Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Finlandia > Educadores para necesidades especiales > Doktorandplats I Specialpedagogik

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Doktorandplats i specialpedagogik. Finlandia

Búsqueda de Educadores para necesidades especiales en Finlandia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales.

Erityisasiantuntijat : Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat : Muut opetusalan erityisasiantuntijat : Erityisopettajat

Descripción de la oferta de trabajo:

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering.

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ledigförklarar att sökas en doktorandplats i specialpedagogik för perioden 1.1.2020-31.12.2023 (max 48 månader) att sökas inom projektet SAMSKOLAN.

Projektbeskrivning

Projektet SAMSKOLAN är en fortsättning på projektet Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland (2016-2018) vid ämnet specialpedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Inom projektet undersöktes hur de lagstadgade stödformerna allmänt, intensifierat och särskilt stöd implementerats i finlandssvenska skolor.

Projektet SAMSKOLAN fokuserar på teamlärarskap och samundervisning som en aspekt av mångprofessionellt samarbete inom finlandssvensk grundläggande utbildning. Projektets övergripande syfte är att få kunskap om vilka skol- och läraranknutna faktorer som möjliggör respektive hindrar förekomsten av mångprofessionellt lärarsamarbete samt att utveckla förståelse för hur samundervisning kan utvecklas och fungera som stöd för elevers delaktighet, motivation, lärande och självbild.

Projektet har relevans för utvecklingen av den finlandssvenska skolan och bidrar med kunskap om hur professionellt samarbete i form av samundervisning kan stöda elevers kunskapsutveckling och lärares kompetensutveckling. Det fyraåriga projektet innefattar flera delstudier inom vilka olika typer av data samlas in. Datainsamlingens första fas genomförs i tre regioner i Svenskfinland (Huvudstadsregionen, Åboland och Österbotten) medan datainsamlingens andra fas sker i Åbo med omnejd.

Anställningsvillkor

Anställda doktorander ska vara en aktiv del av den existerande forskningsmiljön vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Placeringsorten är Vasa, men datainsamlingen föranleder resande. Den målsatta studietiden för doktorsexamen är 4 år på heltid. Anställda doktorander följer systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år. Doktoranders handlednings- och studieavtal uppföljs årligen. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Behörighetskrav

Sökande bör vara behörig speciallärare. Sökande ska ha avlagt sin magisterexamen (eller motsvarande) senast 12.9.2019. Sökande som inte redan har studierätt på forskarutbildning vid fakulteten bör uppfylla kriterierna för antagning till forskarutbildning i enlighet med principerna för antagning till doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper.

Sökande ska ha förmåga att arbeta självständigt. Arbetsspråket är svenska, men god kunskap i engelska och finska är önskvärd.

Lön

Lönen för doktorandbefattningar följer kravnivå 2-4 för undervisande- och forskande personal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel i enlighet med universitetens kollektivavtal.

Ansökan

Ansökan lämnas in elektroniskt nedan ( http://www.abo.fi/jobb) med följande bilagor:

1. Ansökningsbrev där du beskriver varför du är intresserad av och lämplig för anställningen.

2. CV, inklusive utbildning, forskningserfarenhet och en lista på relevanta publikationer.

3. En kort (max 2 sidor) presentation över intresseområde/preliminär forskningsplan för din PeD/FD.

4. Namn och kontaktuppgifter till två akademiska referenser.

Ansökningstiden utgår den 23 september 2019 kl. 15.00 (finsk tid). Fullständiga ansökningshandlingar beaktas.

För ytterligare information, vänligen kontakta professor Kristina Ström (kristina.stromabo.fi) eller HR-specialist Malin Österholm-Liljedahl.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Professor Kristina Ström (kristina.stromabo.fi) eller HR-specialist Malin Österholm-Liljedahl.

País del trabajo: Finlandia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Åbo Akademi.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:10088469.

Ver las 233 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: