Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Fast stilling som lege i spesialisering innan lungemedisin - Lungeavdelinga

Oferta de trabajo en Noruega (Hordaland) de Médicos especialistasClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.
Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Lungeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus har ledig ei fast stilling som Lege i spesialisering innan lungemedisin. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker heile utdanningsløpet innan lungemedisin. Spesialistutdanninga vil føregå på Lungeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus. Etter fullført spesialisering vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist. Ved eventuell intern tilsetjing blir det ledig eit 6-månaders vikariat som lege i spesialisering.Lungeavdelinga driv med spesialisert utgreiing og behandling av pasientar med lungesjukdommar i Helse Vest. Vi har i tillegg ein stor forskingsaktivitet i nært samarbeid med andre avdelingar og institusjonar både regionalt og nasjonalt. Avdelinga har to sengepostar med totalt 36 sengeplassar. Av desse er 8 senger knytt til ROE/post 1 (Respiratorisk overvakingseining). Vi har og ein stor poliklinikk- og dagbehandlingseining der Senter for søvnmedisin er ein viktig del. Nasjonal kompetanseteneste for søvnsjukdommar og Nasjonal Kompetanseteneste for Heimerespiratorbehandling er og knytt til avdelinga. Lungeavdelinga har ca 150 årsverk og eit variert pasientbelegg med årleg rundt 3000 avdelingsopphald (døgn- og dag) og ca.17000 ambulante konsultasjonar. Gjennom eit tett samarbeid med universitet og høgskule bidrar avdelinga til høg forskingsaktivitet og fagutvikling. Det er krav om godkjend tuberkulinprøve.Arbeidsoppgåver
 • Delta i etablerte vaktordningar og i avdelinga si drift.
 • Undervisingsoppgåver må påreknast.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må meistre norsk både skriftleg og munnleg
 • Relevant sjukehuserfaring
 • Erfaring frå samarbeid på tvers
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlege Eigenskapar
 • Pasientorientert
 • Sjølvstendig
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonseevner
 • Vere ein god teamarbeidar
Vi tilbyr
 • Positivt og kompetent fagmiljø, høg forskingsaktivitet
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg.
KontaktinformasjonAnette Vangsnes, Administrasjonssekretær, 55973243Arbeidsstad Bergen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Helse BergenRef. nr.:3677054347Stillingsbrøk: 100%FastStartdato: 26.02.2018Tal på stillingar: 1Søknadsfrist: 28.01.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3677054347∁any_id=53014&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 434 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 14/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Bergen.

Dirección: 5021 BERGEN.

Ver las 370 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Overlege psykiatri - Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund - Helse Møre og Romsdal HF. Noruega, 20 Ene. 2018.

Lege i spesialisering - Barne- og ungdomspsykiatrisk avd.. Noruega, 20 Ene. 2018.

Lege i spesialisering Radiologi Helgelandssykehuset Mo i Rana - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF. Noruega, 18 Ene. 2018.

Lege i spesialisering ortopedi, fast stilling - Voss sjukehus. Noruega, 18 Ene. 2018.

Fast stilling som lege i spesialisering innan lungemedisin - Lungeavdelinga. Noruega, 14 Ene. 2018.

Lege i spesialisering - Anestesiologi. Noruega, 13 Ene. 2018.

Smittevernoverlege - Smittevernenheten. Noruega, 13 Ene. 2018.

Overlege fastlegeordningen - Etat for helsetjenester. Noruega, 12 Ene. 2018.