Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Profesionales en derecho > Direktor/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DIREKTOR/ICA. Croacia

Ofertas de Profesionales en derecho en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Profesionales en derecho › Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Legal professionals › Legal professionals not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju Odluke Skupštine društva donesene 2. svibnja 2024. godine Čistoća Opuzen d.o.o.,  iz Opuzena, Ulica Matice hrvatske 9, OIB: 76374489207, dana 3. svibnja 2024. godine raspisuje

  

  

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora – člana Uprave.

  

  

  

Uvjeti za obavljanje posla:

1. punoljetnost,

2. hrvatsko državljanstvo,

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

4. završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, društvenih i sličnih znanosti na kojem je stekao minimalno 180 ECTS bodova ili s tim izjednačeni studij

5. najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci

6. osnovna osposobljenost za rad na računalu,

7. da ne postoje zapreke iz 239. Zakona o trgovačkim društvima.

  

Uz prijavu na natječaj kandidat mora priložiti:

– životopis s kratkim opisom dosadašnjeg rada,

– preslik domovnice ili osobne iskaznice,

– preslik diplome/svjedodžbe/uvjerenja,

– preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 6 mjeseci,

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima po uvjetima gore iznad, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci,

– dokaz o znanju rada na računalu (preslik uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata),

– program rada za razdoblje od 4 godine.

  

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Prijava kandidata na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta

mora biti vlastoručno potpisana.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici na adresu: Čistoća Opuzen d.o.o.,  Matice hrvatske 9, 20355 Opuzen, najkasnije do 13. svibnja 2024. godine s naznakom »Za natječaj – direktor-član Uprave«.

  

Prijave dostavljene na drugi način, kao i nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se intervju. Skupština društva će odrediti Povjerenstvo od tri člana za provedbu javnog natječaja.

  

Direktor-član Uprave se imenuje na četiri godine.

  

Čistoća Opuzen d.o.o. pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

  

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora direktora-člana Uprave.

  

  

Čistoća Opuzen d.o.o.

  

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 2 años.

Empleador: ČISTOĆA OPUZEN, d.o.o..

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Čistoća Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, 20355 Op

Zamolba: Čistoća Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, 20355 Op

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2499432.

Ver las 109 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Profesionales en derecho › Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: