Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Doktorgradsstipendiat Innen "læringsmiljø Og Mobbing I Høyere Utdanning"

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Doktorgradsstipendiat innen "læringsmiljø og mobbing i høyere utdanning"

Vacante de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Noruega

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter.

Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.

Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder.

Samskaping av kunnskap er vår felles visjon.

Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt.

Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur.

UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling i tre år evt.

4 år med 25 % arbeidsplikt, som doktorgradsstipendiat i spesialpedagogikk med tema læringsmiljø og mobbing i høyere utdanning, Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Tiltredelse etter avtale med fakultet.

Institutt for pedagogikk har for tiden ca.

50 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca.

10 ph.d-studenter.

Instituttets kjerneområder er pedagogikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen, pedagogikk som års- og bachelorstudium, spesialpedagogikk som bachelorstudium og videreutdanning, veiledningspedagogikk, pedagogikk i tospråklig bachelor, masterprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk samt ph.d.-program i pedagogikk.

Stipendiaten vil inngå i et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap knyttet til psykososialt læringsmiljø innenfor høyere utdanning.

Søkere skal selv foreslå et prosjekt med problemstillinger og forskningsdesign innenfor visse tematiske og empiriske rammer.

Disse er beskrevet her: https://uiano-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peran_uia_no/EaWgFbOJpDJEuvxv8TzqDZMB0hvH3Wg-N5o5oYbeEO1h6Q?e=hcO1xL Søker må ha mastergrad/hovedfag i pedagogikk/spesialpedagogikk eller tilsvarende kompetanse.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Mer informasjon finnes her: https://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-pedagogikk https://www.uia.no/en/studies2/phd-programmes/specialization-in-education Universitetet i Agder samarbeider med nasjonale forskerskoler i utdanningsvitenskap.

Stillingen er å anse som en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på kvaliteten/relevansen i prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater, faglig relevant bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider i tillegg til relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden.

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste og skal presentere og drøfte bakgrunnen for tema, teoriperspektiver, forskningsspørsmål og metoder innenfor den gitte rammen.

En framdriftsplan for opplæringsdelen og fullføring av doktorgraden innen normert tid skal også presenteres i prosjektbeskrivelsen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102 Avhandlingen kan skrives på engelsk, norsk eller annet skandinavisk språk.

Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning.

Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, 449 400,-.

Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden skal sendes elektronisk.

Vennligst benytt linken "Send søknad" på https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/157672/doktorgradsstipendiat-innen-tematikken-laeringsmiljoe-og-mobbing-i-hoeyere-utdanning Følgende dokumentasjon vedlegges den elektroniske søknaden: CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser vitnemål med karakterer masteroppgaven /hovedfagsoppgaven inntil 8 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave, som skal sendes inn) prosjektbeskrivelse på maks 5 sider.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan foreta vurdering dersom vedlegg mangler i søknaden.

All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista.

Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres.

Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings/bemanningsföretag.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Universitetet i Agder.

Instrucciones para solicitar:

Søknaden skal sendes elektronisk. Vennligst benytt linken "Send søknad" på https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/157672/doktorgradsstipendiat-innen-tematikken-laeringsmiljoe-og-mobbing-i-hoeyere-utdanningLink to the vacancy on the Swedish job board

Identificador de la vacante:10519932.

Ver las 467 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: