en Español in English auf Deutsch en Français ...

234 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 7

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Осъществява непрекъснат визуален контрол на произвежданата продукция , според изискванията за качество и безопасност на продукта;ръчно подрежда произведената... КОВЕРИС РИДЖИТ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Conductores de camiones pesados: Отговаря за правилната експлоатация на МПС; следи за правилното натоварване, укрепване и превоз на товара; за осигуряванена безопасно движение и др. КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ - КЛОН АД.
 • . Pintores y empapeladores: Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите на които работи; отговаря за качеството на извършваните бояджийски работи; извършва подготовка... КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ - КЛОН АД.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obra: Трудов медиатор-посредник; Обслужва търсещите работа лица и съдейства за разширяване на контингента от работодатели, които ползват услугите на ДБТ. ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БУРГАС поделение.
 • . Instaladores de material aislante y de insonorización: Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите на които работи; отговаря за качеството на извършваните изолационни работи; извършва почистване... КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ - КЛОН АД.
 • . Revocadores: Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите на които работи; отговаря за качеството на извършваните шпакловъчниработи; да умее да шпаклова и... КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ - КЛОН АД.
 • . Especialistas en políticas de administración: изпълнява дейности по водене на военнния отчетв мирно и военно време, оповестяване и доставяне на ресурси от запаса на военнонременните формирования и структури,... ВОЕННО ОКРЪЖИЕ І СТЕПЕН - СТАРА ЗАГОРА Друг вид субект.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: работа с клиенти,на каса,щанд,в търговска зала.Възможност за работа на 8ч. или 4 ч. в различни обекти в гр.Пловдив.Работи се на 2 смени: 07.00 ч.-14.00ч. / 14.00 ч.-21.00 ч. РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП - ПЛОВДИВ Кооперация.
 • . Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes: - Отговаря за посрещането и консултирането на клиентите - Осъществява контакт с настоящи клиенти по телефон, e-mail, факс - Участва в изготвянето на оферти по запитвания... ГЕХАРД ЕООД.
 • . Empleados de servicios de transporte: Контрольор - синя зона; Обслужва различни райони от Синя зона Бургас като носи отговорностза редовността на паркираните автомобили в поверената му зона ОП"Транспорт" ОП.
 • . Conductores de autobuses y tranvías: отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и за състоянието на поверения му тролейбус СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД.
 • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes: Отговаря за своевременното оформяне на счетодовните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води. Носи отговорност за несвоевременното... АГРОМАР БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Guardias de protección: Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в предприятието на работниците , външни лица и МПС.Следи за недопускане на кражби, злоупотреби... АТЛАС КО ООД.
 • . Directores generales y gerentes generales: Die Firma Balkaninvest.eu eood ist ein nach bulgarischem Gesetz registrierter Personalvermittler. Die durch das Ministerium für Arbeit und Soziales der Republik Bulgarien erteilten Lizenzen erlauben es uns, Dienstleistungen im Bereich Personalberatung sowohl in Bulgarien als auch im Ausland... Personalberatung Balkaninvest.
 • . Empleados de ventanillas de informaciones: Консултант обслужване на клиенти: оказва помощ по телефон, имейл или чат на клиентите, ползващи онлайн платформата Renta Cars за наем на автомобил; оказва съдействие... ИЗИ КОНСУЛТ ООД.
 • . Empleados de ventanillas de informaciones: Консултант обслужване на клиенти: оказва помощ по телефон, имейл или чат на клиентите, ползващи онлайн платформата Renta Cars за наем на автомобил; оказва съдействие... ИЗИ КОНСУЛТ ООД.
 • . Trabajadores comunitarios de la salud: МЕДИАТОР - Издирване и мотивиране на бенефициенти за подготовка за подобряване училищната готовност на децата, мотивирането на потребителите за равен старт с... ОБЩИНА ВАРНА община.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Място на работа -Словения град Нитра. Производство на херметични компресори за хладилни съоръжения. Монтаж на компресори и производство на компоненти за компресори. АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС ООД.
 • . Tenedores de libros: Подреждане и осчетоводяване на текущи счетоводни документи, изготвяне на справки, отчети, отговаря за коректно отразяване на информация по различни сметки, работа... СИ КОМЕРСИАЛ 7 ЕООД.
 • . Contables: Проверка на първична документация, анализ на счетоводни сметки, осчетоводяване на дължимите помощи по съответните зкони, заплатите на служителите и разходите... ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - МЛАДОСТ поделение.
 • . Directores de ventas y comercialización: FRANCAIS Nordic Recruitment & Consulting offers language recruitment and business consulting, both with strong Nordic focus and reach. Nordic Recruitment & Consulting is the leading source for all Nordic speakers (Finnish, Swedish, Danish and Norwegian) in Bulgaria. We are looking a Customer... NORDIC RECRUITMENT & CONSULTING.
 • . Cajeros de bancos y afines: For a global outsourcer we are looking for fluent German speakers to join their International Payment Support team in Sofia, Bulgaria. This is an inbound support role were you will be assisting customers via phone and email, answering their questions in relation to online and secure payments... Talingual.
 • . Operadores de autoelevadoras: извършване товаро-радтоварна дейност с мотокар, извеждане и комплектоване стока по зададено поръчка,подреждане стокови наличности по видове, товарене и разтоварване... ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД.
 • . Profesionales de relaciones públicas: Участва по проект ОП РЧР Ново работно място 2015г.Целева група над 54г.Съдейства при организиране на събития за вътрешни и външни публики,медии и партньори. "ПРОСВЕТА ЛИБРИ" ЕООД.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИНТЕРВЮТО С ДИРЕКТОР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.07.2017Г. ОТ 10.00 ЧАСА ПЛАНИРА,ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ-АНГЛИЙСКИ... 105 СУ "Атанас Далчев" Училище.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА ИНТЕРВЮТО С ДИРЕКТОР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.07.2017Г. ОТ 10.00 ЧАСА ПЛАНИРА,ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 105 СУ "Атанас Далчев" Училище.
 • . Impresores: • подава файловете към печатната машина и работа с RIP; • отговаря за обслужването на машината, смяната на медии и тонери; • контролира, оценява качеството на печатни... ПЕЧАТНИЦА ДЪГА ООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Окачване и подготовка на заготовки, полуфабрикати и готови изделия за боядисване Изпълняване на конкретно възложени работи, съответстващи на длъжността ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД.
 • . Operadores de autoelevadoras: Управление на мотокар при товарене и разтоварване на палетизирана стока, подреждане стоката в склада по видове с цел нейното правилно и функционално разпределение.... ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД.
 • . Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones: Производство нахерметични компресори за хладилни съоръжения. Монтаж на компресори и производство на компоненти за компресори. Работа в изправено положение, изпълнение... АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС ООД.