Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Suecia > fiscal/fiscala > Europeisk åklagare

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Europeisk åklagare. Suecia

Búsqueda en Suecia de fiscal/fiscala

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Profesionales en derecho › Abogados › abogado/abogada › fiscal/fiscala.

Traducción de la profesión: Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens › Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens › Jurister › Advokater och åklagare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en anslutning till European Public Prosecutor’s Office (Eppo). Nominering av kandidater för anställning vid Eppo sker om Sverige ansluter sig till Eppo.

Om Eppo

Eppo är en oberoende åklagarmyndighet inom EU som ansvarar för att utreda och lagföra brott mot EU:s finansiella intressen såsom bedrägerier, omfattande momsbedrägerier, penningtvätt, korruption etc.

Eppo verkar som en myndighet på central nivå och på decentraliserad nivå. Den centrala nivån består av ett centralt åklagarkontor förlagt till Luxemburg. Det centrala åklagarkontoret består av den europeiska chefsåklagaren och europeiska åklagare från alla medlemsstater. Dessa bildar också ett kollegie som ansvarar för Eppos strategiska ledning. Vid det centrala åklagarkontoret finns också olika supportfunktioner (teknisk, rättslig m.m.). Den decentraliserade nivån består av europeiska delegerade åklagare, som ska vara placerade i medlemsstaterna. De nationella myndigheterna ska aktivt bistå och stödja Eppo:s utredningar och lagföring.

Arbetsuppgifter

De europeiska åklagarna ska vara anställda av och utföra arbete endast för  Eppo. De arbetsuppgifter som åligger en europeisk åklagare framgår av Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017.  

De europeiska åklagarna ska, på den permanenta avdelningens vägnar och i enlighet med eventuella instruktioner från den, övervaka utredningar och lagföring som de europeiska delegerade åklagare som handlägger ärendena i ursprungsmedlemsstaten ansvarar för.

De europeiska åklagarna ska lägga fram sammanfattningar av ärenden de har övervakat och förslag till beslut som ska fattas av den permanenta avdelningen.

De europeiska åklagarna ska fungera som sambandsmän och informationskanaler mellan de permanenta avdelningarna och de europeiska delegerade åklagarna i sina respektive ursprungsmedlemsstater.

De europeiska åklagarna ska kontrollera genomförandet av Eppos arbetsuppgifter i sina respektive medlemsstater i nära samråd med de europeiska delegerade åklagarna. I de fall där Eppo utövar sin behörighet kommer myndigheten att ha det yttersta ansvaret för de utredningar, åtgärder och lagföringar som åklagarna genomför, eftersom åklagarna agerar på Eppos vägnar.

  Anställningen medför resor.

Arbetsspråket är engelska.

För uppdraget som Europeisk åklagare krävs att du

vid tidpunkten för nominering är anställd vid svenskt åklagarväsende eller domstolsväsende

har mycket väl vitsordad skicklighet och mycket gedigen erfarenhet som åklagare och av åklagarverksamhet

har erfarenhet av omfattande och komplexa utredningar inom ekonomisk brottslighet

har mycket väl vitsordad skicklighet och gedigen erfarenhet av utredningar med internationellt straffrättsligt samarbete

har mycket hög rättslig kompetens

har god förmåga att arbeta i internationell miljö där det ställs krav på flexibilitet och anpassningsförmåga till olika kulturer och rättsliga system

har kännedom om EU och dess institutioner/styrning

har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska

har god förmåga till samarbete och att bygga relationer med interna och externa samarbetspartners

har omvittnat stark integritet

har helhetssyn

har mycket gott omdöme

har god initiativförmåga

Det är meriterande med

erfarenhet av att arbeta i internationella organisationer

kännedom om andra rättssystem än det svenska

erfarenhet av att leda åklagares arbete

Om anställningen

Tidsbegränsad anställning

Du anställs av Eppo under en tidsperiod om sex år.

Placeringsort

Din placeringsort kommer att vara Luxemburg.

Förslag till nomineringar och nomineringar kan inte överklagas.

Din intresseanmälan

Intresseanmälan görs i vårt rekryteringssystem där du bifogar ett CV och ett personligt brev där du beskriver arbetsuppgifterna i dina anställningar. I det personliga brevet beskriver du på vilket sätt din erfarenhet som åklagare motsvarar kraven i annonsen och en motivering till varför du anmäler intresse för uppdraget. Du ska bifoga vitsord från din nuvarande chef samt de vitsord i övrigt som du önskar åberopa. Vitsorden ska beskriva din skicklighet och erfarenhet av de i annonsen angivna kraven Muntliga referenser kan komma att inhämtas från nuvarande eller tidigare chef.

Om du nomineras kommer du att behöva skriva ett CV med sökmotivering på engelska enligt en mall som du får av chefsrekryteraren.

Om nomineringsprocessen

Det kommer att göras ett urval bland de sökande som därefter kallas till intervju. Efter intervjuerna väljs tre sökanden som riksåklagaren föreslår för regeringen.

Regeringen nominerar dessa till EU som tillsätter en panel för intervjuer av de nominerade kandidaterna. Intervjuer sker på engelska vid ett fysiskt möte. EU:s rekryteringspanel utvärderar kandidaterna och lämnar ett utlåtande till Rådet som väljer en av kandidaterna för tidsbegränsad anställning som Europeisk åklagare.

Åklagare som föreslås för nominering förväntas avsätta tid för förberedelser såsom att sätta sig in i Eppos uppdrag och samarbetspartners, om EU:s organisation m.m.

Lön och anställningsvillkor

Lönen betalas av Eppo.

Eppo ersätter för medföljande familj.

Du kan läsa mer om Eppo här https://www.eppo.europa.eu/en

País del trabajo: Suecia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Åklagarmyndigheten.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 03 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:28737745.

Ver las 14 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Profesionales en derecho › Abogados › abogado/abogada › fiscal/fiscala ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: