Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes' en Estonia.

  • : eeldame kõrgharidust, eelistavalt ajaloo, museoloogia, kunsti või pedagoogika erialal. Üldteadmisi pärimuskultuurist ja ajaloost ning huvi muuseumitöö vastu. Loovust, ettevõtlikust, algatus- ja innustamisvõimet uute lahenduste väljatöötamisel, kohusetundlikust ja usaldusväärsust.... Valga Muuseum.
  • : omab eelnevat töökogemust haldus- või majandusvaldkonnas; teab ja tunneb tööks vajalikku seadusandlust; omab riigihangete läbiviimise kogemust; on töökas, täpne ja kohusetundlik ning organiseerimisvõimeline koolikompleksi kuuluvate hoonete haldamise ja kinnistu ning seadmete korrashoiu... Haapsalu Kutsehariduskeskus.
  • : heal haldusjuhil on kuldsed käed, hea tehniline taip, arvuti kasutamise oskus, suurepärane suhtlus- ja koostööoskus. Kasuks tuleb kokkupuude kunstiga ning teadmised töökaitse ja tuletõrje-eeskirjadest. haldusjuhi töö hulka kuulub kooli hoonete tugisüsteemide (ventilatsioon, küte,... Tartu Lastekunstikool.
  • : oskused: plaanimine, oskus pidada läbirääkimisi, soovitatavalt tehniline haridus, vene keele, eesti keele ja inglise keele valdamineprojekti rakendamise plaani koostamine, sh majanduslik; läbirääkimised klientidega ja tarnijatega; ettevalmistamine lepingute allkirjastamiseks; projekti... OSAÜHING Rahvusvahelise Autoveo Expert.
  • : -jäätmete vastu võtmine, kvaliteedi kontroll ja käitluskohtadesse suunamine; -sorteerimistegevuste läbiviimine, juhtimine, teostamine; -klientide abistamine ja juhendamine; -jäätmete nõuetepärase ja korrektse liigitamise tagamine -stabiilset tööd kiiresti arenevas ettevõttes; -konkurentsivõimelist... Osaühing PAIKRE.
  • : Sa peaksid olema hooliv, mõistev ja sõbralik, suutma lahendada erinevaid olukordi. Me vajame kedagi, kes talub rutiini, kuid on samas avatud kõigile muutustele, mis võivad iga päev ees oodata. Kes suudab ümber lülituda ja teha paljusid asju (mitte just korraga, aga oma süsteemi järgi).... Saviukumaja OÜ.