Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Optometristas > Ergoterapeut I Demensteam

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ergoterapeut i demensteam. Noruega

Búsqueda de Optometristas en Noruega

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Optometristas.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Other health professionals › Optometrists and ophthalmic opticians.

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4402783789 Presentasjon av stillingen:

Enhet for Hjemmetjenester i bydel Alna

består av:

3 avdelinger for hjemmesykepleie (Nord, Midtre og Sør)

Avdeling for praktisk bistand

Avdeling for mottak og forvaltning

Avdeling for avklaring og rehabilitering

Avdeling for Fag og Utvikling.

Ambulerende rehabiliteringsteam

Furuset og Haugerud seniorsenter

Vi har høye ambisjoner om å levere gode tjenester til våre innbyggere slik at de skal være mest mulig selvhjulpne for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Avdeling for fag og utvikling består av demensteam, kreftteam, velferdsteknologiteam, gericakoordinator, friskliv og fagutviklingssykepleier.

Arbeidsoppgaver

Initiere, koordinere, utvikle og gjennomføre tiltak innen

kvalitets- og forbedrings arbeide i tråd med enhetens og bydelens overordnede mål, planer og føringer

Oppfølging av personer med demens, kartlegge/utredning i brukerens hjem evt. under korttidsopphold/rehabiliteringsopphold i samarbeid med fastlege og etter ønske fra spesial helsetjenesten, oppfølging/re-testing av brukere etter 6 mnd og/eller etter ønske fra fastlege, kartlegging og søke hjelpemidler

Ansvarlig for implementering av velferdsteknologi for personer

med demens

Utarbeide årsplaner, føre statistikk over antall henvendelser, utredninger m.m.

Kontaktperson for fastlegene til personer med demensdiagnose

Delta i bydelens demensteam og være bydelens representant i demensnettverk

Kompetanseheving av ansatte og gi veiledning, opplæring og informasjon til tjenestemottakere, pårørende, studenter, andre medarbeidere og samarbeidspartnere

Undervisning på seniorsentre, dagsentrene eller der det er behov

Ansvarlig for å etablere, drive og utvikle

lavterskeltilbud/dagaktiviteter for personer med demens i bydelen

Ansvar for å søke eksterne midler og igangsette opplæringstiltak i enheten

Utføre oppgaver som er delegert fra nærmeste overordnet

Veilede bruker og pårørende i tiltak som fremmer mestring i eget hjem og være en støttefunksjon for pårørende

Kvalifikasjoner

Ergoterapeut med autorisasjon

Erfaring fra hjemmetjenesten eller arbeid i brukers eget hjem

Politiattest

Utenlandske søkere utdannet utenfor Norge, Sverige og Danmark må

legge ved bevis på norsknivå C1. Som godkjent dokumentasjon gjelder resultat

Godt bestått på Bergenstest.

Ønskelig med:

Videreutdanning i demens eller annen relevant utdanning

Erfaring med komplekse saker rundt brukere med sammensatte

utfordringer

Kompetanse innenfor kap. 4A og utarbeidelse av tvangsvedtak

Erfaring med kartlegging- og utredningsverktøy

Erfaring med vurdering og veiledning av brukere med demens og

deres pårørende i eget hjem

Erfaring med pårørendesamtaler og pårørende

skole

Mål og resultatorientert med evne til helhetstenkning og stor

gjennomføringsevne

Kompetanse og innsikt i velferdsteknologi og kartlegging og

formidling av hjelpemidler til brukergruppene

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som evne til å arbeide selvstendig og i team, evne til å tenke nytt og utradisjonelt, evne til å motivere ansatte og samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere samt være en positiv kultur og holdningsbærer.

Liker og har interesse for arbeide med personer med demens

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

En spennende stilling i en bydel som byr på utfordringer og gode muligheter til å drive utviklingsarbeid/nybrottsarbeid.

Engasjerte og dyktige medarbeidere.

Fleksibel arbeidstid.

Lønnstrinn 43 (601 700kr)

Kontaktinformasjon

Jannicke Henriksen Kirkelund, avdelingsleder, 960 97 128, viktoria.ingvaldsenbal.oslo.kommune.no

Arbeidssted

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4402783789

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 01.07.2021

Om arbeidsgiveren:

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca 49 000 innbyggere og ca. 1320 årsverk. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur.

Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.

Les mer om Bydel AlnaLønnstabell for Oslo Kommune

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: ALNA HJEMMETJENESTE.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Julio de 2021, y con identificador de la vacante:d5c511c3-3249-4e43-bf8f-e76bc5ea3f92.

Ver las 35 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Optometristas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: