Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Letonia.

  • : Uznemums aicina pieteikties macibu centra administratoru. Darba pienakumi:  koordinet macibu centra darbibu, tehniski sagatavot un noformet macibu izdales materialus, sagatavot nosutamos un apstradat sanemtos dokumentus, sagatavot sertifikatus, apliecibas, pieteikumus, ligumus u. tml., nodrošinat... Sertifikacijas testešanas centrs Valsts SIA.
  • : Jurmalas pilsetas pašvaldibas iestades „Jurmalas kapi” piedava darbu Kapsetas parzinim/ei uz noteiktu laiku Galvenie pienakumi: Veikt kara laika apbedijumu apzinašanu un uzskaiti pašvaldibas kapsetas, ka ari veikt šo apbedijumu uzturešanas uzraudzibu. Uzskaitit un saglabat... Jurmalas pilsetas pašvaldibas iestade "Jurmalas ka.
  • : Darba pienakumi: -Saimniecibas vadišana (organizešana, nodrošinašana); -Saimniecisko darbu parzinašana, analizešana unsaimniekošanas procesu pilnveidošana savas kompetences ietvaros; -Teritorijas, eku un telpu apsaimniekošana; -Tehnisko darbinieku pienakumu sadale un pienakumu... SALIENAS VIDUSSKOLA.
  • : Rigas pilsetas pašvaldibasakara ar darbibas paplašinašanosizsludina konkursu uz amatu SAIMNIECIBAS PARZINIS (2 AMATA VIETAS UZ NENOTEIKTU LAIKU)Rigas domes Teritorijas labiekartošanas parvalde Galvenie amata pienakumi: • organizet darbinieku darbu teritorijas uzkopšanas joma; • vismaz... Rigas pilsetas pašvaldiba.
  • : - sagatavot VRK Profesionalas un taktiskas apmacibas centra macibu poligona „Janapole” objektus Valsts robežsardzes koledžas macibu un darba planos paredzeto nodarbibu un citu pasakumu istenošanai; - katru dienu parbaudit VRK Profesionalas un taktiskas apmacibas centra macibu poligona... 'VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA'.
  • : Rigas Centra humanitara vidusskola aicina pieteikties SPORTA ZALU UN LAUKUMU PARZINA vakancei uz pilnu slodzi. Algas likme 978.00 EUR. Nepieciešamas prasibas: augstaka vai videja speciala izglitiba; iemanas darba ar datoru; materialo vertibu sanemšanas, uzskaites, uzglabašanas un izdošanas... Rigas Centra humanitara vidusskola.
  • : Skriveru novada pirmsskolas izglitibas iestade „Spriditis”, aicina darba uz nenoteiktu laiku saimniecibas parzini . Prasibas: videja vai videja speciala, valstsvalodas zinašanas saskana ar Valsts valodas likumu, obligata veselibas parbaude. Darba alga EUR 414,00. Motivetu pieteikuma... Skriveru novada pirmsskolas izglitibas iestade "Sp.
  • : SIA ”Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica” Nieru slimibu un nieru aizstajterapijas klinika aicina darba Administratoru Prasibas:•    videja, videja profesionala izglitiba;•    valsts valodas zinašanu atbilstiba LR likumdošanai;•    datorlietotaja prasmes (darbs... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
  • : VAS „Celu satiksmes drošibas direkcija” aicina darba Saimniecibas vaditaju Darba vieta – CSDD Jekabpils nodala Galvenie darba pienakumi •    nodalas saimniecibas uzturešana•    nelielu remontdarbu veikšana•    teritorijas uzkopšana Zinašanas un prasmes •    praktiskas... Celu satiksmes drošibas direkcija, AS.