Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Profesores de formación profesional' en Letonia.

 • : Jelgavas Tehnikums aicina darba PROFESIONALAS IZGLITIBAS SKOLOTAJU, izglitibas programma PROGRAMMEŠANA.Atalgojums par vienu likmi no EUR 950.00Ir iespeja dzivot dienesta viesnica.CV un pieteikuma vestuli sutit: janina.rudzite#inbox.lvKontakttalrunis: 28306437 Jelgavas Tehnikums.
 • : Jelgavas Tehnikums aicina darba PROFESIONALAS IZGLITIBAS SKOLOTAJU, izglitibas programma DATORSISTEMAS.Atalgojums par vienu likmi no EUR 950.00Ir iespeja dzivot dienesta viesnica.CV un pieteikuma vestuli sutit: janina.rudzite#inbox.lvKontakttalrunis: 28306437 Jelgavas Tehnikums.
 • : Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Profesionalas izglitibas profesionalo macibu priekšmetu skolotaju profesionalas pamatizglitibas programma “Edinašanaspakalpojumi” Prasibas pretendentiem (-em): Augstaka izglitiba nozare un B programma... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot izglitibas programmas “EDINAŠANAS PAKALPOJUMI” macibu priekšmetus “Edienu gatavošanas tehnologija”, “Partikas precu zinibas”, “Konditorejas izstradajumu gatavošanas tehnologija”, “Edinašanas uznemuma darba organizacija”, “Viesmilibas... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot macibu priekšmeta “Matematika” programmu atbilstoši Visparejas videjas izglitibas macibu priekšmeta standartam un Profesionalas izglitibas programmai. Gatavot un vadit macibu stundas, individuala darba ar izglitojamajiem stundas, izglitojamo patstaviga... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot izglitibas programmas “ENERGETIKA UN ELEKTROTEHNIKA” macibu priekšmetus “Elektrotehnika un elektriskie merijumi”, “Materialzinibas”, “Elektriskas mašinas piedzina un tas vadiba”, “Elektroiekartas un to ekspluatacija”, “Elektrotehnikas... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot izglitibas programmas “AUTOTRANSPORTS” macibu priekšmetus “Automobilu uzbuve”, “Iekšdedzes motori”, “Automobilu tehniska apkope un diagnostika”, “Automobilu remonts”, “Elektrotehnika un automobilu elektroiekartas” u.c. macibu... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot macibu priekšmeta “Latvijas un pasaules vesture” programmu atbilstoši Visparejas videjas izglitibas macibu priekšmeta standartam un Profesionalas izglitibas programmai. Gatavot un vadit macibu stundas, individuala darba ar izglitojamajiem stundas,... Rezeknes tehnikums.
 • : Laurencu sakumskola aicina darba 2017./2018. macibu gadam informatikasskolotaju pilnas slodzes darbam. Prasibas: Atbilstoša augstaka izglitiba un kvalifikacija; Teicamas komunikacijas prasmes ar berniem, vecakiem un kolegiem un velmeattistities izglitibas joma; 'SIGULDAS NOVADA DOME'.
 • : Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” Aicinam darba (Preilu strukturvieniba) Skolotaju ar kvalifikacija Apdares darbu stradnieks/tehnikis Nepieciešama attieciga kvalifikacija un pedagogiska izglitiba. Darba alga saskana ar ikgadejo pedagogu tarifikaciju.CV elektroniski... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
 • : Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” Aicinam darba (Preilu strukturvieniba) Skolotaju ar kvalifikacija Vizuala tela stilists Nepieciešama attieciga kvalifikacija un pedagogiska izglitiba. Darba alga saskana ar ikgadejo pedagogu tarifikaciju.CV elektroniski iesutit... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot macibu priekšmeta “Fizika” programmu atbilstoši Visparejas videjas izglitibas macibu priekšmeta standartam un Profesionalas izglitibas programmai. Gatavot un vadit macibu stundas, laboratorijas un praktisko darbu stundas, praktisko macibu stundas,... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot izglitibas programmas “AUTOTRANSPORTS” macibu priekšmetus “Automobilu uzbuve”, “Iekšdedzes motori”, “Automobilu tehniska apkope un diagnostika”, “Automobilu remonts”, “Elektrotehnika un automobilu elektroiekartas” u.c. macibu... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot izglitibas programmas “EDINAŠANAS PAKALPOJUMI” macibu priekšmetus “Edienu gatavošanas tehnologija”, “Partikas precu zinibas”, “Konditorejas izstradajumu gatavošanas tehnologija”, “Edinašanas uznemuma darba organizacija”, “Viesmilibas... Rezeknes tehnikums.
 • : Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola (registracijas Nr. 90001259598)aicina darba profesionalas izglitibas skolotaju(profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram – 2320 01)macibu priekšmetos “Komercdarbiba” un “Projektu vadiba”no 2017. gada 1. septembraPrasibas pretendentiem... Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot macibu priekšmeta “Latvijas un pasaules vesture” programmu atbilstoši Visparejas videjas izglitibas macibu priekšmeta standartam un Profesionalas izglitibas programmai. Gatavot un vadit macibu stundas, individuala darba ar izglitojamajiem stundas,... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot macibu priekšmeta “Matematika” programmu atbilstoši Visparejas videjas izglitibas macibu priekšmeta standartam un Profesionalas izglitibas programmai. Gatavot un vadit macibu stundas, individuala darba ar izglitojamajiem stundas, izglitojamo patstaviga... Rezeknes tehnikums.
 • : Jelgavas Tehnikums aicina darba PROFESIONALAS IZGLITIBAS SKOLOTAJU, izglitibas programma METALAPSTRADE (METINAŠANA). Darba vieta Riga.Atalgojums par vienu likmi no EUR 950.00Ir iespeja dzivot dienesta viesnica.CV un pieteikuma vestuli sutit: janina.rudzite#inbox.lvKontakttalrunis: 28306437 Jelgavas Tehnikums.
 • : Socialas integracijas valsts agentura (reg.Nr.90001790030) aicina darba pedagogu profesionalas rehabilitacijas talakizglitibasprogrammas “Lietvedis” un “Florists” personam arsmagu invaliditati (I un II invaliditates grupa) istenošanai, sakot ar š.g. 1.augustu. SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • : Jelgavas Tehnikums aicina darba PROFESIONALAS IZGLITIBAS SKOLOTAJU, izglitibas programma DATORSISTEMAS.Atalgojums par vienu likmi no EUR 950.00Ir iespeja dzivot dienesta viesnica.CV un pieteikuma vestuli sutit: janina.rudzite#inbox.lvKontakttalrunis: 28306437 Jelgavas Tehnikums.
 • : Jelgavas Tehnikums aicina darba PROFESIONALAS IZGLITIBAS SKOLOTAJU, izglitibas programma PROGRAMMESANA.Atalgojums par vienu likmi no EUR 950.00Ir iespeja dzivot dienesta viesnica.CV un pieteikuma vestuli sutit: janina.rudzite#inbox.lvKontakttalrunis: 28306437 Jelgavas Tehnikums.
 • : Jelgavas Tehnikums aicina darba profesionalas izglitibas skolotaju autotransporta izglitibas programma. Nepieciešama 1. vai 2. limena profesionala augstaka izglitiba. Darba sakšana no 15.08.2017. Atalgojums no EUR850.00Ir iespeja dzivot dienesta viesnica. CV un pieteikuma vestuli sutit:... Jelgavas Tehnikums.