Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Anestesilege til redningshelikoptertjeneste - St. Olavs Hospital

Trabajo en Noruega de Médicos especialistasClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.
Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Anestesilege Redningshelikoptertjenesten i kombinasjon med Anestesilegeseksjon ved Molde sykehus.

Helse Midt-Norge RHF besluttet i 2016 at legetjenesten ved Redningshelikopter Ørland (330 Skvadronen) skulle driftes av helseforetaket fra 01.01.2017. Legetjenesten dekkes nå av 8 leger som rekrutteres fra regionens sykehusforetak. For den enkelte lege skal stillingsandelen på redningshelikopteret kombineres med en fast tilknytning til klinisk anestesivirksomhet i de respektive sykehusforetakene. St. Olavs hospital HF, Klinikk for akutt- og mottaksmedisin er gitt systemansvar for legetjenesten Ørland.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner.

Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Helse Møre og Romsdal HF - er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har om lag 4200 årsverk fordelt på 6500 tilsette, og gir eit differensiert tilbod innan dei fleste fagfelta i somatikk og psykisk helsevern. Hovudoppgåvene våre er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande. Vår visjon er å vere "På lag med deg for helsa di."

Les meir om oss på www.helse-mr.no

For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

Det lyses ut en stilling i 100 % som overlege anestesiologi ved St. Olavs hospital HF, Klinikk for akutt- og mottaksmedisin og Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for akuttbehandling. Stillingen innebærer omtrent 50 % arbeid som lege i Redningshelikoptertjenesten ved Ørland, omtrent 50 % arbeid som overlege ved Anestesilegeseksjon ved Molde sykehus.

Helse Midt-Norge RHF besluttet i 2016 at legetjenesten ved Redningshelikopter Ørland (330 Skvadronen) skulle driftes av Helseforetaket fra 1.1.2017. Legetjenesten dekkes nå av 8 leger som rekrutteres fra regionens sykehusforetak. For den enkelte lege skal stillingsandelen på redningshelikopteret kombineres med en fast tilknytning til klinisk anestesivirksomhet i de respektive sykehusforetakene. St. Olavs Hospital HF og sykehusets Klinikk for akutt- og mottaksmedisin er gitt systemansvar for legetjenesten Ørland.

Ansettelsesprosessen vil gjennomføres i samarbeid mellom Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs hospital og Klinikk for akuttbehandling i Helse Møre og Romsdal HF. Med utgangspunkt i avtalen mellom helseforetaket og Forsvaret vil representant fra 330-skvadronen inngå i bedømmelseskomite. Fremmøte til intervju må påregnes. Det forutsettes plettfri vandel, allmenn god helse, personlig egnethet og kunnskap/ferdigheter i samsvar med standard for luftambulanseleger.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til klinikksjef Sindre Mellesmo og klinikksjef Kjersti Bergjord.

Arbeidsoppgaver:

- Stillingsandelen i Redningshelikoptertjenesten (St. Olavs hospital HF, Klinikk for akutt- og mottaksmedisin) utgjør ca 50 % av et normalårsverk. Legen vil tildeles arbeidsoppgaver u

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Noruega.

Fecha de inicio: 13/12/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Fast stilling Turnus.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Sindre Mellesmo, klinikksjef, tel +47 416 25 422 e-post: sindre.mellesmoReemplazar por una arrobastolav.no

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: St. Olavs Hospital.

Dirección: 7030 TRONDHEIM.

Contacto: Sindre Mellesmo, klinikksjef, tel +47 416 25 422 e-post: sindre.mellesmoReemplazar por una arrobastolav.no

Email: post.anestesi.akuttReemplazar por una arrobastolav.no

Teléfono: +4706800.

Ver las 370 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Anestesilege til redningshelikoptertjeneste - St. Olavs Hospital. Noruega, 13 Dic. 2017.

Lege i spesialisering - Sola DPS, allmenpsykiatrisk poliklinikk. Noruega, 01 Dic. 2017.

Vikariat - Utdanningsstilling - urologi - Haraldsplass Diakonale Sykehus. Noruega, 30 Nov. 2017.

Lege i spesialisering, B-grein - Kirurgisk klinikk, Avdeling for karkirurgi. Noruega, 30 Nov. 2017.

Lege i spesialisering - ortopedi - Haraldsplass Diakonale Sykehus. Noruega, 30 Nov. 2017.

Lis 1 vikar - sommeren 2018 - Kirurgisk klinikk. Noruega, 30 Nov. 2017.

Overlegar - Mottaksklinikken. Noruega, 26 Nov. 2017.

Lege i spesialisering - onkologi - Avdeling for kreft og blodsykdommer. Noruega, 25 Nov. 2017.