Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Directores de servicios de salud > Avdelingsleder Habilitering - Enhet For Livsmestring

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Avdelingsleder habilitering - Enhet for livsmestring

Contratación de Directores de servicios de salud en Noruega (Vest-Agder)

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de salud.

Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Health services managers

Descripción de la oferta de trabajo:

Søgnekommune ligger vakkert plassert ved sørlandskysten like vest for Kristiansand.Kommunen har 11 500 innbyggere og opplever sterkt vekst. Vi har et godtkultur- og fritidstilbud, og rekreasjonsmulighetene er mange. Dette kombinertmed kort avstand til Kristiansand gjør Søgne til en attraktiv bokommune formange. For mer informasjon les mer her.

 

Søgnekommune er en allsidig organisasjon som tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver oget godt arbeidsmiljø. Vårt fokus er fornyelse, brukerorientering og kvalitet itjenestene. Vi jobber for at du som medarbeider får brukt din kompetanse ogopplever glede og arbeidslyst. Søgne kommune har nærmere 900 ansatte.

Nyopprettet spennende avdelingslederstilling i enhet for livsmestring. Enheten er i stadig utvikling og endring. Avdeling for botjenester til voksne personer med nedsatte funksjonsevner skal utvides. Det skal bygges nye omsorgsboliger og med økt bemanning er det behov for en avdelingsleder i tillegg til dagens leder i botjenesten/oppfølgingstjenesten habilitering. Avdelingslederne vil ha personalansvar for ca. 30 ansatte hver. Stillingens ansvarsområde kan endres ved eventuelle organisatoriske endringer. Avdelingen er en del av Enhet for livsmestring. I tillegg til habiliteringstjenester til personer med nedsatte funksjonsevner, gir enheten tjenester til personer knyttet til psykisk helse og rusavhengighet. Enhetens målsetting er å gi gode tjenester i en arbeidshverdag preget av trivsel, gjensidig åpenhet og tillit. Verktøyet er høy grad av tverrfaglig samarbeid kombinert med den enkelte ansattes kompetanse.Arbeidsoppgaver

 • Lede botjenesten habilitering i samarbeid med annen avdelingsleder.
 • Yte omsorgstjenester i samarbeid med fagledere og miljøpersonalet.
 • Personal- og fagansvar samt økonomiansvar.
 • Turnusplanlegging /ressursstyringssystem.
 • Deltakelse i - og medvirke til - utvikling av ledergruppen.
 • Bidra til utvikling av planarbeid.
Kvalifikasjoner
 • 3-årig helse- og sosialrelatert høgskoleutdanning. Pedagogisk utdannelse kan vurderes.
 • Kunnskap i arbeidet med funksjonshemmede og relevant lovverk for tjenestens virksomhetsområde.
 • Ønskede kvalifikasjoner: Ledererfaring, erfaring i økonomihåndtering og erfaring i arbeidet med mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Utdanningsretning
 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Pedagogikk
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Personlige Egenskaper
 • Det stilles store krav til følgende kunnskap og egenskaper:
 • Evne å ta selvstendige avgjørelse.
 • Kunnskap, forståelse og innsikt i ledelse.
 • Kunnskap og praktisk erfaring i arbeid med funksjonshemmede.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt høy grad av løsningsfokus.
 • God på tverrfaglig samarbeid, både internt i enheten og overfor eksterne samarbeidspartnere.
 • Gode evner til nytenkning, omstilling og fleksibilitet og må raskt kunne sette seg inn i ulike saker.
 • Stor grad av omstillingsevne.
 • Kunnskap og erfaring i dokumentasjonsverktøy, saksbehandling og effektiv ressursforvaltning.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt gode datakunnskaper. Lojalitet til arbeidsstedets målsetting forutsettes.
Vi tilbyr