Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Bomberos > Brannkonstabel - Virksomhet Sarpsborg Brannvesen

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Brannkonstabel - Virksomhet Sarpsborg brannvesen. Noruega

Demanda de Bomberos en Noruega

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos.

Service and sales workers : Protective services workers : Protective services workers : Fire-fighters

Descripción de la oferta de trabajo:

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Sarpsborg brannvesen består av 49 årsverk med et budsjett på ca. 40 mill. og ledes av en Virksomhetsleder/

Brannsjef. Enheten er inndelt i 2 team som ledes av hver sin teamleder.

Team brannforebyggende og feiing har som hovedmål å forebygge brann for å unngå tap av liv og verdier. Teamet

fremmer risikoreduserende tiltak gjennom tilsyns- og informasjonsarbeid, opplæring og tverrfaglig samarbeid.

Team brann- og ulykkesberedskap har som hovedformål å skape sikkerhet og trygghet med ansvar for å ivareta

beredskapen knyttet til brann og ulykker i vårt distrikt. Vi har ca. 800 hendelser/utrykninger i året.

En av våre dyktige medarbeidere har sagt opp sin stilling og Sarpsborg brannvesen søker derfor etter en

Brannkonstabel for å erstatte vedkommende.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Som brannkonstabel inngår man i et av Sarpsborg brannvesen sine 4 vaktlag som er i døgnkasernert vaktordning.

Hvert vaktlag har per 01.01.2021 en grunnbemanning på 8 personer og ledes i det daglige av en

Brannmester/utrykningsleder. For stillingen som brannkonstabel er det forventet at vedkommende;

Som del av utrykningsstyrken løser praktiske brann- og redningsoppgaver.

Medvirker til at brannvesenets drift- og vedlikeholdsoppgaver i brannstasjonen blir utført i henhold til gjeldende planer,

rutiner og instrukser.

Holder seg oppdatert innenfor sitt fagområde med fokus på erfaringslæring.

Holder seg i forsvarlig fysisk og psykisk form.

Følger opp egne og arbeidslagets ansvarsområder.

Deltar aktivt i de temaer/emner som det blir pålagt å drive øvelser i.

Gjennomfører øvelser på en forsvarlig og mest mulig realistisk måte.

Bidrar med informasjonsarbeid som del av det tverrfaglige og forebyggende arbeid.

Krav til utdanning/ kvalifikasjoner

Fagbrev/relevant utdannelse til yrket.

Inneha sertifikat klasse C.

Sertifikat klasse CE, kompetansebevis for utrykningskjøretøy kode 160 og båtførerbevis må fremvises ved tiltredelse

eller senest 6 mnd. etter tiltredelse. Dette bekostes selv.

Bør oppfylle kravene jfr. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §7-3.

Ønskelig med god faglig kompetanse innen brann, redning og farlig gods, samt gode svømmeferdigheter.

Gode datakunnskaper samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Personlig egenskaper

Jobbe systematisk og målrettet, også under krevende situasjoner med stort fokus på sikkerhet.

Engasjert og løsningsorientert.

Godt humør og gode sosiale egenskaper.

God psykisk og fysisk helse.

Vi tilbyr

Stillingen avlønnes etter Sarpsborg kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tverrfaglig miljø og nettverk.

Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Mulighet til å påvirke i en enhet som bygger på et arbeidsmiljø med kommunenes verdier FÅRT (Fremtidsrettet, Åpen,

Respektfull og Troverdig).

Øvrige vilkår/annet

Sarpsborg brannvesen har behov for kompetanse og erfaring fra flere ulike fagfelt og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Som ansatt i beredskapsstyrken inngår du som en naturlig del av innkallingsstyrken på frivakt og må kunne møte på

brannstasjonen i løpet av ca. 20 minutter. Den som tilsettes i stillingen må være bosatt slik at dette tilfredsstilles. Det må fremkomme i søknaden at søker tilfredsstiller dette kravet.

Det kreves politiattest samt helseattest som godkjent røyk- og kjemikaliedykker og det forutsettes at søker

gjennomfører og består Sarpsborg brannvesen sine fysiske tester i henhold til lovpålagte krav.

Vi er opptatt av mangfold og vil gjerne gjenspeile samfunnet generelt. Alle som er interessert og kvalifisert, oppfordres

derfor til å søke.

God lokalkjennskap i Sarpsborg vil være en fordel.

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Om arbeidsgiveren:

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: SARPSBORG KOMMUNE BRANN- OG FEIERVESENET.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:2ce963ff-360e-4e7b-b1fc-81c0fc578601.

Ver las 35 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: