en Español in English auf Deutsch en Français ...

234 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 4

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Técnicos en ingeniería mecánica: Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на механооборудването. БИЛД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Завива предварително подготвена плънка ориз в съответния лозов или зелев лист.Подрежда вече изготвените сърми по определения ред в празните опаковки и кутии.... ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ ЕАД.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Участие в товаро- разтоварна дейност. Подреждане на стоките в складовото пространство. Подготвяне на стоката за експедиция по търговските обекти. ВАН ХОЛДИНГ ЕООД.
 • . Directores de políticas y planificación: Създаване на организация, координация и контрол в отдела и филиалите към него за качествено обслужване на клиентите на пазара на труда; регистриране на лицата,... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Camareros de mesas: Сервиране и отсервирване на предлаганите в заведението напитки и храни; Осигуряване на качествено обслужване, спазвайки всички заложени стандарти за работа с... ЧОМПАЛОВ И СИНОВЕ 2013 ЕООД.
 • . Auxiliares de maestros: Подпомагане на учителя с цел пълноценна образователна интеграция на всяко дете и създаване на ефективни условия за дейности и взаимодействия по отглеждане, възпитание,... ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР община.
 • . Ingenieros electrónicos: Изготвя технологични карти на изделия и следи за тяхното изпълнение; Участва в процеса на оптимизация наелектрониката на изделията; Изработва електронни схеми... ОПТИКС АД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: Поддръжка на инсталацията за сортиране на отпадъци, следи за безопасността на съоръженията. Изисквания: Средно образование, познания по електротехника/ел. специалности/. ДЗЗД ЕКОСОРТ КАЗАНЛЪК ДЗЗД.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Отвежда сортираните отпадъци, складира готовата продукция и осъществява товарене на продукцията. Изисквания: Средно образование, свидетелство за правоспособност... ДЗЗД ЕКОСОРТ КАЗАНЛЪК ДЗЗД.
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes: Сключването на договори с лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, приеменето и обработването на отчетените документи за изплащане на извършената... РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛОВДИВ поделение.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: - Оперативно счетоводство; - Отчитане на ДДС; - ТРЗ администриране; - Следене на нормативни срокове; - Счетоводно приключване; - Изготвяне на финансови отчети; - Изготвяне... ТРАНС КОНСУЛТ-2007 ЕООД.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: - Да осъществява пряка социална и педагогическа работа с юношите, настанени в ЦНСТ - Да осъществява контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието... СДРУЖЕНИЕ "SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ" Сдружение.
 • . Auxiliares de servicio de a bordo: Осигурява безопасно изпълнение на полета , като изпълнява стриктно задълженията си, свързани с работа в пътническия салон. Тя е отговорна за сигурността в самолета... УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ Кфт. - клон България Клон на чуждестранно лице.
 • . Auxiliares de servicio de a bordo: Ръководи кабинния екипаж за безопасно провеждане на полета като изпълнява стриктно задълженията си, свързани с работата в пътническия салон. Носи отговорност... УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ Кфт. - клон България Клон на чуждестранно лице.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Административно и информационно обслужване на населението. Спазване на инструкциите за водене на общо деловодство и гражданска регистрация. ОБЩИНА ОПАН община.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: Организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията, определени в различните нормативни актове и образователни документи. 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ" Училище.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: Учител по музика - Да владее необходимото академично равнище на учебната дисциплина, провежда обучението, владее разнообразни образователни стратегии, методи... ТРЕТА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ" Училище.
 • . Periodistas: Au sein d' une agence de publicité en ligne à croissance rapide avec des bureaux sur trois continents. Nous sommes spécialisés dans le référencement local et organique, la conception Web, la rédaction et le marketing en ligne. En raison de notre clientèle de plus en plus forte, nous...
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Доставка на храни и напитки по домове и офиси, посредством специализирана онлайн платформа. 1.добра комуникативност и вежливо отношение към клиентите; 2. познаване... РОУД РАНЪР АД.
 • . Ingenieros civiles: Изготвя оферти на база постъпили запитвания и предоставена проектна документация. Предлага технически решения. Проследява изпълнението на договори и отчитането... МАЙОР И КО ООД.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes: -изпълнява гаранционна и следгаранционна поддръжка и обслужване на продуктите за отопление на фирмата -посещава обекти на територията на странато в които е монтиран... ИЗИ КОНСУЛТ ООД.
 • . Operadores de autoelevadoras: Обслужване на производствените линии; Товари и разтоварва колите, извършващи транспорт на готов продукт и амбалаж; Отговаря за правилната и безопасна експлоатация... МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД.
 • . Empleados de agencias de viajes: УРЕЖДАНЕ ГРАФИЦИ НА ПЪТУВАНИЯТА, ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ПЪТУВАНИЯ И НАСТАНЯВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА. "АМБЕС ТРАВЕЛ И ТУР" ЕООД.
 • . Ayudantes de cocina: помагане в готвенето на топла и студена кухня; измиване на посуда.Работи се на 2 смени: 08.00 ч.-15.00 ч. / 15.00 ч.-23.00 ч.Кандидатите могат да избират между двата обекта (р-т... ЖЕСТ - ОЛЕГ ГЕОРГИЕВ ЕТ.
 • . Especialistas en políticas de administración: Организира и контролира дейностите в областта на образованиета, младежките дейности и спорта, регламентирани от законовите и подзаконовите нормативни актове ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ община.
 • . Audiólogos y logopedas: Осъществява възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения у учениците, както и... 105 СУ "Атанас Далчев" Училище.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Организатор звено автотранспорт; организира и ръководи орг-ята на труда и производството в звеното. Планира и организира произв. процес с необходимата механизация... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Планира и осъществява контрол на цялостния процес по вноса на стоките в страната с цел навременен и ефикасен транспорт и осигуряване на безпроблемно протичане... ТАЙМТРОН БЪЛГАРИЯ ООД.
 • . Educadores para necesidades especiales: Планира, подготвя и осъществява обучението, възпитанието и подпомагането на ученици със специални образователни потребности в училище, като формира знания, умения,... 105 СУ "Атанас Далчев" Училище.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Извършва почистване на работни, производствени, битови и сервизни помещения. Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения.... АЛАДИН ФУУДС ООД.