Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > čistač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación en Croacia de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

čistač/ica

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Cleaners and helpers › Domestic, hotel and office cleaners and helpers › Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis posla:

Čišćenje i održavanje prostorija Doma.

Poslovi se obavljaju u Ustanovi Dom za starije i nemoćne osobe-Makarska te u Podružnici Runović.

N A T J E ČA J

za prijam u radni odnos

1. ČISTAČICA

– 2 izvršiteljice, rad na određeno vrijeme

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. presliku svjedodžbe o završenom obrazovanje
  3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  4. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  5. da ne postoji zapreka iz čl. 213 Zakona o socijalnoj skrbi (157/13., 152/14., 99/15., 52/16. , 16/17., 130/17. i 98/19.)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe-Makarska, Kalalarga 31 Makarska, s naznakom: - „Prijava na javni natječaj“.

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave ovog natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Doma za starije i nemoćne osobe-Makarska (www.dom-makarska.hr), a sukladno čl.10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj25/13,85/15).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-MAKARSKA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Kalalarga 31, 21300 Makarska

Email: ekorisnik515gmail.com

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2452404.

Ver las 294 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: