Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo de Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones en Telemark (Noruega)

Digitalt Talent Til Utvikling Av Fremtidens Driftskontrollsystem ønskesClasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones : Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario : Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones.
Technicians and associate professionals : Information and communications technicians : Information and communications technology operations and user support technicians : Information and communications technology operations technicians.

Descripción de la oferta de trabajo:

Vi i Merge-IT rekrutterer kun IT-personell og kan med det hevde at vi er et spisskompetent selskap. Dette kommer våre kunder og kandidater til gode!

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5702 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett er blant de største energiselskapene i Norge med over 190 000 nettkunder. Skagerak Kraft er Norges 7. største kraftproduksjonsselskap med 48 hel- og deleide kraftverk, hvorav 28 driftes av selskapet . Konsernet har litt over 600 ansatte og hadde i 2016 en omsetning på 2,5 milliarder kroner. Skagerak Energi eies 66,62 % av Statkraft og inngår i Statkraft-konsernet. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Skagerak eier 48 % i Fjordkraft, Norges nest største kraftomsetningsselskap. Energikonsernet driver øvrig virksomhet gjennom det heleide datterselskapet Skagerak Varme mens konsernet har 33,4 % eierandel i elektroentreprenørselskapet Laugstol AS og 49 % eierandel i Skagerak Naturgass AS.Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Driftssentralen til Skagerak Nett holder oversikt over tilstanden i strømnettet og sørger for nødvendige koblinger og sikker drift. Med økt digitalisering og forbedringsaktivitet, så vil driftsstøttesystemer og grensesnitt bli ett mer sentralt verktøy for selskapet. Innføring av AMS og nettnyttefunksjonalitet gir Skagerak mulighet til enda bedre tjenester til våre kunder og samarbeidspartnere

Driftsstøttesystemer hos Skagerak Nett er en samling av applikasjoner designet for å overvåke og kontrollere hele distribusjonsnettverket effektivt og pålitelig. Det fungerer som et beslutningsstøttesystem for å bistå drifts- og feltoperatørene med overvåking og kontroll av det elektriske distribusjonssystemet. Systemene bidrar til å forbedre påliteligheten og kvaliteten på tjenesten når det gjelder å redusere strømbrudd, minimere avbruddstid og opprettholde akseptabel spenningsnivåer.

Rollen er viktig og kritisk for selskapets satsning innenfor digitalisering, FoU, effektivisering, nettutvikling og samarbeid med andre selskaper om driftssentraltjenester. Dette er et viktig satsningsområde for selskapet, og et område hvor det er nødvendig at kapasiteten utvides. Støttesystemene inngår i en kritisk verdikjede som understøtter driftskontrollfunksjonen og strenge krav til sikkerhet. Vi søker derfor en kompetent og ansvarlig person til stilling som:

Digitalt talent til utvikling av fremtidens driftskontrollsystem

Ansvarsområder:

  • Forbedring og utviklingsansvar for driftsstøttesystemer på Driftssentral

Arbeidsoppgaver:

  • Proaktivt arbeid med å forbedre og optimalisere arbeidsprosesser,
  • Ny- og videreutvikling av driftsstøttesystemer og grensesnitt
  • Tett samarbeid med driftsoperatører og systemmiljø
  • Planlegge, bestille og lede forbedringsprosjekter
  • Leverandøroppfølging, og tett samarbeid med og oppfølging av systembrukere Systemdokumentasjon og opplæring av systembrukere
  • IKT-sikkerhet og etterlevelse av beredskapsforskriften

Din profil: