Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud > Brukerspesialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Brukerspesialist. Oppland. Noruega

Vacantes de Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud en Noruega (Oppland)

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes.

Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Personal care workers in health services not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4141283550 Presentasjon av stillingen:

FACT Valdres har ledig 40% stillingsressurs som medarbeider med brukererfaring.

Du som ansettes har selv opplevd alvorlig psykiske lidelse og/eller rusavhengighet, og vil bruke erfaringen fra sykdomsperioden, tilfriskningsprosessen og møtet med helsetjenestene i din kontakt med personer som mottar behandling fra teamet.

FACT Valdres er et tverrfaglig samhandlingsteam bestående av ansatte fra kommunene i Valdres, NAV og DPS Gjøvik poliklinikk Valdres. Teamet er under oppbygging og vil etter etablering bestå av til sammen 5,6 årsverk. Teamet skal være operativt fra 2020.

FACT Valdres opprettes som et prosjekt (4 år), med mål om videreføring og varig drift. Teamet er administrativt forankret og samlokalisert med DPS Gjøvik poliklinikk Valdres. Teamet skal jobbe etter FACT-modellen (fleksibelt aktivt oppsøkende lokalbasert behandling) og målgruppen vil være personer som ønsker hjelp, men som av ulike årsaker har problemer med å oppsøke eller nyttiggjøre seg av de tilbudene som allerede finnes i hjelpeapparatet. Et inntaksteam vil, med bakgrunn i gjeldende inklusjonskriterier, få ansvar for å beslutte hvem som kan og skal få oppfølging fra teamet.

FACT-teamet vil bestå av teamkoordinator, psykologspesialist, psykiater, merkantil støtte, helse- og sosialfaglig ansatte (case managere), medarbeider med brukererfaring og jobbspesialist. FACT-teamet vil samarbeide nært med øvrige enheter i DPS, andre avdelinger i psykisk helsevern/TSB, kommunal helse- og omsorgstjeneste, NAV, fastleger, brukerstyrte tiltak, samt andre aktuelle samarbeidsinstanser.

Oppstart etter avtale.

Noe for deg?

Vil du være med å utvikle noe nytt, sammen med andre, på tvers av kommunegrenser, profesjoner og linjer i hjelpeapparatet? Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer og har slike erfaringer selv? Da kan denne stillingen virkelig være noe for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå som en likeverdig medarbeider i teamet.
 • Delta aktivt i daglig drift og bidra med brukerkompetanse og egenerfaring.
 • Målbære pasient-, bruker- og pårørendestemmen blant annet i klinisk arbeid, undervisning, i teammøtene og i beslutningsprosesser.
 • Hjemmebesøk og annen klinisk arbeid med brukergruppen.
 • Gjennomføre støttesamtaler og praktisk bistand ut fra brukerens behov.
 • Møte brukerne på en personlig og nær måte, opprettholde kontakten over tid, gi informasjon om bedring, rehabilitering og brukerrettigheter.
 • Støtte og styrke bedringsprosesser hos brukere i teamet.
 • Dele sine erfaringer, representere håp, motivere og være en positiv rollemodell.
 • Ha en viktig rolle i kontaktetablering, særlig opp mot relasjonsbygging til pasienter som i liten grad ønsker kontakt med teamet.
 • Samarbeide med pårørende, andre hjelpeinstanser og brukerstyrte tiltak.
 • Vil ikke ha ansvar for behandlingen.

Kvalifikasjoner

 • Personlig erfaring som bruker i forhold til egen psykisk lidelse og/eller rusavhengighet.
 • Avklart forhold til egen lidelse, og vilje til å bruke egne erfaringer i møte med enkeltpersoner og systemer.
 • Fordel med erfaring med arbeid med brukermedvirkning og kjennskap til brukerrettigheter.
 • God evne til å kommunisere med øvrige ansatte, samarbeidspartnere og brukere.
 • Kunne bruke norsk skriftlig og muntlig.
 • Grunnleggende datakunnskaper er ønskelig.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Gode relasjonsevner.
 • Avklart forhold til egne livserfaringer/problematikk.
 • Er engasjert og kan motivere og inspirere.
 • Kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Er fleksibel og samtidig strukturert.
 • Har engasjement og gjennomføringsevne.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning i FACT-modellen, inkludert deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Tjenestebil

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Kontaktinformasjon

Pål Andreassen, Kommunalsjef, 468 43 520

Bente Hassel, Teamkoordinator, 948 53 542

Laila Olsen, Enhetsleder DPS Gjøvik poliklinikk Valdres , 974 75 057

Arbeidssted

Raskebakkin 34

2910 Aurdal

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nord-Aurdal kommune

Referansenr.:4141283550

Stillingsprosent: 40%

Startdato: 02.12.2019

Søknadsfrist: 30.10.2019

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 111 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Empleador: Nord-Aurdal kommune.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:05421910000016.

Ver las 297 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: