Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleos en Noruega (Hordaland) de Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud

Faste Helgestillinger Som Assistent/miljøarbeider Til Ambulerende Overdoseteam - Strax-husetClasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes.
Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Personal care workers in health services not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Etat for psykisk helse og rustjenester er en del av Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune. Etat for psykisk helse og rustjenester har fått i oppdrag å etablere et ambulerende overdoseteam.Ambulerende overdoseteam er en avdeling tilknyttet Strax-huset. Strax-huset er en bydekkende enhet som yter en rekke lavterskel sosiale- og helsetjenester til rusavhengige. Hovedperspektivene i all tjenesteyting ved Strax-huset er skadereduksjon, rehabilitering og habilitering. Dette skjer i nært samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere. Ambulerende overdoseteam vil driftes på dag- og kveldstid mandag til fredag, og midtvakt i helgene. Teamet vil jobbe opp mot de overdoseutsatte personene i kommunen. Målgruppen vil først og fremst være personer som har overlevd en overdose eller er i særlig risiko for overdose. Tiltaket skal jobbe ambulant og oppsøkende, med fokus på rehabilitering - habilitering og motivasjon for endring. Det vil være ca. 10 årsverk tilknyttet Ambulerende overdoseteam.Vi søker nå etter faste helgestillinger som assistent / miljøarbeider til Ambulerende overdoseteam, ca. 3-6 stillinger i ulik stillingsbrøk. Arbeidstid: Jobb på helg innebærer aftenvakt på fredag og midtskift lørdag og søndag. Arbeidstid vil kunne endres på sikt. Turnusen er enda ikke ferdig utarbeidet. Har du spørsmål angående turnusen ta kontakt. De som blir ansatt vil også få mulighet til å ta ekstravakter og til å gå inn som ferievikarer. Høyskolestudenter som studerer helse og/eller sosialfag oppfordres til å søke.Vi vektlegger søkernes personlige egenskaper meget høyt i rekrutteringsprosessen. Hensiktsmessig sammensetning av kvalifikasjoner og egenskaper i teamet vil også bli vektlagt i prosessen.Arbeidsoppgaver
 • Identifisere brukere i behov for hjelp, etablere kontakt og formidle bruker videre til nødvendige hjelpeinstanser
 • Sikre oppfølging av personer som har overlevd en overdose, eller er i særlig risiko for overdose
 • Relasjonsarbeid
 • Recoveryorientert tilnærming
 • Tett samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
 • Traume og krisearbeid, arbeid med selvmordsproblematikk
 • Pårørendearbeid
 • Oppsøkende/ambulerende virksomhet, også knyttet opp mot åpne russcener
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra arbeid med brukere i aktiv rus og erfaring med oppsøkende/ambulerende virksomhet vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Krav om gyldig førerkort klasse B
 • Krav om politiattest ved tilbud om stilling
Utdanningsretning
 • Ambulansefag
 • Helsefagarbeider / Hjelpepleie
 • Barne- og ungdomsarbeidsfag
 • Helsefag, andre
Utdanningsnivå
 • Fagskole / Fagbrev
 • Grunnskole
 • Videregående skole
Personlige Egenskaper
 • Søkere må kunne håndtere krevende fysisk og psykisk arbeid
 • Gode samarbeidsevner, og evne til å jobbe i team
 • God evne til omstilling og endring
 • Være løsningsorientert og fleksibel
 • Ha høy arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig veiledning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppeliv

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 433 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 14/01/2018.

Nº de vacantes: 4.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Bergen kommune.

Dirección: 5058 BERGEN.

Ver las 151 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Rekruttering/vernepleierstudent 20 % - Stallvegen 35. Noruega, 16 Ene. 2018.

FERIEVIKARER. Noruega, 14 Ene. 2018.

Sommervikarer. Noruega, 14 Ene. 2018.

Faste helgestillinger som assistent/miljøarbeider til Ambulerende overdoseteam - Strax-huset. Noruega, 14 Ene. 2018.

Jobbkonsulent/rådgjevar. Noruega, 13 Ene. 2018.

Ferievikar Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse- og sosialfag - DPS Aust-Agder, Døgnenhet, Arendal. Noruega, 06 Ene. 2018.

Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student - Somatikken Arendal. Noruega, 06 Ene. 2018.

Ferievikarar 2018 - Omsorgstenestene. Noruega, 05 Ene. 2018.