Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

118 ofertas de trabajo de 'Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

 • : Aicina darba stradniekus ceha- saknu un darzenu tirišana, malšana, grozu un burcinu kraušana ( darbs noliktava). Darbs fiziski smags, uz noteiktu laiku (apmeram 3 meneši). Samaksa sakot no EUR 380+PIEMAKSAS. Pieteikties personigi uznemuma: Novadnieku pagasts, Konservu cehs Imprex, SIA.
 • : Pienakumi: Atbildet par uzkopšanas darbiem edinašanas bloka telpas. Stradat ar mehaniskajam un elektriskajam iericem. Ieverot darba drošibas noteikumus. Prasibas: Profesionala pieredze nav nepieciešama. Atbildibas sajuta, godigums un pozitiva attieksme pret darbu, velme stradat komanda. NBS 3. REGIONALA NODROŠINAJUMA CENTRS.
 • : + PAVARA PALIGS ar medicinisko gramatinu Darbs kompleksa "Vesma", Rigas iela 49. - atbildigs; - bez kaitigiem ieradumiem. ILGO, SIA.
 • : Pakotajs kokapstrades ceha T.29425089 (Imants) INERCE, SIA.
 • : Stradnieks kokapstrades uznemuma. Pieteikties sutot CV uz e-pastu:  inese.damaksnis#apollo.lv, informacija  pa talruni: 29322548, 26462064. DAMAKSNIS, SIA.
 • :   Ceha stradnieks (kiploku mizotajas)  Auglu un darzenu apstrade -tirit kiplokus Alga brutto 2,80 €/h.Adrese: Ciekurkalna 2.škerslinija 8, Riga, LV1026Tel. 26465906e-pasts: info#garlicgroup.lv Garlic Group, SIA.
 • : Paligstradnieks kautuve Parbaudes laika 3 Euro pec parbaudes laika 4 Euro stunda LASES AM, SIA.
 • : Galas parstrades uznemums NAKOTNE aicina darba GATAVAS PRODUKCIJAS  KOMPLEKTETAJUS (darbs ar displeju) Nepieciešamas prasmes: -  rupiga un atbildiga attieksme pret darbu; - speja stradat individuali un komanda; - fiziska noturiba. Piedavajam: - darbu stabila un augoša uznemuma;... GALAS PARSTRADES UZNEMUMS NAKOTNE, SIA.
 • : Galas parstrades uznemums NAKOTNE aicina darba SVAIGAS  GALAS  KOMPLEKTETAJUS (darbs ar displeju) Nepieciešamas prasmes: -  rupiga un atbildiga attieksme pret darbu; - speja stradat individuali un komanda; - fiziska noturiba. Piedavajam: - darbu stabila un augoša uznemuma;... GALAS PARSTRADES UZNEMUMS NAKOTNE, SIA.
 • : PET BALTIJA A/S - plastmasas pudelu parstrades uznemums aicina darba  ŠKIROTAJU (ROKU DARBA) Prasibas:  velama pieredze rupnicas darbos pie konveijera lentas; Mainu darbs; Pilna slodze; Alga pec izstrades, videji ap 600.00 EUR bruto; Nepieciešams darbu uzsakt pec iespejas atrak.... PET BALTIJA A/S(plastmasas pudelu parstrade)-galve.
 • : Kaltes stradnieku - elektriki  Zemgales regiona - Bauska Galvenie darba pienakumi: Veikt graudu pienemšanu un izsniegšanu autotransporta; Nodrošinat graudu pirmapstrades un glabašanas prasibu ieverošanu; LATRAPS, KB.
 • : SIA „Austra Pak” aicina darba  stradniek us/stradnieces kartona izstradajumu ražotne. Prasibas pretendentiem : Velama pieredze ražošana. Latviešu valodas zinašanas. Pozitiva attieksme pret darbu. Galvenie darba pienakumi: Austra Pak, SIA.
 • : BIOVAST -  starptaustiska uznemejdarbiba, kas apvieno modernus proteina ražošanas uznemumus. Uznemums nepartraukti paplašina savu darbibu un investe jaunas tehnologijas. Svariga BIOVAST uznemumu riciba ir ekologiska dzivnieku izcelsmes blakusproduktu savakšana un parstrade. BIOVAST... RENETA, SIA.
 • : Darbs kokapstrades ceha. Pieteikties pa talruni 29129019 MG PALETES, SIA.
