Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo de 'Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

 • : Jobbnorge ID: 141033 Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei spennande og utfordrande leiarstilling ved universitetet. Ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er det ledig fast stilling som administrasjonssjef. Stillinga er knytt til vår fellesadministrative eining for Institutt for samanliknande... Universitetet i Bergen.
 • : AssisterMeg AS gir personer med funksjonshemninger skreddersydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet, språk eller religiøs tilknytning.
I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de egenskaper og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen enklere... AssisterMeg AS.
 • : Habberstad står for kvalitet, pålitelighet og resultater.  Habberstad AS er et norsk firma som leverer prosjektledelse og rekrutteringstjenester. Selskapet er fullt ut eid av ansatte og er basert i Oslo. Vil du være med å skape fremtidens IT-tjenester for UiO? Til nyopprettet stilling... Habberstad AS.
 • : Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Vest- og Aust-Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 29 kommuner hvor det bor ca. 290.000 innbyggere. Agder politidistrikt ledes av Kirsten Lindeberg. Agder politidistrikt har ca 630 ansatte. Politidistriktet... Agder politidistrikt.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved... St. Olavs Hospital.
 • : Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) ble etablert 1. januar 2016 gjennom å fusjonere sekretariatene for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Apotekklagenemnda og Statens helsepersonellnemnd. Samtidig ble ansvaret for... Helseklage.
 • : Ringerike kommune har 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo. Om få år er Hønefoss 25 minutter unna hovedstaden med tog. I løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Utbyggingen starter nå. Vi skal ta vare på de gode, lokale verdiene og samtidig ønske mange nye mennesker... Ringerike kommune.
 • : Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med mer enn 160 utsalgssteder, 1 900 ansatte og 10 milliarder kroner i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer og kjedene... Optimera.
 • : Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 55 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv. GRATANGEN - ET STED Å BLI GLAD I Sektorleder Teknisk, næring... Gratangen kommune.
 • : Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.   ... Bergen kommune.
 • : Rundt 20 minutter sør for Oslofinner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo iAkershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100ansatte. Vi har gode bo-... Ski kommune.
 • : Tolletatens etterretningssenter består av fire seksjoner: deskseksjonen, produksjonsseksjonen, utviklingsseksjonen og samordningsseksjonen. Etterretningssenteret skal bidra til etatens måloppnåelse og resultater slik at vi avdekker flere alvorlige overtredelser. Dette skal vi gjøre ved... Tolletatens etterretningssenter.
 • : Tolletatens etterretningssenter består av fire seksjoner: deskseksjonen, produksjonsseksjonen, utviklingsseksjonen og samordningsseksjonen. Etterretningssenteret skal bidra til etatens måloppnåelse og resultater slik at vi avdekker flere alvorlige overtredelser. Dette skal vi gjøre ved... Tolletatens etterretningssenter.
 • : Tolletatens etterretningssenter består av fire seksjoner: deskseksjonen, produksjonsseksjonen, utviklingsseksjonen og samordningsseksjonen. Etterretningssenteret skal bidra til etatens måloppnåelse og resultater slik at vi avdekker flere alvorlige overtredelser. Dette skal vi gjøre ved... Tolletatens etterretningssenter.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Fra 1 januar 2017 ble botilbudet for mennesker... Stavanger kommune.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Avdeling for fagstøtte har ansvar for drift, forvaltning... Universitetet i Oslo.
 • : Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter. Bergen... Nav Bergenhus Sosialtjeneste.
 • : Fagsystemavdelingen i Helseetaten anskaffer og forvalter fagsystemer innenfor helse-, sosial-, velferds- og barnehagesektoren i Oslo kommune, og har ansvaret for utvikling og implementering av velferdsteknologi. I Oslo kommune pågår det en betydelig satsing på digitalisering og helse. Helseetaten... Oslo kommune, Helseetaten.