Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Supervisores de la construcción > Arbeidsleiar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Arbeidsleiar. Hordaland. Noruega

Contrato en Noruega (Hordaland) de Supervisores de la construcción

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción : Supervisores de la construcción.

Technicians and associate professionals : Science and engineering associate professionals : Mining, manufacturing and construction supervisors : Construction supervisors

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4237345932 Presentasjon av stillingen:

Ansvarsområde for Drift/teknisk Divisjon:

Ansvar for drift, reinhald, sikkerheit, vedlikehald av 400.000 m2 areal med bygningar og ansvar for medisinsk-teknisk utstyr til i overkant av 1 milliard kroner. Hovudansvar for planlegging av investeringar i nybygg, ombyggingar og innhenting av tilbod til utstyr som årleg ligg rundt 400 millionar kroner. I tillegg har divisjonen ansvar for arealplanlegging og arealdisponering/ arealtildeling på sjukehuset. Vi utstyrer òg sjukehuset med mat, klede og transporttenester.

Arbeidsstad for stillinga er Eining for Sterilteknikk-Logistikk som er ein av 7 einingar ved Teknisk avdeling. Eininga sørgjer for at alle installasjonar/system i Helse Bergen er i god stand og verkar som planlagd til ein kvar tid.

Det er 18 trivelege tilsette ved eininga. Vi ser etter deg som har ei løysingsorientert tilnærming til oppgåver og utfordringar. Helse Bergen er ei høgteknologisk verksemd og vi ønskjer at du trivast med samarbeid på tvers av faggrupper, i seksjonen og ved føretaket elles.

Arbeidsoppgåver

 • Leie dag til dag operativ drift eininga i samarbeid med einingsleiar
 • Dag til dag oppfølging fagarbeidarar
 • Delta i plan-, budsjett- og resultatansvar innanfor eigen eining
 • Ansvar saman med einingsleiar for å sikre rett kompetanse, samt oppfølging av dei generelle kompetansekrava i Helse Bergen
 • Ansvar for innkjøp og oppfølging av tenester knytt til drift, vedlikehald og ombyggingar
 • Ansvar for risikovurdering og tilstandsanalysar for anlegg faggruppene har ansvar for
 • Utarbeide, systematisere og vedlikehalde dokumentasjon
 • Etablere vedlikehaldsplanar iht avdelingas vedlikehaldsstrategi
 • Oppfølging og utarbeiding av serviceavtalar med eksterne leverandørar og interne samarbeidspartnarar
 • Delta i prosjekt saman med andre einingar i Teknisk avdeling og Helse Bergen
 • Levere servicetenester til våre brukarar og leigetakarar i henhald til avdelingas tenestebeskriving
 • Implementering av støttesystem innan drift og logistikk/legerhald på Helse Vest nivå
 • Arbeidsleiar rapporterer til einingsleiar og inngår i einiga si leiargruppe

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer etter ein medarbeidar med solid operativ erfaring innan drift og vedlikehald, samt salg av tenster internt og eksternt med tett kundeoppfølging saman med fagarbeidarar på tvers av profesjon
 • Operativ med gode samarbeidsevne
 • Relevant erfaring frå drift- og vedlikehaldsorganisasjon
 • Søkjar må ha god erfaring i bruk av moderne IT-verktøy samt implementering av nye IT-verktøy
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå samarbeid på tvers av fagområde
 • Prosjekterfaring

Personlege eigenskapar

 • Søkjar må vera interessert i å leie menneske samt vidareutvikla eigne leiarkunnskapar
 • Søkjar må vere fagleg engasjert, initiativrik og ha gode kommunikasjonsevne
 • Strategiske eigenskapar er viktig for å styrkje og vidareutvikle avdelinga som ein serviceinnstilt og effektiv tenesteytar
 • Søkjar må ha evne til å få medarbeidarar til og samarbeide på tvers av einingane

Vi tilbyr

 • Løn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå og fagleg og personleg utvikling
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Kontaktinformasjon

Eirik Grant Urquhart Furre, Seksjonsleiar, 41602197

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:4237345932

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 01.09.2020

Søknadsfrist: 29.05.2020

Om arbeidsgiveren:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 595 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:92190124-cb97-4618-a1ba-76c35f1e9806.

Ver las 250 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción : Supervisores de la construcción ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: