Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Directores de políticas y planificación' en Letonia.

  • : Parzinat Dabas aizsardzibas parvaldes meža ipašumus Organizet mežsaimnieciskos darbus (meža platibu atjaunošana, jaunaudžu kopšana, kvartalstigu kopšana u.c.) Meža apsardzibas u un aizsardzibas, un meža ugunsdrošibas preventivo pasakumu administrešana sadarbiba ar atbildigajiem... Dabas aizsardzibas parvalde.
  • : •    planot, vadit, parraudzit un kontrolet Sportistu aprupes departamenta Aprupes nodalas masu un masieru darbu;•    piedalities sportistu un bernu ar paaugstinatu fizisko slodzi un skolenu fizisko un funkcionalo speju noteikšana pec EUROFIT metodes        Centra un izbraukumos... Valsts sporta medicinas centrs.
  • : Aicinam pieteikties pretendentus uz vakanto Dokumentu parvaldibas sektora vaditaja amatu Nodrošinajuma valsts agenturas Administrativi-juridiska un iepirkumu nodrošinajuma departamenta Administrativaja nodala Dokumentu parvaldibas sektora vaditaja uzdevums ir nodrošinat efektivu agenturas... Nodrošinajuma valsts agentura.
  • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu vietu - Daugavpils filiales vaditajs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem/-em: atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam; otra limena profesionala augstaka... 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
  • : Energetikas departamenta Tirgus uzraudzibas nodalas vaditaju,kas gatavs/-a uznemties atbildibu par energetikas nozares regulešanu, patik izvirzit merkus un sasniegt rezultatus, un ir velme ar savu darbu publiskaja parvalde stradat sabiedribas laba Pienakumi:-    planot, organizet, koordinet... 'SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULEŠANAS KOMISIJA'.
  • : Grobinas novada Dome aicina darba JURIDISKAS NODALAS VADITAJU Galvenie amata pienakumi: planot, vadit, organizet un koordinet nodalas darbu; izstradat pašvaldibas juridiskos dokumentus, domes lemumus, saistošos noteikumus unnolikumus un parbaudit to atbilstibu speka esošajiem... Grobinas novada dome.
  • : Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uz Informacijas tehnologiju un nodrošinajuma departamenta direktora valsts civildienesta ieredna amatu (uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Ministrijas kompetences ietvaros: Latvijas izglitibas, zinatnes, sporta, jaunatnes un valodas... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
  • : Valsts izglitibas satura centrs izsludina konkursu uz Visparejas izglitibas satura nodrošinajuma nodalas vaditaja vietnieka (ieredna) amata vietu (uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;•    augstaka akademiska... Valsts izglitibas satura centrs.
  • : Rigas domes Pilsetas attistibas departaments (registracijas Nr.90000056484) aicina pieteikties Administrativas parvaldes Dokumentu un informacijas parvaldibas nodalas vakancei uz noteiktu laiku  vaditajs (-a) Galvenie darba pienakumi: planot, organizet un vadit nodalas darbu... 'RIGAS DOMES PILSETAS ATTISTIBAS DEPARTAMENTS'.
  • : Valsts vides dienests (reg.Nr.90000017078)Liepajas regionala vides parvaldeizsludina konkursu uz Atlauju dalas vaditaja amatu(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, darba vieta – Liepaja) Piedavajam: ?    vertigu darba pieredzi vadoša amata vides aizsardzibas joma ?    profesionalas... VALSTS VIDES DIENESTS.