Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos > H-6 Avdelingsleiar 100% St Fast V/heimetenesta I Nedstrand

en Español in English auf Deutsch en Français ...

H-6 Avdelingsleiar 100% st fast v/heimetenesta i Nedstrand

Contrato en Noruega de Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios : Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Service and sales workers : Personal service workers : Building and housekeeping supervisors : Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Vi søkjer

Antall stillingar: 1

Stillingsprosent: 100%

Tilsetjingsform: Fast

Tiltreding: Frå 01.11.2020

Arbeidstid: 37,5 t/veke

Eit overordna perspektiv på kommunale helse- og omsorgstenester er at fleire skal kunne bu heime og få naudsynt helsehjelp der dei bur. Demografiutviklinga og mangel på kvalifisert arbeidskraft krev fokus på kompetanse og smartare løysningar, bevisstgjering på samhandling og tverrfagleg samarbeid gjennom praksis og felles eigarskap. Førebygging og iverksetjing av relevante titak i eit fokehelseperspektiv er avgjerande på alle nivå.

Beskrivelse av avdeling

Heimetenesta i Tysvær kommune yter helse- og omsorgstenester, personleg og praktisk bistand, til heimebuande med ulike hjelpebehov. Tysvær heimetenester har baser i Aksdal og Nedstrand. Stillinga har i dag 37,5 timars arbeidsveke med arbeidsstad i Nedstrand. Heimetenesta i Nedstrand består av sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, assistentar og andre.

Arbeidsoppgåver

Leiarar i Helse og mestring skal arbeide i tråd med kommunen sitt målkart, kommunen sine etiske retningslinjer, kommunen sine leiarverdiar og følgje opp politiske og administrative vedtak.

Vi ser etter deg som har stort engasjement for heimetenesta, og er genuint opptatt av å vere med på å vidareutvikle morgendagens helse- og omsorgstenester.

Dine arbeidsoppgåver:

 • personalansvar, medarbeidarsamtalar, tilsetjingar og ansvar for oppfølgjing av sjukefråvær
 • økonomiansvar i eigen avdeling og sørge for at ressurser administreres innanfor tilgjengelege rammer
 • ansvar for dagleg drift av avdelinga og vere ein pådrivar i utviklings- og endringsprosessar
 • HMS-ansvar og fremme eit godt arbeidsmiljø
 • delta i seksjonsleiar si leiargruppe
 • medansvar for heilheten i organisasjonen
 • fagleg ansvar for avdelinga, som inneber at tenestane som ytes er av fagleg god kvalitet, og med fokus på kvalitetesforbetring
 • legge tilrette for eit godt samarbeidsklima og medvirkning
 • samhandle med interne og eksterne samarbeidspartnarar for å fremme gode pasientforløp
 • delta i klinisk arbeid
 • admininstrering av bilpark

Krav til kompetanse

 • Offentleg godkjent sjukepleiar
 • relevant vidareutdanning
 • relevant kompetanse innan leiing, økonomi og adminstrasjon
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • gode IKT-kunnskaper

Personlege eigenskaper

 • gode leiareigenskaper
 • gode kommunikasjonsferdigheiter- og samarbeidsevner
 • fleksibel, nytenkande og løysningsorientert
 • verdiorientert
 • eve til å arbeide strukturert og sjølvstendig, samt kunne jobbe godt i team
 • personlege eigenskaper vil bli vektlagt
 • førarkort klasse B

Vi tilbyr

Ei spanande og utviklande stilling der du får delta i omstilling med å ta inn utfordringar, nye oppgåver og venta demografisk endring i eit lengre perspektiv. Dette i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen, nye lovar og nasjonale føringar innan helse- og omsorgstenesteområdet. Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt fagleg arbeidsmiljø.

Lønnsvilkår

Etter gjeldande avtale og regelverk.

Slik søker du

Tysvær kommune mottar kun elektroniske søknader. Søk via linken oppe til høgre.

Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 52757000 dersom du treng hjelp til å søkje.

Kopiar av vitnemål og attestar tar du med deg dersom du skal møte til intervju. Desse blir dessverre ikkje returnerte.

Politiattest skal heller ikkje leggjast ved søknaden din. Godkjent politiattest som ikkje er eldre enn tre månader ,må liggje føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar tiltrer stillinga. Det vert teke atterhald om at merknadar på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling.

Om arbeidsgiveren:

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen. Vi gjer merksam på at berre tilsette i Tysvær kommune (fast eller vikar) kan søkje stillingar som merka INTERN i overskrifta

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: TYSVÆR KOMMUNE OMSORGSSJEFEN.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:9697d384-1532-4c25-9ecf-81aa6211b382.

Ver las 185 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios : Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: