Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Agentes de compras' en Letonia.

 • : IT iepirkumu specialists    Informacijas sistemu vadibas departaments Darba vieta:Ziemelu iela 10, Marupe Darba pienakumi: • Veikt ar informacijas komunikacijas tehnologijam saistito izejmaterialu un risinajumu iegadi, atbilstoši VAS “Latvijas Pasts” noteiktajam iepirkuma... Latvijas Pasts,VAS.
 • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834), aicina pieteikties pretendentus uz Iepirkumu un nodrošinajuma parvaldes Iepirkumu nodalas vecaka specialista amatu(uz noteiktu laiku) (amata kods 3323 08) Maskavas iela 3, LV 1050Obligatas... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : 1. Meklet, apkopot un zinot uznemuma vadibai informaciju par izsludinatajiem iepirkumiem; 2. Organizet un veikt piedavajuma izstradi iepirkumiem saskana ar iepirkuma nolikumu un atbilstoši LR Publisko iepirkumu likumam, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzeju iepirkumu likumam, Buvniecibas likumam... A.A. & buvkompanijas, PS.
 • : SIA NORDE TRANSIT ir Latvijas uznemums, kas sniedz kravu parvadajumuun ekspedicijas pakalpojumus Latvija un Eiropa. Mes aicinam pievienoties savaikomandai tris logistikas specialistus. DARBA APRAKSTS -     Kravu parvadajumu organizacija un piegades procesa kontrolešana NORDE TRANSIT, SIA.
 • : Meklet klienta pieprasitos materialus t.sk. furnituru; Veikt parrunas ar piegadatajiem; Rupeties, lai materialu piegade notiktu savlaicigi; But informetam par klientu prasibam, ieverot klientu instrukcijas; Nodrošinat pietiekošu un kvalitativu informacijas apmainu ar noliktavam, klientiem,... NEMO, SIA.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu parvaldes Iepirkumu dalasvecaka/-as iepirkumu specialista/-es darbinieka amatu(2 vakances uz nenoteiktu laiku un vakance uz noteiktu laiku) Finanšu parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • : SIA The Himalaya Drug Company ir starptautisks uznemums ar senu vesturi un ražošanas tradicijam, kas sniedz pateretajiem visa pasaule augstas kvalitates, efektigus, no augu valsts bagatibam raditus un zinatniski parbauditus preparatus un kosmetikas produktus jau kopš 1930. gada. Uznemums... The Himalaya Drug Company, SIA.
 • : Logistikas pakalpojumu uznemums SIA „AV LOGISTIC” sekmigi strada kravu parvadajumu tirgu kopš 2006.gada. 10 gadu laikauznemums ir pieradijis sevi, ka uzticamu partneri un sasniedzis augstunovertejumu un reputaciju kravu parvadajumu tirgu. Paplašinoties uznemumadarbibai, mes meklejam jauno... AV LOGISTIC SIA.
 • : VSIA „Bernu kliniska universitates slimnica” Riga, Vienibas gatve 45 Vienotais registracijas Nr.40003457128 Meklejam jaunu kolegi - Iepirkumu specialistu Prasibas kandidatiem: Augstaka akademiska izglitiba Teicamas latviešu, labas krievu valodas zinašanas Atbilstiba... Bernu kliniska universitates slimnica, SIA.
 • : Ja esi gatavs jauniem izaicinajumiem un velies veidot karjeru valsts parvalde – nac stradat uz Pateretaju tiesibu aizsardzibas centru!Aicinam pieteikties darba Pateretaju tiesibu aizsardzibas centra (reg. Nr. 90000068854) Administrativa sektora iepirkumu specialista amata centralaja iestade... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests  ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834),  aicina pieteikties pretendentus uz Iepirkumu un nodrošinajuma parvaldes Iepirkumu nodalas vecaka specialista amatu (uz noteiktu laiku)  (amata kods 3323 08) Maskavas iela 3, LV... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu un iniciativas bagatu kolegi amata IEPIRKUMU SPECIALISTS/-E Galvenie pienakumi: •    komunikacijas nodrošinašana ar piegadatajiem, ražotajiem;•    tirgus analize un konkurences analize precu grupas, atbilstošas... GULBENES NAMI SIA(galvenais).