Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Finlandia > Especialistas en políticas de administración > Erityisasiantuntija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Erityisasiantuntija. Finlandia

Vacantes de Especialistas en políticas de administración en Finlandia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Erityisasiantuntijat : Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat : Hallinnon erityisasiantuntijat : Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKAN ESITTELY

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävistä. Työ- ja elinkeinoministeriö on vahva, kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija.

Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto vastaa innovaatiopolitiikan kehittämisestä, toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta Suomessa. Osasto edistää yritysten ja toimialojen kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaistumista yksityisellä ja julkisella sektorilla. Osasto vastaa myös mineraalipolitiikan valmistelusta ja alan viranomaistoiminnasta.

Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS

Työ- ja elinkeinoministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen (INNO) -ryhmään sijoitettu

erityisasiantuntijan

määräaikainen virkasuhde ajalle 1.12.2018 - 30.6.2021.

Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen (INNO) -ryhmän vastuualueeseen kuuluu muun muassa teollisoikeudelliset suojajärjestelmät ja niitä koskeva lainsäädäntö.

Erityisasiantuntijan tehtävät liittyvät ensisijaisesti teollisoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön ja muuhun työ- ja elinkeinoministeriön IPR-toimintaan. Erityisasiantuntija osallistuu myös teollisoikeusjärjestelmiä koskevaan EU-yhteistyöhön ja tulevan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluun ja hoitoon. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa myös muiden ryhmän vastuulle kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

VAATIMUKSET

Parhaat valmiudet tehtävään antaa ylempi korkeakoulututkinto, erityisesti ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan, kokemusta ja osaamista kansallisesta teollisoikeuspolitiikasta ja järjestelmästä, IPR-lainsäädännöstä sekä toimijakentän sidosryhmien tuntemusta.

Työtehtävissä tarvitaan lisäksi hyviä verkottumis-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Erinomaisen suomen kielen ja tyydyttävän ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi hakijalta odotetaan vähintään hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkausmuoto: Kuukausipalkka.

Tehtävä sijoittuu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 6.0 - 6.1 (tehtäväkohtainen palkanosa 3563,34 - 3823,62 euroa/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Sijaisuus. tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen (yli 12 kk).

Hakemuksen liitteeksi mielellään vain CV, nimikirjanote tai tutkintotodistus.

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävässä on 4 kk koeaika.

ID: 32-744-2018

Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Postitse: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo PL 32 (käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 b, Helsinki) 00023 Valtioneuvosto Helsinki

País del trabajo: Finlandia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Empleador: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:9765452.

Ver las 150 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: