en Español in English auf Deutsch en Français ...

234 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Ayudantes de cocina: Измива и почиства замърсените съдове и прибори, подсушава измитите и почистени съдове и прибори, пренася почистените и подсушени съдове от отделението за измиване... АТЛАС I ЕАД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Работата е в магазин за дрехи и аксесоари. Приема се стока, следи се за наличностите в магазина. Гладят се дрехите, които се получават като стока в магазина. ТЕХНО ТРЕЙД 5 ЕООД.
 • . Peones de carga: - Длъжността е шофьор/пласьор на безалкохолни напитки. - Товаро-разтоварване на стоката(на ръка), обработка на документи придружаващи поръчките,издаване на ф-ри,изкупуване... ФОРИ - 2 ЕООД.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: Учител по български език и история - планира образователната дейност и прогнозира очаквани резултати; съдейства за развитието на личностния потенциал на учениците,... ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" Училище.
 • . Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales: Основни и допълнителни отговорности и задачи: да взема от палетите готовата продукция и да я поставя на поточната линия. След манипулация на продукцията от поточната... МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД.
 • . Soldadores y oxicortadores: - Заваряване на детайли със сложна конфигурация от чугун, въглеродна и легирана стомана, както и цветни метали в различно пространствено положение; - Заваряване... НЕОХИМ АД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: ОТГОВАРЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО Р ПОДДЬПЖАНЕТО НД СГРАДНИЯТ ФОНД,МАШ ИНИТЕ, СЪОРСЖЕНИЯТА,ПАРКИГА, И РАИОНА ОКОЛО КОМПЛЕКС;ИЗВЪРШВА НЕОТЛОЖНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ПОСТАЛЯНЕ... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Supervisores de la construcción: Извършва дейности по техническата профилактика и поддръжка на електро и ОВиК системи. - Извършва контролни обиколки и предприема мерки за отстраняване на констатираните... ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машините,съоръженията,паркинга и района около хотелския комплекс; - Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Conductores de camiones pesados: * Да осъществява превоз на товарите до местонахождението им за най-кратко време, по най-краткия маршрут, при гарантиране сигурността на товара и на безопасността... РаТек ООД.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: Да монтира и ремонтира електрически инсталации, табла, електрически съоръжения и уредби за асфалтова база; - Да контролира правилния режим на работа, състоянието... РаТек ООД.
 • . Ingenieros mecánicos: • Организира и ръководи технически и организационни мероприятия по ремонт и техническо обслужване на основното и спомагателно оборудване на цеховете „Азотна... НЕОХИМ АД.
 • . Analistas de gestión y organización: 1.Отлични познания в производството, сглобяването и експлоатацията на ТПМ; 2. Ръководене и координиране на транспортни процеси на основната доставка на ТПМ-а и... Гражданско Дружество ДВУ СД.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: - Поддържа отношения с настоящи и бъдещи клиенти на фирмата; - Представя и популяризира продуктите на фирмата; - Води кореспонденция; - Организира и провежда срещи... ЯНА АД.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: рАЗРАБОТВА МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА И СТРАТЕГИИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРНОТО ПРИСЪСТВИЕ.РАБОТИ ЗА РАЗЩШИРЯВАНЕ НА ДИСТРИБУТОРСКАТА И КЛИЕНТСКА МРЕЖА.ИЗВЪРШВА... КОРНЕЛ В ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: - монтаж на вертикална сигнализация –пътни знаци, тръбно-решетъчни парапети,анти-паркинг тела и др.; - изпълнение на хоризонтална сигнализация –маркировка; - участва... ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: - полагане на хоризонтална пътна маркировка надлъжна/напречна със следните видове боя:акрилна,студен шприц пластик, студен–структурен пластик, термопластик;... ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: техническа и обща поддръжка на хотела-отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машини, съоръжения, извършва неотложни и текущи ремонти по поставяне... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Representantes comerciales: Търговски сътрудник - експорт Администрира спазването на договорните условия по реда на обслужване клиентите на фирмата във връзка с експорта на козметични продукти. СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Подпомагане и осигуряване дейностите по изпълнение и отчитане реализацията на национални регионални и местни програми и мерки по ЗНЗ, на служителите на ръководна... ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА - СИЛИСТРА" поделение.
 • . Auxiliares de servicio de a bordo: Ръководи кабинния екипаж за безопасно провеждане на полета като изпълнява стриктно задълженията си, свързани с работата в пътническия салон. Носи отговорност... УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ Кфт. - клон България Клон на чуждестранно лице.
 • . Vendedores por teléfono: La société Concentrix recherche pour sa filiale basée à Sofia, en Bulgarie, des conseillers clientèle francophones pour son nouveau client Lebara, fournisseur d'accès à la téléphonie mobile, l'Internet et la télévision. Vous serez chargé(e) de prendre les appels entrants des clients...
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Техническа и обща поддръжка в хотел - отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс. ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съораженията, паркинга и района около хотелския комплекс, извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Oficiales de préstamos y créditos: Кредитен консултант - реклама, консултация и продажба. За повече информация на телефон - 0882118315 - офис Горубляне, Дружба и Младост, както и телефон - 0882916815. ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: -Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; -Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Ecónomos y mayordomos domésticos: Почистване, гладене, машинно пране- коректност и лоялност- целогодишна, постоянна заетост - нормиран работен ден - коректни взаимоотношения. АГРО - 2000 ООД.
 • . Directores generales y gerentes generales: управлява строителна /инвеститорска фирма;изготвя и подписва договори за продажба,наеми и др.Кандидатите трябва да са строителни инженери,да могат да четат чертежи... ЕС ТИ ХОТЕЛС ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: -Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машини,съоръженията,паркинга и района около хотелския комплекс:-Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.