Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Ingenieros mecánicos > Ekspert / Ekspertica Za Sigurnosnu Opremu

en Español in English auf Deutsch en Français ...

EKSPERT / EKSPERTICA ZA SIGURNOSNU OPREMU. Croacia

Empleo de Ingenieros mecánicos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos.

Professionals : Science and engineering professionals : Engineering professionals (excluding electrotechnology) : Mechanical engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

na radnom mjestu

EKSPERT-ica ZA SIGURNOSNU OPREMU

u Glavnom uredu Split

(1 izvršitelj-ica)

UVJETI

1.Školsko obrazovanje

mag.ing.brodogradnje

2. Praktično iskustvo

četiri (4) godine na poslovima klasifikacije i statutatorne certifikacije, ili projektiranja, gradnje, održavanja, nadzora trupa i/ili opreme trupa

Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo na poslovima certifikacije ili projektiranja opreme za spašavanje.

3.Uporaba engleskog jezika:

Razina B2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike

4.Dodatna izobrazba

- vozačka dozvola za vozila B kategorije

- osnovna izobrazba za uporabu računala

Kandidati su dužni svojoj molbi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: tj. preslik diplome, dokaz o radnom stažu, preslik osobne iskaznice, vozačke dozvole, životopis, kao i pristupiti propisanim provjerama.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja može ostvariti pravo prednosti kod prijma prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti o trošku poslodavca.

Ponude se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja (do 09.06.2020) na e mail adresu : kadrovskacrs.hr ili na adresu:

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

21000 SPLIT

Marasovića 67

(telefon za informacije: 021 408 127)

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: HRB.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: MARASOVIĆA 67, 21000 SPLIT Email: crs.hr" rel="nofollow">kadrovskacrs.hr

Identificador de la vacante:1872210.

Ver las 265 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: