Ir a la versión más ligera, para móviles
Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,303 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes: The company operates in the logging and timber export industry, the main direction of the company is the provision of forwarding services for the transportation of timber. In order to facilitate the attraction of a new corporate client from abroad to the services provided by the company, we... LLC "ALPHAWOOD".
 • . Técnicos en ingeniería civil: Udensapgades un kanalizacijas sistemu montažas tehnikis (6 vakances) Prasibas: Pieredze darba ar presejamam udensapgades sistemam (Uponor, Wavin utt); Pieredze darba ar vitnu saskruves sistemam; Pieredze darba ar vara sistemam – lodešana (tiks uzskatita par priekšrocibu); Citrus Solutions, SIA.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: Ventilacijas sistemu montažas tehnikis (6 vakances) Pieredze ventilacijas sistemu un elementu montaža (gaisa vadi, fasondalas, armatura, gaisa sadalitaji, iekartu uzstadišana); Pieredze darba ar vates un porgumijas / kaucuka izolaciju (tiks uzskatita par priekšrocibu); ... Citrus Solutions, SIA.
 • . Camareros de barra: SIA LAKONDA aicina darba barmeni. Darba apraksts: banketu apkalpošana . Valodu zinašanas: latviešu, krievu, anglu. Darba vietas adrese: Jelgava, Atmodas iela 9. Kontaktinformacija: Talruni: 22022175; 22720573 E- pasta adrese: brizeam#gmail.com Darba alga atkariga no kandidata... LAKONDA, SIA.
 • . Fisioterapeutas: Rigas socialas aprupes centra „Gailezers” Veselibas aprupes nodalas fizioterapeita amata (0.7 slodze) uz noteiktu laiku pretendentu konkurssAmata merkis: Nodrošinat Rigas socialas aprupes centra “Gailezers” (turpmak – Centrs) klientu funkcionala stavokla izmeklešanu, novertešanu... 'GAILEZERS' Rigas socialas aprupes centrs.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: Pedagogiskais darbs Kandavas internatvidusskola. Latvijas un pasaules vestures macišana pamatskolas klasem. Latvijas un pasaules vestures, ka ari politikas un tiesibu macišana vidusskolas klases. Pamatskolas klases ir integreti lidz 4 skoleniem ar macišanas traucejumiem (izglitibas programmas... KANDAVAS NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: Uznemums nodarbojas ar PVC, aluminija, un koka konstrukciju montažu (parsvara PVC, logu durvju montaža) Prasibas: - Izglitiba: videja - Valodas zinašanas: latviešu valoda teicami, krievu valodasarunas limeni Darba pienakumi : Montet nepieciešamas konstrukcijas. Darba laiks :... Eiropas Metals SIA.
 • . Barrenderos y afines: Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu kolegi amataSTRADNIEKSTehniskas parvaldes Apsaimniekošanas nodalaAmata pienakumi:•    uzkopt apsaimniekošana esošo maju piesaistitas un piegulošas teritorijas, t.sk. ietves, pagalmu, zalo zonu un atkritumu konteineru... Rigas namu parvaldnieks, SIA.
 • . Directores de servicios de educación: Incukalna novada pašvaldiba izsludina atklatu konkursu uz pirmskolas izglitibas iestades „Minka” vaditaja/s amatu .Pretendentam/ei nepieciešama izglitiba un prasmes:•    uz pretendentu neattiecas Izglitibas likuma un Bernu tiesibu aizsardzibas likuma noteiktie ierobežojumi stradat... Incukalna novada dome.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Pedagogiskais darbs Kandavas internatvidusskola. Matematikas macišana pamatskolas klasem. Klases ir integreti lidz 4 skoleniem ar macišanas traucejumiem (izglitibas programmas kods 21015611). Iespeja stradat ari par internata skolotaju.  Savu CV sutit uz e-pastu lavrinovica#kivs.lv Velams,... KANDAVAS NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Archivistas y curadores de museos: Rigas domes Pilsetas attistibas departaments (registracijas Nr.90000056484) aicina pieteikties Administrativas parvaldes Dokumentu un informacijas parvaldibas nodalas vakancei uz noteiktu laiku  dokumentu parvaldibas eksperts (-e) Galvenie darba pienakumi: sastadit lietu nomenklaturas... 'RIGAS DOMES PILSETAS ATTISTIBAS DEPARTAMENTS'.
 • . Especialistas en políticas de administración: Rigas domes Pilsetas attistibas departaments (registracijas Nr.90000056484) aicina pieteikties Geomatikas parvaldes Geotelpiskas informacijas aprites nodalas vakancei galvenais (-a) projektu vaditajs (-a) Galvenie darba pienakumi: vadit Geomatikas parvaldes kompetence esošos projektus,... 'RIGAS DOMES PILSETAS ATTISTIBAS DEPARTAMENTS'.
 • . Operadores de máquinas lavarropas: SIA Lindstrom aicina darba mazgašanas operatoru •    Darbibas joma: tekstilmaterialu pakalpojumi – darba apgerbu, mainamo paklaju, tehnisko dvielu noma. •    Darba pienakumi: darba apgerbu škirošana, mazgašana, parbaude, locišana, pakošana. Darba vietas adrese: ‘’Abeles’’,... LINDSTROM, SIA.
 • . Otro personal de limpieza: A/S Viesnica LatvijaReg. Nr. 40003040166 aicina darba Trauku mazgataju Galvenie pienakumi: - Nodrošinat trauku un galda piederumu tiribu un uzturešanu kartiba - Nodrošinat kartibu un tiribu virtuves telpas - Palidzet virtuves personalam paligdarbos, nodrošinat pareizu netiro... VIESNICA "LATVIJA", AS.
 • . Cartógrafos y agrimensores: Rigas domes Pilsetas attistibas departaments (registracijas Nr.90000056484) aicina pieteikties Geomatikas parvaldes Topografiskas informacijas uzturešanas nodalas vakancei geoinformatikas inženieris (-e) Galvenie darba pienakumi: uzraudzit nodalas sniegto geotelpiskas informacijas... 'RIGAS DOMES PILSETAS ATTISTIBAS DEPARTAMENTS'.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Tuvojoties lauksaimniecibas darbu sezonai,šobrid meklejam TRAKTORTEHNIKAS VADITAJUS Prasibas kandidatiem: 1)prasme izmantot jaunakas lauksaimniecibas tehnologijas;2) nepieciešama traktortehnikas vaditaja B kategorija, jabut autovaditaja apliecibai- vismaz B kate ZELMENI, ZEM.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Pedagogiskais darbs Kandavas internatvidusskola. Latviešu valodas un literaturas macišana pamatskolas klasem. Klases ir integreti lidz 4 skoleniem ar macišanas traucejumiem (izglitibas programmas kods 21015611). Iespeja stradat ari par internata skolotaju vai vadit interešu izglitibas programmu. ... KANDAVAS NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Conductores de camiones pesados: Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu KRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS-ATSLEDZNIEKS Tehniskas parvaldes Tehnisko pakalpojumu nodalas Autotransporta dalaAmata pienakumi:    •    veikt autotransporta vadišanu un apkalpošanu-remontu •    nodrošinat... Rigas namu parvaldnieks, SIA.
 • . Peones de carga: Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu KRAVEJSTehniskas parvaldes Tehnisko pakalpojumu nodalas Autotransporta dalaAmata pienakumi:    •    veikt kraveja darbus (t.sk. brivo dzivoklu atbrivošanu no mantam pec tiesas lemuma)•    veikt dzivojamo... Rigas namu parvaldnieks, SIA.
 • . Diseñadores gráficos y multimedia: Stabils uznemums ar draudzigu kolektivu aicina pievienoties sava komanda DIZAINERI ( Poligrafijas dizains un maketešana ). Vairak informacijas par uznemumu musu majas lapas: http://www.dizainsundruka.lv/ http://www.tipografijas.lv/ Prasibas kandidatiem: - Obligata darba pieredze;- Latviešu,... Dizains un Druka, SIA.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Miesnieks Darbs galas parstrades joma, darba pienakumi: galas sadališana Prasibas pretendentiem: - velama darba pieredze; - nepieciešama sanitara gramatina; - bez kaitigiem ieradumiem; - fiziska izturiba. Iespejama apmaciba uznemuma. Darba vieta - Priekules nov., Priekule,... SC Grand, SIA.
 • . Ingenieros civiles: Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu un iniciativas bagatu kolegi amataUDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU INŽENIERISIecirkna “Centrs” Inženiertehniskaja dalaMes Jums uzticesim:•    sistematiski parbaudit udensapgades un kanalizacijas sistemu... Rigas namu parvaldnieks, SIA.
 • . Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas: Atbildibas jomas: Palidzet realizet un atbalstit kvalitativu studiju procesu un petniecibas darbu, nodrošinot kvalitativu informacijas pieejamibu, atrašanu, piedavašanu un izguvi. Ka ari - nodrošinat kvalitativu bibliotekas lietotaju apkalpošanu. Šajos pienakumos ietilpst: ... RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Cleanhouse, viens no vadošajiem eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemumiem Baltija, kurš nodarbina vairak ka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda:TAMETAJUDarba pienakumi:- Visparceltniecisko darbu tamju sastadišana;- Tehniskas dokumentacijas izskatišana un analize;-... Cleanhouse, SIA.
 • . Profesionales del trabajo social: Socialais darbinieks Kandavas internatvidusskola. Organizet darbu ar skoleniem un vinu gimenem socialo problemu gadijumos. Sadarboties ar skolenu dzivesvietu socialo dienestu un barintiesu. Sadarboties ar skolenu internata skolotajiem. Savu CV sutit uz e-pastu lavrinovica#kivs.lv KANDAVAS NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Conserjes: Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu un iniciativas bagatu kolegi amataNAMU APSAIMNIEKOTAJU Iecirkna “Austrumi” un “Centrs” Apsaimniekošanas dalaMes Jums uzticesim:•    planot un organizet padoto darbinieku darbu parzina esošaja apsaimniekošanas... Rigas namu parvaldnieks, SIA.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera: Uzraudzit balku iekraušanas un transporta konveijerus, uzraudzit kokzagešanas iekartas, veikt zagmaterialu škirošanu, kraušanu, žavešanu un aizsardzibu Pretendentiem lugums darba laika griezties personigi: Liginišku iela, 26S (pie Sergeja) , iepriekš zvanot - 29439844 ... Lagonda, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: Darba vieta Liepnieku iela 11, Broceni Puspiekabes ar cisternu, parvada valejo cementu pa visu Latviju; puspiekabes ar tentu, parvada faseto cementu pa visu Latviju; puspiekabes-pašizgazeji, parvada beramas kravas (kalkakmeni, ogles, anhidritu, smilti. Prasibas-labas saskarsmes spejas,... M3, SIA.
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines: Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu HIDRAULISKA PACELAJA VADITAJS-ATSLEDZNIEKS Tehniskas parvaldes Tehnisko pakalpojumu nodalas Autotransporta dalaAmata pienakumi:    •    veikt autotransporta vadišanu un apkalpošanu•    nodrošinat transporta... Rigas namu parvaldnieks, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu KRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS-TRAKTORA VADITAJS Tehniskas parvaldes Tehnisko pakalpojumu nodalas Autotransporta dalaAmata pienakumi:    •    veikt autotransporta un traktortehnikas vadišanu un apkalpošanu-remontu... Rigas namu parvaldnieks, SIA.