 • : Galvenais pienakums: etikešu limešana CV sutit uz: nina#spodriba.lv lidz 20.03.2017. SPODRIBA, AS.
 • : Logistikas firma SIA “Girtekos Logistika”  piedava darbu  precu markešanas operatoram/ei Darba apraksts: Precu markešana un škirošana; Precu aplimešana ar etiketem un akcizes markam GIRTEKOS LOGISTIKA, SIA.
 • : Pakotajs, škirotajs kokapstrades ceha  T. 29133318 (Eduards) INERCE, SIA.
 • : Darba apraksts: Precu markešana un sortešana; Precu aplimešana ar etiketemun akcizes markam;  Precu kvalitates parbaude; Musu galvenas prasibas ir: GIRTEKOS LOGISTIKA, SIA.
 • : Sakara ar ražošanas paplašinašanos tiek aicinats darba paligstradnieks ražošanas ceha. Veicam apmacibas. Prasibas kandidatam - augsta atbildibas sajuta, precizitate. Obligata prasiba - sanitara gramatina. CV iesniegt uznemuma vai sutit: apsardze#galasnams.lv, talruni informacijai 26521619,... Galas nams-Adaži, SIA.
 • : Vecsaules pagasta parvalde aicina darba: PALIGSTRADNIEKU Pienakumi: - Izpildit vienkaršus remontdarbus; - Veikt teritorijas sakopšanu. - Pieredze darba ar instrumentiem, t.sk. mehanizetiem; - Iniciativa, rupigums, speja stradat precizi un kartigi; - Atbildiba pret darbu un fiziska... Bauskas novada pašvaldibas iestade Vecsaules pagas.
 • : Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam slipešanas nodala. Prasibas : Velama pieredze slipešana, ka ari labas prasmes darba ar slipešanas instrumentiem.... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • : Paligstradnieki darbam kokapstrades uznemuma. Rezeknes novads, Tevini, tel.: 29294334; 64600888 RITAL, SIA.
 • : Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam limešanas nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un labu, iegulditajam... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • : Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam montažas nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepajaun labu, iegulditajam darbam... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • : Iekraut un izkraut dažadus materialus, plaut zalienu ar krumgriezi, veikt citus mazkvalificetus darbus. Pieteikties vakancei rakstot uz e-pastu: jnku#jnku.lv Krumgrieža, motorzaga operatora aplieciba tiks uzskatita par priekšrocibu. Jelgavas novada KU SIA.
 • : Darbs skarda izstradajumu ražošanas uznemuma. Darba devejs apmacis. Prasibas: latviešu un krievu valodas zinašanas sarunvalodas limeni. Kontakti: t. 20381288 AVR Baltija, SIA.
 • : Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests aicina pieteikties konkursa kartiba pretendentus Automazgataja/-as amatam Rigas regionalaja centra (rita maina) 1 amata vieta Darba vieta Duntes iela 8, Riga Galvenais uzdevums: Veikt operativo medicinisko un saimnieciska nodrošinajuma... Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests.
 • : Uznemumam ir nepieciešami zagetaju paligi.Pieteikšanas pa talruni: 29256652 K TradinG, SIA.
 • : Pienakumi: Atbildet par uzkopšanas darbiem edinašanas bloka telpas. Stradat ar mehaniskajam un elektriskajam iericem. Ieverot darba drošibas noteikumus. Prasibas: Profesionala pieredze nav nepieciešama. Atbildibas sajuta, godigums un pozitiva attieksme pret darbu, velme stradat komanda. NBS 3. REGIONALA NODROŠINAJUMA CENTRS.
 • :  Iekraut un izkraut dažadus materialus, plaut zalienu ar krumgriezi, veikt citus mazkvalificetus darbus. Pieteikties vakancei rakstot uz e-pastu: jnku#jnku.lv Krumgrieža, motorzaga operatora aplieciba tiks uzskatita par priekšrocibu. Jelgavas novada KU SIA.
 • : Paligstradnieki un paligstradnieces darbam Vacija Darba vieta - ražošanas uznemums Pienakumi: drebju un apavu sagatavošana tirgošanai/ pakošana Darba alga: 9 eiro/ st.(neto) Darba stundu skaits menesi - pec grafika. Oficials darbs! Latvijas nodoklu nomaksa un stažs! Labs atalgojums!... MIATEKS, SIA.
 • : HAVI Logistics, SIA.