Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

 • : täidetud kvalifikatsiooninõuded; väga hea arvutioskus; meeskonna- ja koostööoskus; ausus; sisemine motivatsioon; pühendumusajaloo tundide andmine põhikoolisasendusõpetaja töökohtaKandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate... Põlva Kool.
 • : • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; • hea meeskonnatöö oskusRapla Ühisgümnaasium pakub tööd alates 2016/2017 õppeaastast matemaatikaõpetajaletööd toredate õpilaste ja meeldivate kolleegide seltsis; kaasaegset töökeskkonda;... Rapla Ühisgümnaasium.
 • : erialane kõrgharidus, arvutioskus tavakasutaja tasemel;eesti keel C1, vene keel B1; kasuks tuleb töökogemus õpilastega; õppetundide ja praktika läbiviimine vastavalt õppekavadelehuvitavat ja vaheldusrikkast tööd arenevas organisatsioonis, erialast täiendkoolitust, puhkust 56 kalendripäeva Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.
 • : põhikooli kunstitundide tundide ettevalmistamine ja läbiviimine; osalemine töökoosolekutel ja õppenõukogudes; tunniväliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine; kolleegide tunnikülastuste teostamineja tagasisidestamine; koolitustel osalemine ja enesetäiendamine nii ainepõhiselt,... Järva-Jaani Gümnaasium.
 • : põhikooli (5.-7.klass) matemaatika tundide ettevalmistamine ja läbiviimine; osalemine töökoosolekutel ja õppenõukogudes; tunniväliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine; kolleegide tunnikülastuste teostamineja tagasisidestamine; koolitustel osalemine ja enesetäiendamine nii... Järva-Jaani Gümnaasium.
 • : tõendatud kvalifikatsioon hooldamise alal ja vähemalt kolmeaastane töökogemus samas valdkonnas; võimalus läbi viia õppetööd nii eesti kui ka vene keeles; eesmärgile suunatud ja tulemusi saavutav, suurepärase suulise ja kirjaliku väljendus- ning esinemisoskusegaõppetöö läbiviimine... Outstaffing OÜ.
 • : kasuks tuleb eelnev töökogemus noortega vanuses 14-19. Samuti digivahendite ja - keskkondade kasutamise oskused.matemaatika õpetaja õpetab matemaatika laia või kitsast kursust ja osaleb aktiivselt muudes ettevõtmistes, mis arendavad gümnaasiumiõpilasi. Võimalik õpetada ka informaatika... Sillamäe Gümnaasium.
 • : vastavus kvalifikatsiooni nõueteletüdrukute kehalise kasvatuse tundide läbiviiminetööd 0,35 amtikohtaKandidaatidel saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 20. augustiks 2017 aadressil Pikk 13, Värska 64001 Põlvamaa või e-posti aadressil kool#verska.ee.... Värska Gümnaasium.
 • : vastavus õpetaja kutsestandardis toodud kompetentsusnõuetelefüüsika õpetamine kutseõppijatelekaasaegsed töötingimused, meeldiv töökollektiiv, enesearendamise ja koolitusvõimalused, võimalus osaleda rahvusvahelistes projektidestööaeg kokkuleppel Viljandi Kutseõppekeskus.
 • : arenemissoov ja õppimisvõime; iseseisvus ja algatusvõime; koostöö- ja juhtimisoskusi; maastikuehituse või lähedase eriala tundmine; arvuti kasutamise oskus. Nõutavad B-kategooria juhiload. Kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus ning eelnev kogemus koolitööstvedada maastikuehituse... Räpina Aianduskool.
 • : soov arendada nii noori kui ka täiskasvanud maastiku-ehituse õppijaid Eesti ainukeses aianduskoolis; iseseisvus ja algatusvõime; valdkonnaga seonduv ettevalmistus ja kogemus ettevõtlusest; arvuti kasutamise oskus. Nõutavad B-kategooria juhiload. Kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus... Räpina Aianduskool.
 • : soov jagada aiandustarkust ning arendada nii noori kui ka täiskasvanud õppijaid; soov vedada aianduseriala tehnoloogilist arengut Eesti ainukeses aianduskoolis; iseseisvus ja algatusvõime; aiandusega seonduv ettevalmistus ja kogemus ettevõtlusest; arvuti kasutamise oskus. Nõutavad B-kategooria... Räpina Aianduskool.
 • : kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; hea arvutikasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Power Point); väga hea suhtlemisoskus; hea koostöövõime; kohusetundlikkus; rõõmsameelsus; empaatiavõime; omapoolne initsiatiiv.loodusainete õpetamine.kaasaegset ja uudset töökeskkonda looduskaunis... Koeru Keskkool.
 • : erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; sõbralikkus ja rõõmsameelsus; usaldusväärsus kujundada õpilastes eakohane tehnoloogiapädevus, mis on kirjeldatud põhikooli riikliku õppekava üldosas; õppeprotsessi juhtimine ja planeerimine; õppeprotsessi analüüsimine,... Ala Põhikool.
 • : erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; sõbralikkus ja rõõmsameelsus; usaldusväärsusajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundide andmine põhikooli riikliku õppekava alusel; õppeprotsessi juhtimine ja planeerimine; õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ja tagasisidestamine;... Ala Põhikool.
 • : vastavus põhikooli aine õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas, või muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.põhikooli matemaatika tundide ettevalmistamine... Peetri Kool.
 • : Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus Hariduskorralduse ja oma töövaldkonda reguleeriva seadusandluse tundmine Valmisolek osaleda kooli arenguprojektides Hea suhtlemis- ja koostööoskus Lojaalsus ja usaldusväärsus Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine Tundide läbiviimine ning õpilaste... Tapa Gümnaasium.
 • : vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele. õppetöö läbiviimine puiduerialade õppekavadel; puiduerialade praktilise õppe korraldamine õppebaasis kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada 09.06.2017. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil info#vkok.ee.... Valgamaa Kutseõppekeskus.
 • : vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele õppetöö läbiviimine ehituserialade õppekavadel; ehituserialade praktilise õppe korraldamine õppebaasis dokumendid palume esitada 09.06.2017. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil info#vkok.ee. Täiendav info tel... Valgamaa Kutseõppekeskus.
 • : tehnikaalane kõrgem haridus; vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele tehnika valdkonna (auto erialade) arendamine; õppetöö läbiviimine dokumendid palume esitada 09.06.2017. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil info#vkok.ee. Täiendav info tel 5348 7072. Valgamaa Kutseõppekeskus.
 • : Põhikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.matemaatika õpetamine põhikooli õpilastele.Vaimastvere kool ootab uuest õppeaastast oma kollektiivi põhikooli matemaatika õpetajat. Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi... Vaimastvere Kool.
 • : Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing). Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga... Kuressaare Ametikool.
 • : Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing). Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga... Kuressaare Ametikool.
 • : Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing). Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga... Kuressaare Ametikool.
 • : Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing). Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga... Kuressaare Ametikool.