Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Dinamarca > Auxiliares laicos de las religiones > Daglig Leder Til Kirkelig Arbejdspladser Søges

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo de Auxiliares laicos de las religiones en Dinamarca

Daglig Leder Til Kirkelig Arbejdspladser Søges

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Auxiliares laicos de las religiones.

Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau : Arbejde på mellemniveau inden for jura, samfundsvidenskab og kultur : Arbejde inden for jura og samfundsforhold : Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau

Descripción de la oferta de trabajo:

Daglig leder til kirkelige arbejdspladser søges. 

Havdrup og Solrød menighedsråd ønsker at professionalisere ledelsen af de kirkelige arbejdspladser i vore to sogne.

Vi er to aktive sogne med 5 præster tilsammen. Vi har mange alsidige gudstjenester og aktiviteter, og prøver så vidt muligt at favne alle sognenes indbyggere. Vi er to moderne sogne i bevægelse, som præger og bliver præget af vores omgivelser. Havdrup og Solrød Sogne ligger i Solrød Kommune, der er en attraktiv kommune, et hyggeligt, stort og homogent område med mange parcel- og rækkehuse og meget lidt socialt boligbyggeri. Der bor mange unge familier med børn i kommunen, og der er også en stor gruppe ældre.

Arbejdspladserne udgør tilsammen tre kirker; den moderne Solrød Strandkirke (bygget i 1982), som ligger med tilstødende kontorer og konfirmandstuer nede ved Solrød Bycenter, samt to landsbykirker i henholdsvis Solrød og Gammel Havdrup. Foruden kirken har Havdrup Sogn også et sognehus, som ligger i Havdrup, hvor størstedelen af sognets indbyggere bor. Herudover er der tilsammen tre kirkegårde. Alle arbejdssteder ligger mindre end 10 km fra hinanden.

Du kan nemt komme hertil fra København på 30 min og fra Køge på 10 min (med S-toget) eller til Havdrup Station, hvor du kan komme fra Roskilde og Køge på 15 min (med Regionaltoget).

Som daglig leder skal du være leder for i alt 25 ansatte – heraf 16 i Solrød og 9 i Havdrup. Hertil kommer enkelte honorarstillinger.

Det er væsentligt for begge menighedsråd, at du skal kunne begå dig som leder af to uafhængige arbejdspladser, med hver deres ønsker til kirkelivet, hver deres kultur og hver deres ledelsesstil. Som leder refererer du til menighedsrådene og du skal være med til at omsætte menighedsrådenes visioner og beslutninger til konkrete arbejdsopgaver for medarbejderne på gode og respektfulde måder. Ledelsesopgaverne er mange, og på grund af de høje krav i overenskomster og ansættelsesretlige love ønsker vi, at ledelsen kvalitetsmæssigt højnes.

Vi ønsker at ansætte en fælles leder, der kan:

  • Være leder for alle medarbejdere i kirker og på kirkegårde
  • Bidrage til og sikre en god arbejdskultur i de to forskellige sogne og skabe samarbejde og sammenhold omkring kirkernes aktiviteter
  • Sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel for alle personalegrupper
  • Sikre overholdelse af arbejdsvilkår og overenskomster, samt sikring og forhandling af lokalaftaler, der tager højde for de lokale forhold
  • Stå for HR og personaleadministration, herunder arbejdstid, ferie, løn afregning osv. i FLØS
  • Være IT ansvarlig
  • Varetage administrative opgaver i forbindelse med større projekter (indhentning af større tilbud, tovholder for byggesager o.l.) 

Som ansøger er det vigtigt, at du har ledelsesmæssige kvalifikationer og erfaring, personligt drive samt forståelse for eller ønsker om at sætte dig ind i det særlige ved en kirkelig arbejdsplads med mange forskellige opgaver og faggrupper. Vi lægger vægt på, at du som leder er undersøgende, anerkendende og en god sparringspartner, men også at du tør træffe beslutninger, når det er nødvendigt. Du skal også være indforstået med vekslende arbejdstider, da enkelte weekenddage samt eftermiddags- og aftenmøder må påregnes.

Din arbejdstid og -sted vil gennemsnitligt være fordelt med 2 dage i Havdrup sogn og 3 dage i Solrød sogn pr. uge.

Ansættelse sker ved Solrød sogns menighedsråd, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er som udgangspunkt en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre der kan opnås en dispensation.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales som udgangspunkt indenfor intervallet 341.267,42 kr. – 426.584,84 kr. (nutidskroner) med et fikspunkt på 355.487,36 kr. (nutidskroner). Hertil kommer rådighedstillæg på årligt 33.740,73 kr. (nutidskroner) samt et årligt overenskomsttillæg på 813,68 kr. (nutidskroner) og 18 % i pension.

Aftale om lønniveau indgås mellem menighedsrådet/Kirkeministeriet og Danmarks Kordegneforening afhængigt af dine kvalifikationer og under hensyn til stillingens størrelse. Menighedsrådets forslag til lønniveau er på grund af stillingens ledelsesomfang og karakter omkring 420.000 kr. årligt (nutidskroner) afhængigt at dine kvalifikationer og ledelseserfaring.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enten:

Arne Nielsen, formand Solrød menighedsråd på telefon 20 63 88 85, eller

Marianne Hauge, formand Havdrup menighedsråd på telefon 30 10 04 42. 

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til Solrød sogns fortrolige mailadresse: 7203fortroligsogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 11. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 22. og 23. maj 2019.

Det kan oplyses, at vi ønsker referencer i forbindelse med ansøgningen, samt at de vil blive kontaktet efter ansøgerens accept. Der vil endvidere blive indhentet børneattest.

País del trabajo: Dinamarca.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: SOLRØD PASTORAT.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

  • Ciudad: Solrød Strand; Código postal: 2680; Calle: Mosevej, Número: 1
  • Correo electrónico: 7203fortroligsogn.dk

Identificador de la vacante:4977611.

Ver las 21 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Auxiliares laicos de las religiones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: