Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Supervisores de la construcción > Byggeleiar - Tunnel

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Byggeleiar - Tunnel. Noruega

Empleo en Noruega de Supervisores de la construcción

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción : Supervisores de la construcción.

Technicians and associate professionals : Science and engineering associate professionals : Mining, manufacturing and construction supervisors : Construction supervisors

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: 923722890 Stillingsident: 4379663877 Presentasjon av stillingen:

Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tekne vare på.

På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport og fremjar regional utvikling.

Seksjonen Vedlikehald, drift og beredskap (VDB) har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane, og å planleggje og følgje opp entreprenørar og økonomi innan tildelte midlar. Seksjonen har eit beredskapsansvar der vi vurderer og set i gang tiltak som å stenge vegar, eller rydde opp og opne vegar som er stengde grunna uvær, skred eller flaum. Vi følgjer opp arbeidet til entreprenørar på drift og elektro. På vedlikehald er oppgåvene mellom anna tinging og oppfølging av dekkelegging, vedlikehald og oppmerking. Vårt mål er å syte for best mogeleg og trygg framkomst på fylkesvegane.

Til Vedlikehald Sør søkjer vi no ein byggeleiar - Tunnel med kontorsta d Leikanger eller Førde. Stillinga vil i første omgang knytast til tunneloppgraderingsprosjekt i Årdal.

Arbeidsoppgåver

 • Teknisk og økonomisk hovudansvar for gjennomføring og evaluering av kontrakten
 • Utarbeide konkurransegrunnlag, lyse ut konkurranse og kontrahere
 • Følge opp og rapportere til prosjektleiar på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på eigne prosjekt
 • Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etatar
 • Ha kontakt med andre myndigheiter, interessegrupper og media
 • Vere SHA-koordinator og YM-koordinator med mindre anna er bestemt av prosjektleiar
 • Arbeide med konkurransegrunnlag, og oppfølging av gjeldande dekke- og oppmerkingskontraktar
 • Reiseverksemd må påreknast stillinga

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, 3 år. Dersom du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlege føresetnader for stillinga, kan vi sjå bort frå utdanningskravet.
 • Erfaring med tunnelarbeid.
 • Erfaring med kontraktsutlysing og oppfølging av kontraktar.
 • Det er ein fordel med erfaring og god fagleg tyngde frå byggeleiing.
 • God forståing av prosjekt.
 • Gode kunnskapar i bruk av relevante IKT- verktøy.
 • Du må ha førarkort klasse B, i særskilte tilfelle kan krav om førarkort fråvikast.

Personlege eigenskapar

 • Evne til å samarbeide med og handtere grunneigarar, konsulentar, entreprenørar og kollegaer på ein god måte.
 • Personlege eigenskapar som kommunikasjon- og samarbeid vil bli vektlagt.
 • Sjølvstendigheit og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Ei fagleg utfordrande og spanande stilling med stor samfunnspåverknad
 • Eit sterkt og inkluderande fagmiljø
 • Spanande oppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Har du spørsmål til stillinga er du velkomen til å kontakte leiar Åsmund A. Sekse; tlf. 41242571.

Anna informasjon

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Kontaktinformasjon

Åsmund Andersen Sekse, leiar - Vedlikehald Sør, 41242571, Asmund.Andersen.Seksevlfk.no

Arbeidsstad

6863

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Vestland fylkeskommune

Referansenr.:4379663877

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 07.05.2021

Om arbeidsgiveren:

null

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: VESTLAND FYLKESKOMMUNE INFRASTRUKTUR OG VEG LEIKANGER.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1b4b07a7-c566-4b2c-89a9-12e1432103f9.

Ver las 297 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción : Supervisores de la construcción ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: