Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Letonia.

 • : Galvenie pienakumi: Parzinat udens proceduru veikšanas tehnologijas (zemudens masaža) Ieverot multidisciplinaras rehabilitacijas komandas darba principus. Nodrošinat un veicinat augstas kvalitates pacientu aprupi, atbilstoši noteiktajam pacientu aprupes limenim. Veikt... Nacionalais rehabilitacijas centrs "Vaivari", SIA.
 • : Rigas pirmsskolas izglitibas iestade “Pucite” steidzami aicina darba medicinas masu uz pilnu darba slodzi. Velama pieredze un prasmes edienkaršu sastadišana un darbam ar datoru. (Nepieciešamibas gadijuma nodrošinam apmacibas) CV sutit uz e-pastu: rpiipuci#riga.lv Talrunis uzzinam:... Rigas pirmsskolas izglitibas iestade Pucite.
 • : Aicinam pieteikties amatam INTERNA APRUPES MASANEFROLOGIJAS CENTRA PERITONEALAS DIALIZES NODALA,1.ACU MIKROKIRURGIJAS NODALA Galvenie amata pienakumi:Veikt pacientu novertešanu, nodrošinat aprupi nodalas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajam un arstnieciskajam proceduram.... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatamANESTEZIJAS,INTENSIVAS UN NEATLIEKAMAS APRUPES MEDICINAS MASAINTENSIVAS TERAPIJAS UN REANIMACIJAS NODALA,NEATLIEKAMAS MEDICINAS CENTRA,39.SIRDS KIRURGIJAS ANESTEZIOLOGIJAS UN INTENSIVAS TERAPIJAS NODALA Galvenie amata pienakumi:Veikt pacientu vitalo raditaju noverošanu... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam OPERACIJU MASAAMBULATORAS KIRURGIJAS CENTRA DIENAS STACIONARA,2.OPERACIJU BLOKA (KIRURGIJAS KLINIKA),OPERACIJU BLOKA A (NEIROKIRURGIJAS OPERACIJU ZALE UN PLAUŠU SLIMIBU UN TORAKALAS KIRURGIJAS CENTRS),2.NIERU TRANSPLANTACIJAS NODALA UNINVAZIVO ELEKTROFIZIOLOGISKO... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam ANESTEZIJAS MASA  ANESTEZIOLOGIJAS UN REANIMATOLOGIJAS KLINIKAS ANESTEZIOLOGIJAS NODALA,39.SIRDS KIRURGIJAS ANESTEZIOLOGIJAS UN INTENSIVAS TERAPIJAS NODALAS ANESTEZIOLOGIJAS GRUPAGalvenie amata pienakumi:Novertet operaciju zale anestezija izmantojamas aparaturas... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam  KIRURGISKAS APRUPES MEDICINAS MASA25. GINEKOLOGIJAS NODALA, 23. KIRURGIJAS NODALA, 2. NIERU TRANSPLANTACIJAS NODALA,OFTALMOLOGISKA PROFILA DIENAS STACIONARA,30.NEIROKIRURGIJAS NODALA TRAUMATISKIEM UN SPINALIEM SLIMNIEKIEM,44.KIRURGIJAS UN GASTROENTEROLOGIJAS NODALAGalvenie... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : icinam pieteikties amatam OPERACIJU MASA VAI ANESTEZIJAS, INTENSIVAS UN NEATLIEKAMAS APRUPES MASAINVAZIVAS KARDIOLOGIJAS LABARATORIJA Galvenie amata pienakumi:Sagatavot darba vidi invazivo proceduru veikšanai (materialus, aprikojumu, vienreiz lietojamos instrumentus). Sagatavot pacientus diagnostiskajam... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam  KIRURGISKAS APRUPES MEDICINAS MASA16. IEGUTO SIRDSKAIŠU KIRURGIJAS NOADALA  (UZ ILGSTOŠAS PROMBUTNES LAIKU)Galvenie amata pienakumi:Veikt pacientiem arsta nozimeto arstniecisko proceduru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu akutajam un planveida operacijam,... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” juridiska adrese Nicgales iela 26, Riga, LV – 1035, R.n. LV40003480798aicina darba: Skolu masu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)Galvenas prasibas pretendentam/-tei:•    Medicinas masas izglitiba;•    Arstniecibas... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
 • : OPERACIJU MASA VAI MAKSLIGAS ASINSRITES SPECIALISTS(Latvijas Kardiologijas centra Sirds kirurgijas centra Maksligas asinsrites laboratorija) Galvenie amata pienakumi:Nodrošinat maksligo asinsriti pacientiem sirds operaciju laika, izmantojot maksligas asinsrites aparaturu. Veikt pacientiem... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Profesija:     Vecaka medicinas masa Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas    Izglitibas limenis:    Videja vai augstaka profesionala izglitiba. Arstniecibas personas registrs, sertifikats atbilstošaja specialitate.Papildus prasibas:    Labas... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • : Rigas pirmsskolas izglitibas iestade “Pucite” aicina darba medicinas masu uz pilnu darba slodzi. Velama pieredze un prasmes edienkaršu sastadišana un darbam ar datoru. CV sutit uz e-pastu: rpiipuci#riga.lv Talrunis uzzinam 67848302. Erglu iela 1, Riga , LV-1012. Rigas pirmsskolas izglitibas iestade Pucite.
 • : Aicinam darba Intensivas terapijas un anestezijas masu. Prasibas: - atbilstoša izglitiba- ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet masas profesija- velama darba pieredze Darba laiks: - no pirmdienas lidz ceturtdienai 7.45-16.45- piektdienas 7.45-11.45... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • : BERNU MASA (dienas darbs) Galvenie darba pienakumi: Veikt jaundzimušo noverošanu, veselibas stavokla izvertešanu, arstešanu un aprupi neonatologavadiba, nodrošinot jaundzimušajiem draudzigu vidi. Veikt dokumentu noformešanu. Prasibas pretendentiem: medicinas masas izglitiba; Jurmalas slimnica, SIA.
 • : OPERACIJU MASA (dienas darbs) Galvenie darba pienakumi: Veikt pacientiem arsta nozimeto arstnieciski proceduru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu akutajam un planveida operacijam, asistet arstam kirurgisko operaciju izpildes laika. Sagatavot vidi un aprikojumu kirurgiskam operacijam,... Jurmalas slimnica, SIA.
 • : Profesija:     Vecaka medicinas masa Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas    Izglitibas limenis:    Videja vai augstaka profesionala izglitiba. Arstniecibas personas registrs, sertifikats atbilstošaja specialitate.Papildus prasibas:    Labas... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • : Rigas Stradina universitates Stomatologijas instituts SIA Rigas Stradina universitates Stomatologijas instituts ir nozares lideris Baltija – moderns, zinošs, starptautisks. Stomatologijas instituts ir aprikots ar pasaule musdienigakajam mediciniskajam iekartam, tapec arstnieciskaja darba... Rigas Stradina universitates Stomatologijas instit.