Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,154 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes: REKLAMAS KOMERCDARBIBAS PAKALPOJUMU SPECIALISTS (E) (3339 05) Pienakumi:Attiecibu veidošana un uzturešana ar potencialajiem un esošajiem nekustama ipašuma objektu pircejiem no arvalstim, attiecigo informacijas un paligmaterialu sagatavošana anglu un krievu valoda, komunikacija, u.c..... Dzintarkrasta priedes, SIA.
 • . Guardianes de prisión: Ieslodzijuma vietu parvalde ir Tieslietu ministrijas padotiba esoša valsts parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku apcietinajuma ka drošibas lidzekla un brivibas atnemšanas ka kriminalsoda izpildes joma. Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionalo izglitibu, kvalifikaciju... 'LR TIESLIETU MINISTRIJAS IESLODZIJUMA VIETU PARVA.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Forta Medical ir moderns, pelnu nesošs un uz biznesa pamatiem balstits uznemums, kurš izmanto modulu buvniecibas tehniku, kas lauj mums veidot ekologiski tiras un ilgtspejigas ekas, vienlaikus taupot energiju un laiku. FORTA MEDICAL SIA aicina darba: Buvgaldniekus. Pienakumi: Parzinat ... FORTA MEDICAL, SIA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: EKAS DEŽURANTS (dienas)Rigas Centra humanitara vidusskola Rigas Centra humanitara vidusskola aicina pieteikties EKAS DEŽURANTA (dienas)  vakancei uz pilnu slodzi sporta kompleksa. Algas likme 395.00 EUR. Galvenie amata pienakumi: dežuret, kontrolet un veikt video noverošanu sporta kompleksa,... Rigas Centra humanitara vidusskola.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: SIA „Firma Madara’89”- viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu pardevejam(-ai) veikala „top!” , Brivibas iela 62, Valmiera. Galvenie darba pienakumi: Partikas un nepartikas precu tirdznieciba;... FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: Meklejam uz patstavigu laiku darbinieku galas apstrades ceha - dabigas desas apvalku parstradei Darba laiks: darba dienas no 7:00 lidz 16:00 Pretendentiem lugums zvanit darba dienas (9:00 - 16:00) - 65476614, vai griezties personigi darba dienas laika - Daugavas 114. CV sutit... SW KOVER, SIA.
 • . Representantes comerciales: - Ienakošo, izejošo rekinu apstrade, sagatavošana; - Biroja ikdienas darbu nodrošinašana; - Asistešana un atbalsta sniegšana tirdzniecibas vaditajam; - Laipna un profesionala klientu un sadarbibas partneru apkalpošana (telefoniski, rakstiski, klatiene biroja). ilze#celubuve24.lv... HIKE, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: SIA „Prana Ko” (saimniecibas un higienas precu, mazgašanas un dezinfekcijas lidzeklu, darba apgerbu, apavu, miksta inventara u.c. precu vairumtirdznieciba) aicina darba pardeveju. Darba pienakumi: - Klientu apkalpošana; - Precu pienemšana, izkartošana un veikala vizuala noformejuma... PRANA Ko, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales:  Veikt šušanas iekartuuzstadišanu, regulešanu, apkopi, remontus u.c. tehniskos darbus, lainodrošinatu to drošu un efektivu darbaspeju Spectre Latvia šušanas filiale. Speja uznemtiesatbildibu; Speja organizet darbaprocesus, planot savu darba laiku un uzdevumus, operativi reaget... Spectre Latvia, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Pamatpienakumi: - Kravu izkraušana/ iekraušana gan ar tehniku, gan rokam; - Precu markešana; - Precu pienemšana un izdošana saskana ar kravu/precu pavaddokumentiem; - Kartibas un tiribas uzturešana noliktava un teritorija. Prasibas kandidatam: -  Velme stradat, atbildibas... DSV Transport, SIA.
 • . Médicos especialistas: Piedavajam darbu arstam rehabilitologam (var but rezidents rehabilitacijas specialitate) Prasibas: - augstaka mediciniska izglitiba arsta specialitate - mediciniskas dokumentacijas lietvedibas parzinašana - valsts valodas prasme - C limena 1.pakape Galvenie darba pienakumi: ... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Administradores de sistemas: SIA “Media Solutions” ir uznemums, kurš nodarbojas ar programmaturas izstradi un konsultaciju pakalpojumu sniegšanu programmaturas izstrades joma, majas lapu izstradi un grafisko dizainu izveidi. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus, augsti motivetus... Media Solutions, SIA.
 • . Representantes comerciales: Darba apraksts: •    Organizet un kontrolet precu sanemšanu un izsniegšanu;•    parbaudit pienemto vertibu atbilstibu pamatdokumentiem;•    organizet izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus;•    komplektet preces atbilstoši pasutitaja pavadrakstam;•    uzskaitit... LYTAGRA, AS.
 • . Profesionales de enfermería: Aicinam darba Intensivas terapijas un anestezijas masu. Prasibas: - atbilstoša izglitiba- ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet masas profesija- velama darba pieredze Darba laiks: - no pirmdienas lidz ceturtdienai 7.45-16.45- piektdienas 7.45-11.45... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Empacadores manuales: Laimas ražotne aicina darba uz sezonas laiku (lidz decembrim) iesainotajus/-as. Darbs darba dienasMainas: 1.maina 6:30-15:00; 2.maina 14:45-23:15, medz but ari nakts mainas no 22:30 - 6:00, Mes piedavajam: - Menešalga 470 eiro (pirms nodoklu atskaitijumiem)- Darba vieta paša Rigas centra... Orkla Confectionery & Snacks Latvija, SIA.
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes: Liepnas internatpamatskola (re. nr. 4412900919) aicina pieteikties darba naktsdežurantu 0.85 likmes (summetais darba laiks) Darba penakumi: - dežuret skolas telpas; rupeties par izglitojamo drošibu nakts laika; Prasibas pretendentam: -izglitibu apliecinošs dokuments; -minimalas neatliekamas... ALUKSNES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes: SIA “Media Solutions” ir uznemums, kurš nodarbojas ar programmaturas izstradi un konsultaciju pakalpojumu sniegšanu programmaturas izstrades joma, majas lapu izstradi un grafisko dizainu izveidi. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus, augsti motivetus... Media Solutions, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Darba pienakumi: Apstradat klientu atsutito rasejumus.Metinašanas ražošanas tehnologijas izstrade. Prasibas: Programmas: SolidEdge, Solidworks. Velama pieredze mašinbuve vai industrialajas iekartas. Darba vieta: Langervaldes iela 3, Jelgava, Latvija, LV-3002 Uznemums piedava: - socialas... SFM Latvia, SIA.
 • . Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes: Prasibas: •    Krievijas sabiedriski politiskas, socialas un ekonomiskas kartibas teicama parzinašana, visparejs priekšstats par pasaules sabiedriski politisko un ekonomisko kartibu (parrunas notiek testešana par atbilstošam zinašanam)•    Briva anglu valodas parvalde •    Teicama... Medusa Project, SIA.
 • . Abogados: Lielaka juridiska firma Latgale INTERLEX aicina kandidatus uz JURISTA AMATU Firma piedava: adekvatu atalgojumu; interesantu darbu stabila kolektiva; iespeju macities un veidot karjeru; sistematisku zinašanu papildinašanu un jaunu prasmju apgušanu. CV un motivacijas... INTERLEX, SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: Meklejam: ELEKTRIKIS (2 brivas vakances) Klasifikacijas kods: 7411 01 Piedavajam: •    stabilu atalgojumu •    dinamisku darbu augoša un stabila uznemuma •    patikamu kolektivu •    izaugsmes iespejas Veicamais darbs: •    elektroiekartu montaža,... Createx SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: SIA GDGM aicina darba VILCEJAUTOMOBILA VADITAJUSPrasibas:- velama darba pieredze ar autovedeju 2 gadi vai ari ir apmacibas iespejas;- videja izglitiba;- CE kategorijas autovaditaja aplieciba;- 95 kods un autovaditaja tahografiska karte.Pienakumi:- parvadat jaunas vieglas automašinas.Darbs... GDGM SIA.
 • . Maestros preescolares: Jelgavas pilsetas pašvaldibas pirmsskolas izglitibas iestade ''Gaismina'' aicina darba radošu, milu, sirsnigu pirmsskolas izglitibas skolotaju uz nenoteiktu laiku.  CV sutit uz e-pasta adresi: gaismina#izglitiba.jelgava.lv  Darba vietas adrese - Valnu iela 5, Jelgava,LV-3001.kontaktalrunis:... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Diktofonu centrs aicina darbaMedicinas masu(dienas darba)Prasibas:-    vispareja profesionala izglitiba vai 1.limena profesionala augstaka vai 2.limena augstaka profesionala izglitiba.-    arstniecibas personu registrs;-    teicamas... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Criadores de ganado: Z/s Zvaigznites piedava darbu mehanizetas slaukšanas operatoram/-ei darbam pie slaucamajam govim Ogresgala pagasta. Darba grafiks 4 dienas strada, 2 brivas. Var but beziepriekšejas pieredzes. Bruto alga no EUR 780. Kontaktinformacija: 28315810, baiba.luse#gmail.com .  ZVAIGZNITES, ZEM.
 • . Camareros de mesas: Viesnica Rixwell Centra Hotel, Audeju iela 1, Riga aicina darba brokastu viesmilus Darba pienakumi: Brokastu telpas sagatavošanaViesu apkalpošana brokastu laikaTrauku novakšana un brokastu telpas sakartošana Prasibas: Precizitate, godigums, augsta atbildibas sajutaAugstas darba spejasLatviešu... Mogotel, SIA.
 • . Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones: EUROAPTIEKA ir viens no lielakajiem aptieku tikliem Latvija ar 52 aptiekam. Uznemums ir atzits darba devejs nozare un rupejas par saviem gandriz 500 darbiniekiem, nodrošinot izaugsmi un apmacibas. Zimols EUROAPTIEKA pieder uznemumam EUROAPOTHECA, kam kopuma ir vairak neka 400 aptieku Latvija,... EUROAPTIEKA, SIA.
 • . Cajeros de bancos y afines:    Piegades operators (uz noteiktu laiku) Darva vieta: Pinku PN    Jurmalas iela 14, Pinki Darba pienakumi: •    pasta sutijumu un preses izdevumu apstrade un registrešana •    pasta sutijumu škirošana atbilstoši piegades teritorijai Prasibas kandidatiem:... Latvijas Pasts,VAS.
 • . Especialistas en políticas de administración: “Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): JURMALAS VALSTS GIMNAZIJA aicina darba laborantu/i uz 0.40 slodzem. Darba vieta: Jurmala, Raina iela, 55 Prasibas pretendentiem: - videja, videja speciala, augstaka vai nepabeigta augstaka izglitiba kimijas, biologijas joma; Galvenie darba pienakumi: - sagatavot kimijas laboratorijas... JURMALAS VALSTS GIMNAZIJA.