Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Secretarios (general) > Administrator V (v Sprejemni Pisarni, Blagajni In Arhivu) - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación en Eslovenia de Secretarios (general)

Administrator V (v Sprejemni Pisarni, Blagajni In Arhivu) - M/ž

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general).

Uradniki/uradnice za pisarniško poslovanje : Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanje, strojepisci/strojepiske, tajniki/tajnice ipd : Tajniki/tajnice (za splošne zadeve) : Tajniki/tajnice (za splošne zadeve)

Descripción de la oferta de trabajo:

TAJNIKI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL V ZVEZI S SPREJEMOM IN ODDAJO POŠILJK IN SPREJEMANJE, RAZVRŠČANJE, KLASIFICIRANJE IN UREJANJE TER ODPRAVLJANJE DOKUMENTOV, ZAGOTAVLJANJE OSEBNEGA VROČANJA POŠILJK, KI SE VROČAJO NA SEDEŽU SODIŠČA, SKLADNO S PROCESNIMI PREDPISI,POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ IN KLICEV,UREJANJE  IN IZLOČANJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA (ZAVAROVANJE GRADIVA PRED POŠKODBAMI, UNIČENJEM IN IZGUBO TER ONEMOGOČANJE UPORABE GRADIVA) IN SODELOVANJE S PRISTOJNIM ARHIVOM PRI ODBIRANJU IN IZROČANJU ARHIVSKEGA GRADIVA,

IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA TER OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV (IN DOLOČENIH EVIDENC),KONTROLIRANJE FORMALNO PRAVILNOSTI LISTIN, KI SO PODLAGA ZA VPLAČILA IN IZPLAČILA GOTOVINE,KONTROLIRANJE, ALI JE VSEBINA LISTIN, KI SO PODLAGA ZA IZPLAČILA, POTRDILA POOBLAŠČENA OSEBA, SESTAVLJANJE BLAGAJNIŠKE LISTINE (VPLAČILNICE, IZPLAČILNICE,...),VODENJE IN ZAKLJUČEVANJE BLAGAJNIŠKE EVIDENCE (BLAGAJNIŠKI DNEVNIK), OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, SKLADNO S SODNIM REDOM, PO ODREDBI PREDSEDNICE OKROŽNEGA SODIŠČA ALI DIREKTORJA SODIŠČA, PREDSEDNICE OKRAJNEGA SODIŠČA IN SODNIKOV., K PRIJAVI ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA JE POTREBNO PRILOŽITI ŠE IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV, IN SICER: OBRAZEC ŠT. 1, ŠT. SU 527/2020-(ADMINISTRATOR OKJ JES), KI JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU (HTTP://WWW.SODISCE.SI/OKROKR/ZAPOSLENI/JAVNI RAZPISI IN NATECAJI PO ZJU/). V KOLIKOR OBRAZCA NE BOSTE PRILOŽILI, JE POTREBNO K PRIJAVI PRILOŽITI ŠE NASLEDNJA DOKAZILA (POTRDILA) O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: - O IZOBRAZBI, - O DELOVNIH IZKUŠNJAH (IZPIS ZPIZ-A OD 1.1.2009 DALJE). OSTALI POGOJI ZA ZASEDBO: IZPIT IZ DOLOČIL SODNEGA REDA (POTREBNO OPRAVITI V ROKU ENEGA LETA OD SKLENITVE POGODBE O ZAPOSLITVI). DOSEŽENA IZOBRAZBA: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA EKONOMSKE, UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE ALI POSLOVNE SMERI OZIROMA SREDNJA SPLOŠNA IZOBRAZBA GIMNAZIJSKE SMERI. ŽELENA ZNANJA: POZNAVANJE DELA Z RAČUNALNIKOM. ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS NA OKRAJNEM SODIŠČU NA JESENICAH. DELOVNO MESTO PROSTO OD 24. 8. 2020 DALJE.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH, Cesta maršala Tita 37 , 4270 JESENICE.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: KUŠAR RENATA
Contact Phone: 04 27 11 207
Contact Email: kadrovska.ozkrsodisce.si

Identificador de la vacante:NW17981.

Ver las 697 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general) ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: