Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > čistač/ica – Spremač/ica U Sustavu S Posebnim Uvjetima Rada / Spremač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ČISTAČ/ICA – SPREMAČ/ICA U SUSTAVU S POSEBNIM UVJETIMA RADA / SPREMAČ/ICA

Vacante en Croacia de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Cleaners and helpers › Domestic, hotel and office cleaners and helpers › Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments.

Descripción de la oferta de trabajo:

Sukladno članku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje:

NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na NEODREĐENO vrijeme na poslovima

Čistač – spremač u sustavu s posebnim uvjetima rada / Spremač/ica - 17 izvršitelja/ica

Uvjeti i potrebna dokumentacija:

• vlastoručno potpisana zamolba

• životopis

• stupanj obrazovanja – NSS, osmogodišnja škola ili NKV (priložiti dokaz o stečenoj stručnoj spremi)

• potvrda HZMO-a o radnom stažu

Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na stručno testiranje te selekcijski razgovor.

Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, smatrat će se da su odustali od natječaja.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja i redovito pratiti web stranicu Klinike (www.bfm.hr), radi dodatnih obavijesti o natječaju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, 10000 Zagreb, s naznakom ”Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno/određeni vrijeme, za radno mjesto: navesti raspisano radno mjesto“, u roku od 8 dana, računajući od datuma objave na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Nepravovremene, nepotpune prijave i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati.

Kao dokaz o poznavanju rada na računalu te engleskog jezika dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu odnosno poznavanju engleskog jezika (obrazac izjave možete preuzeti na internetskoj stranici https://bfm.hr/natjecaj/ uz objavu natječaja), prednost je priloženi dokaz (svjedodžba, indeks, prijepis ocjena ili sličan dokaz o poznavanju traženog).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiv osnov ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ako se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6., 7., 8. i 48. f navedenog zakona.

Ako se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. navedenog zakona – dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje 03.05.2024. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 17.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Mirogojska 8, 10000 Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2499565.

Ver las 407 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: