Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Países Bajos > trabajador social/trabajadora social > Casusregisseur Jeugd

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante en Países Bajos de trabajador social/trabajadora social

Casusregisseur Jeugd

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio › trabajador social/trabajadora social.

Traducción de la profesión: Technici en vakspecialisten › Vakspecialisten op juridisch, maatschappelijk en cultureel gebied › Vakspecialisten op juridisch, maatschappelijk en religieus gebied › Vakspecialisten op het gebied van maatschappelijk werk.

Descripción de la oferta de trabajo:

Grensarbeid zoekt voor de gemeente Sittard-Geleen een casusregisseur Jeugd.

De casusregisseur Jeugd heeft primair het volgende doel: komen tot een zo optimaal mogelijke ondersteuning en hulpverlening voor het kind en het gezinssysteem, waardoor een veilige en opvoedkundig verantwoorde omgeving voor het kind gewaarborgd is. De casusregisseur Jeugd werkt samen en in overleg met ouders, kinderen en netwerk. De casusregisseur Jeugd is gericht op een integrale aanpak op alle leefgebieden, voor het kind én het gezinssysteem. De casusregisseur Jeugd is daarbij verantwoordelijk voor inhoudelijke besluitvorming en advies ten behoeve van de inzet van jeugdhulp en het leiden naar de juiste hulp voor het gezin op alle leefgebieden.

Kernbegrippen: regie, veiligheid, integrale aanpak

Wat ga je doen?

 • het verkrijgen van inzicht in de hulpvraag en problematiek van de jeugdige en het gezin
 • het onderzoeken of zorg- en hulpverlening in het gezin aanwezig is, zorgen voor verbinding en draagt oplossingen aan bij gesignaleerde knelpunten in zorg- en hulpverlening
 • in samenwerking met de ouders, jeugdige en netwerk bepaal je welke hulpverlening noodzakelijk is, aanvullend op de eigen kracht en eigen mogelijkheden
 • het voeren van casusregie bij complexe problematiek waarbij alle aspecten binnen het huishouden aan bod komen. Denk hierbij aan zorg, welzijn, inkomen, wonen, veiligheid (integrale benadering)
 • de casusregisseur is geen uitvoerend hulpverlener maar zorgt ervoor dat betrokken hulpverleners (o.a. zorgaanbieders, voorliggend veld en gemeentelijk teams inkomen, participatie, Wmo, etc.) datgene doen waarvoor ze bij het gezin worden betrokken (procesregie)
 • de casusregisseur Jeugd kan specialistische jeugdhulp inzetten (mandaat) en onderbouwt en motiveert de noodzaak hiervan
 • het opstellen van het hulpverleningsplan of zorgdragen voor het opstellen hiervan conform de methodiek 1G1P1R met een integrale aanpak voor de jeugdige en zijn/of haar ouders
 • het maken van een veiligheidsinschatting en maakt daarbij gebruik van gevalideerde risico-taxatie-instrumenten
 • je rapporteert en verwerkt adviezen en registreert dit in geautomatiseerde systemen
 • je werkt conform de richtlijnen Jeugd
 • je bevordert de zelfredzaamheid, omgeving en inzet van voorliggende voorzieningen voordat een maatwerkvoorziening aan de orde is
 • je draagt zorg dat in casussen, waarbij het bieden van hulp in een vrijwillig kader onvoldoende mogelijkheden biedt, deze casussen worden doorgeleid naar de Raad voor de Kinderbescherming en/of rechtbank (beschermtafel/vrijwillig gesloten jeugdzorg)
 • je werkt nauw samen met consulenten, casusregisseurs, medewerkers van andere gemeentelijke teams en ketenpartners en organiseert waar nodig een RTO met ouders, netwerk en hulpverleners
 • je gaat gezamenlijk met de Crisisdienst Jeugd of VeiligThuis op huisbezoek en zet indien nodig de juiste hulpverlening in gang
 • je signaleert knelpunten in het beleid en de dienstverlening en denkt mee in de oplossingsrichting;
 • je levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het team Jeugd.

 • Minimaal een afgeronde maatschappelijke HBO opleiding (HBO werk- en denkniveau)
 • Ervaring met het vervullen van regie taken
 • Een geldige BIG of SKJ registratie
 • Ruime kennis van de sociale kaart
 • Ruime kennis van wet- en regelgeving (ook aanpalend aan de Jeugdwet)

Wat zijn je talenten?

 • Je bent accuraat, stressbestendig en hebt een resultaatgerichte en klantgerichte instelling
 • Je werkt preventief, proactief, creatief en denkt out-of-the-box om binnen de wettelijke kaders maatwerk te leveren
 • Je communiceert helder, daadkrachtig en sociaal vaardig
 • Je bent een teamspeler en verantwoordelijk voor het managen van de eigen werkzaamheden
 • Je kunt goed netwerken en verbinden en bent goed op de hoogte van het maatschappelijke veld en de daarin opererende organisatie en gemeentelijke beleid

País del trabajo: Países Bajos.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 2 años.

Empleador: Grensarbeid (Grensarbeid ).

Instrucciones para solicitar:

Om te solliciteren voor deze job, gelieve de sollicitatie procedure te raadplegen

Forma de contacto:

 • Ciudad: MAASTRICHT; Código postal: NL-6221KV; Calle: Centre Céramique, Número: 50
 • Correo electrónico: Maastrichtgrensarbeid.eu

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 24 de Abril de 2024, y con identificador de la vacante:68704127.

Ver las 105 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio › trabajador social/trabajadora social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: