Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Letonia.

 • : Rigas Valda Avotina pamatskola – attistibas centrs no 01.09.2017. aicina darba:Latviešu valodas skolotajuPilna likme. Nepieciešama izglitiba – visparejas pamatizglitibas pedagogam noteiktas kvalifikacijas un talakizglitibas prasibas un B programmas sertifikats specialaja izglitiba vismaz... Rigas Valda Avotina pamatskola - attistibas centrs.
 • : Smiltenes novada Grundzales pamatskola aicina pieteikties kandidatu krievu valodas  skolotaja vakancei. Informacija par krievu valodas skolotaja vakanci: Darba ligums tiek noslegts uz  nenoteiktu  laiku Darba apjoms: nepilna darba laika slodze lidz 11 kontaktstundam nedela Prasibas:... Smiltenes novada dome.
 • : Livberzes vidusskola aicina darba MUZIKAS SKOLOTAJU uz nepilnu slodzi (0.533) - 15 stundas nedela . Nepieciešama otra limena profesionala augstaka izglitiba pedagogija un skolotaja kvalifikacija atbilstoši macamajam priekšmetam vai bakalaura/magistra grads pedagogija v LIVBERZES VIDUSSKOLA.
 • : 2017./2018.m.g. Saldus novada pašvaldibas Lutrinu pamatskola piedava darbu anglu valodas skolotajam 1. - 9. klasei. 23 kontaktstundam. Samaksa par pilnu slodzi EUR 680. Intereseties un pieteikties: pa telefonu 63831367 vai zvanot skolas direktorei personigi pa telefonu 25911406 Saldus novada pašvaldiba.
 • : Galenu pamatskola aicina darba matematikas un fizikas skolotaju Darba ligums tiek noslegts uz nenoteiktu laiku Darba alga: EUR 680  Butiskakie darba pienakumi: Pildit skolotaja pienakumus, vadot matematikas (7.-9.klasem) un fizikas( 8.-9.klasem) stundas; Sadarboties ar citu macibu... GALENU PAMATSKOLA.
 • : 12-14 macibu stundu un interešu izglitibas nodarbibu vadišana majturiba un tehnologijas (ar izveli koka un metala tehnologijas; 5-9. kl.) Jelgavas novada Škibes pamatskola. Darbs veicams 2 dienas. Izglitiba un valsts valodas prasme atbilstoša speka esošiem normativajiem aktiem. Nedrikst... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Muzikas skolotaju Prasibas pretendentiem (-em): izglitiba atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo kvalifikaciju... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : Darbs socialo zinibu skolotajam/-ai Laurencusakumskola aicina darba 2017./2018. macibu gadam socialo zinibu skolotaju pilnas slodzes darbam uz nenoteiku laiku. Prasibas: Atbilstoša augstaka izglitiba un kvalifikacija; Teicamas komunikacijas prasmes ar berniem, vecakiem unkolegi Laurencu sakumskola.
 • : Ar 2017.gada 1.septembri ( jauno macibu gadu ) Jumpravas internatpamatskola aicina darba SOCIALO ZINIBU SKOLOTAJU uz 8 stundam ( 0,27 likmes). Darba samaksa saskana ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Informacija uzzinam un pieteikumiem: e-pasts: internatskola#lielvarde.lv,... Jumpravas speciala internatpamatskola.
 • : Ar 2017.gada 1.septembri ( jauno macibu gadu ) Jumpravas internatpamatskola aicina darba KRIEVU VALODAS SKOLOTAJU uz 11 stundam ( 0,37 likmes). Darba samaksa saskana ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Informacija uzzinam un pieteikumiem: e-pasts: internatskola#lielvarde.lv,... Jumpravas speciala internatpamatskola.
 • : Ar 2017.gada 1.septembri ( jauno macibu gadu ) Jumpravas internatpamatskola aicina darba ANGLU VALODAS SKOLOTAJU uz 7 stundam ( 0,23 likmes). Darba samaksa saskana ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Informacija uzzinam un pieteikumiem: e-pasts: internatskola#lielvarde.lv,... Jumpravas speciala internatpamatskola.
 • : 2017./2018.m.g. Saldus novada pašvaldibas Lutrinu pamatskola piedava darbu zenu majturibas skolotajam 5-9. klasei. Lidz 10 kontaktstundam. Samaksa par pilnu likmi EUR 680. Intereseties un pieteikties: pa telefonu 63831367 vai zvanot skolas direktorei personigi pa telefonu 25911406 Saldus novada pašvaldiba.
 • : Laurencu sakumskola aicina darba 2017./2018. macibu gadam matematikasskolotaju pilnas slodzes darbam. Prasibas: Atbilstoša augstaka izglitiba un kvalifikacija; Teicamas komunikacijas prasmes ar berniem, vecakiem un kolegiem un velmeattistities izglitibas joma; 'SIGULDAS NOVADA DOME'.
 • : Laurencu sakumskola aicina darba 2017./2018. macibu gadam latviešu valodasskolotaju pilnas slodzes darbam. Prasibas: Atbilstoša augstaka izglitiba un kvalifikacija; Teicamas komunikacijas prasmes ar berniem, vecakiem un kolegiem un velme attistitiesizglitibas joma; 'SIGULDAS NOVADA DOME'.
 • : Laurencu sakumskola aicina darba 2017./2018. macibu gadam sakumskolasskolotaju pilnas slodzes darbam. Prasibas: Atbilstoša augstaka izglitiba un kvalifikacija; Teicamas komunikacijas prasmes ar berniem, vecakiem un kolegiem un velmeattistities izglitibas joma; 'SIGULDAS NOVADA DOME'.
 • : Pedagogiskais darbs Kandavas internatvidusskola. Latviešu valodas un literaturas macišana pamatskolas klasem. Klases ir integreti lidz 4 skoleniem ar macišanas traucejumiem (izglitibas programmas kods 21015611). Iespeja stradat ari par internata skolotaju vai vadit interešu izglitibas programmu. ... KANDAVAS NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE.
 • : Pedagogiskais darbs Kandavas internatvidusskola. Matematikas macišana pamatskolas klasem. Klases ir integreti lidz 4 skoleniem ar macišanas traucejumiem (izglitibas programmas kods 21015611). Iespeja stradat ari par internata skolotaju.  Savu CV sutit uz e-pastu lavrinovica#kivs.lv Velams,... KANDAVAS NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE.
 • : Sakara ar skolenu skaita pieaugumu Siguldas 1.pamatskola aicina darbaSAKUMSKOLAS SKOLOTAJU PRASIBAS:•    izglitiba atbilstoši noteikumiem “Par pedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo kvalifikaciju un pedagogu profesionalas kompetences pilnveides kartibu”;•    tiesibas... SIGULDAS 1. PAMATSKOLA.
 • : Carnikavas pamatskola 2017./ 2018. macibu gadam aicina darba sakumskolas skolotaju darbam 1. klase (pilna slodze) uz noteiktu laiku. CV un pieteikuma vestuli ludzam sutit uz Carnikavas pamatskolas e-pastu: cps#carnikava.lv. Papildu informacija pa talruni 29389606 'CARNIKAVAS NOVADA DOME'.
 • : Livberzes vidusskola aicina darba VIZUALAS MAKSLAS SKOLOTAJU uz nepilnu slodzi (0.178) - 5 stundas nedela . Nepieciešama otra limena profesionala augstaka izglitiba pedagogija un skolotaja kvalifikacija atbilstoši macamajam priekšmetam vai bakalaura/magistra grads peda LIVBERZES VIDUSSKOLA.
 • : Livberzes vidusskola aicina darba MUZIKAS SKOLOTAJU uz nepilnu slodzi (0.533) - 15 stundas nedela . Nepieciešama otra limena profesionala augstaka izglitiba pedagogija un skolotaja kvalifikacija atbilstoši macamajam priekšmetam vai bakalaura/magistra grads pedagogija v LIVBERZES VIDUSSKOLA.
 • : Piedava darbu visparejas pamatizglitibas skolotajam - (matematika, fizika) 2017./18.macibu gada Misas vidusskola. Darba alga par normalu darba laiku ( 30 stundam) 680.00 euro. Patstavigs darbs no 01.09.2017 Pieteikties: CV iesniedzams Misas skola vai elektroniski uz e-pasta adresi: misa.skola#vecumnieki.lv... MISAS VIDUSSKOLA.
 • : Piedava darbu visparejas pamatizglitibas skolotajam - fizika 2017./18.macibu gada Misas vidusskola. Patstavigs darbs no 01.09.2017 Pieteikties: CV iesniedzams Misas skola vai elektroniski uz e-pasta adresi: misa.skola#vecumnieki.lv Sikaka informacija pa talruniem 29488239- direktore;... MISAS VIDUSSKOLA.
 • : Ata Kronvalda Durbes vidusskola aicina darba SAKUMSKOLAS SKOLOTAJU - uz nenoteiktu laiku, nepilna likme. Darba alga 680 eiro par likmi (30h). Prasibas: atbilstoša augstaka pedagogiska izglitiba; latviešu valodas zinašanas augsta limeni; velama pieredze profesija; augsta atbildibas sajuta.... Ata Kronvalda Durbes vidusskola.
 • : OGRES 1. VIDUSSKOLA MEKLE anglu valodas skolotaju 1.- 6. klašu posmam Ogres 1. vidusskola ir Ogres lielaka skola ar specigam izglitibas tradicijam un drošu skatu mainigaja nakotne. Skola macas berni no pirmas lidz divpadsmitajai klasei dažadas izglitibas programmas. Ogreniešu vidu... OGRES 1.VIDUSSKOLA.
 • : Ar 2017.gada 1.septembri ( jauno macibu gadu ) Jumpravas internatpamatskola aicina darba SOCIALO ZINIBU SKOLOTAJU uz 8 stundam ( 0,27 likmes). Darba samaksa saskana ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Informacija uzzinam un pieteikumiem: e-pasts: internatskola#lielvarde.lv,... Jumpravas speciala internatpamatskola.
 • : Ar 2017.gada 1.septembri ( jauno macibu gadu ) Jumpravas internatpamatskola aicina darba ANGLU VALODAS SKOLOTAJU uz 7 stundam ( 0,23 likmes). Darba samaksa saskana ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Informacija uzzinam un pieteikumiem: e-pasts: internatskola#lielvarde.lv,... Jumpravas speciala internatpamatskola.
 • : Ar 2017.gada 1.septembri ( jauno macibu gadu ) Jumpravas internatpamatskola aicina darba KRIEVU VALODAS SKOLOTAJU uz 11 stundam ( 0,37 likmes). Darba samaksa saskana ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Informacija uzzinam un pieteikumiem: e-pasts: internatskola#lielvarde.lv,... Jumpravas speciala internatpamatskola.