Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Suecia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Doktorand I Filmvetenskap

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Doktorand i filmvetenskap. Stockholms län. Suecia

Ofertas de trabajo de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Stockholms län (Suecia)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik : Universitets- och högskollärare : Universitets- och högskollärare

Descripción de la oferta de trabajo:

vid Institutionen för mediestudier.

Sista ansökningsdag: 2018-10-15.

Projektbeskrivning Filmvetenskap är ett nationellt ledande och internationellt framstående utbildnings- och forskningsområde vid Stockholms universitet.

Filmvetenskap är samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder och bildkulturer från tiden före filmens genombrott till det samtida medielandskapets plattformar.

Ämnesfokus gäller i betydande utsträckning mediala brytpunkter i ett brett teoretiskt, historiskt och samtida perspektiv.

Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i filmvetenskap krävs att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng i filmvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

För särskild behörighet krävs även att den sökande behärskar svenska, danska, norska eller engelska.

Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på något av dessa språk.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år.

Anställningen får förnyas med högst två år i taget.

Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor för forskarutbildningen i filmvetenskap, docent Marina L Dahlquist, tfn 08-674 7624, marina.dahlquistims.su.se.

Ytterligare information lämnas av prefekten, professor John Sundholm, tfn 08-16 44 05, john.sundholmims.su.se.

Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, sacosaco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), sekoseko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombudsus.su.se.

Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

País del trabajo: Suecia.

Región: Stockholms län.

Ver 1386 ofertas de trabajo en "Stockholms län" (Suecia).

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Determinado.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Stockholms Universitet.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:7926457.

Ver las 415 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: