Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo de 'Cuidadores de niños y auxiliares de maestros' en Estonia.

 • : kasvataja kvalifikatsiooni nõuetele vastavus sotsiaalhoolekande seaduse § 123 järgi, väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus, tahet töötada meeskonnas ja oskust töötada dokumentidega. laste kasvatamine, järelevalve ja majapidamistöödega tegelemine. Töö graafiku alusel kella 8.00-21.30mitmekülgset... Vinni Perekodu.
 • : ametikohal töötavale isikule esitavad nõuded: vähemalt keskharidus; hea suhtlemisoskus; eesti keele valdamine algtasemel; nimetatud ametikohal töötaja või selle ametikohale kandideeriv isik peab olema alati korrektselt riietatudõpetaja abistamine laste eest hoolitsemiselmeeldiv kollektiiv Tallinna Lasteaed Delfiin.
 • : lasteaed Kelluke ootab enda kollektiivi eesti õppekeelega rühma õpetaja abi; tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, söömisel, jalutuskäikudel, õues olekul jm. tegevuste juures; igapäevaste puhastustööde läbiviimine... Lasteaed Kelluke.
 • : ootame oma kollektiivi sooja südamega ja kohusetundlikku inimest, kellel on soov töötada väikelastegaõpetaja abistamine tegevustes lastega, ruumide igapäevane koristamine, toidu jagamine ja nõude pesemineväikest lasterühma, omanäolist töökeskkonda ajaloolises mõisahoones MITTETULUNDUSÜHING Hellenurme Mõis.
 • : Pedagoogiline koolitus, eelnev töökogemus või lapsehoidja kutse.Õpetaja assistendi töö eesmärgiks on luua lastele soodne õpi- ja kasvukeskkond ning toetada õpetajaid nende tegevustes.Põnevat tööd ja asjalikke kolleege.Kaks töökohta koormusega 0,5 ja 0,7 Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool.
 • : kandidaadilt ootame kõigepealt tahet töötada lastega ja tagada nende igapäevane turvalisus ning heaolu; kõik loomingulised oskused tulevad kasuks, samuti valmidus meeskonnatööksTöö 1-õpetaja süsteemis, kus rühmas töötab 1 õpetaja ja 2 assistenti. Vaheldusrikast ja põnevat tööd,... Assaku Lasteaed.
 • : otsime oma lastehoidu rõõmsameelset, heatahtlikku ja hella, huvitavat ja ettevõtlikku, töökat ja ausat lapsi armastavat inimest. Kutsetunnistus tuleb kasuks aga oluline on ennekõike inimese lastega töötamiseks sobilikud omadusedväikelaste eest hoolitsemine ja nende järelvalve, laste... Life Harmony OÜ.
 • : otsime oma lastehoidu rõõmsameelset, heatahtlikku ja hella, huvitavat ja ettevõtlikku, töökat ja ausat lapsi armastavat inimest. Kutsetunnistus tuleb kasuks aga oluline on ennekõike inimese lastega töötamiseks sobilikud omadusedväikelaste eest hoolitsemine ja nende järelvalve, laste... Life Harmony OÜ.
 • : töökas, kohusetundlik, lastesõbralik, meeskonna tööd väärtustav, puhtust armastav ja aega planeerida oskav töötaja.ruumide koristamine, lastele toidu serveerimine ja nõude pesemine; laste abistamine erinevate tegevuste läbiviimisel.meeldivat kollektiivi, puhkust suvel, koolitused... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • : rõõmsameelsus, avatus ning positiivne ellusuhtumine; puhtuse ja korraarmastus; hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus; soov lastega tegutseda õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöös. puhtuse ja korra tagamine rühmaruumides (koristamine, voodite tegemine jm); laste toitlustamise korraldamine... Merivälja Lasteaed.
 • : I ja II kooliastme õpilaste tundide väline õppetöö toetus; osalemine töökoosolekutel ja õppenõukogudes; tunniväliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine; kolleegide tunnikülastuste teostamineja tagasisidestamine; koolitustel osalemine ja enesetäiendamine nii ainepõhiselt,... Järva-Jaani Gümnaasium.
 • : Lasteaed Sipsik ootab tööle lapsesõbralikku, positiivset ja töökat õpetaja abiõpetaja abistamine õppe - ja kasvatustöö läbiviimisel, laste toitlustamine ja rühmaruumi korrashoidkaasaegset töökeskkonda, tegutsemist särasilmsete laste ja sõbralike kolleegide keskel Tallinna Lasteaed Sipsik.
 • : isikuomadused: puhtusearmastus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus, taktitunne, sõbralikkus.koostöös rühma õpetajatega laste kasvamiseks ja arenemiseks soodsate tingimuste loomine; puhtuse ja korra tagamine ruumides ning laste toitlustamine sõbralikku kollektiivi ja puhkust... Tallinna Läänemere Lasteaed.
 • : isikuomadused: kõlbelisus, algatusvõime, emotsionaalne stabiilsus, järjekindlus, lojaalsus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus, kohusetunne. mängulise ja turvalise keskkonna loomine laste igakülgseks arenemiseks vastavalt ealistele ja individuaalsetele iseärasustele, laste... Tallinna Läänemere Lasteaed.
 • : positiivsus, lapsesõbralikkus ja armastus töö vastuotsime rõõmsameelset ja hakkajat õpetaja abi. Puhtuse tagamine rühmas; õpetaja abistamine lastega tegelemisel.head töötingimused ja meeldivad kolleegid; puhkus alati suvellapsed on vanuses 2-3 eluaastat Tallinna Lasteaed Mooniõied.
 • : kasuks tuleb lapsehoidja kutsetunnistus või läbitud pedagoogikaalased koolitusedÕpetaja assisteerimine õppetöö läbiviimisel, laste iseseisev juhendamine päeva jooksulToredat ja toetavat kollektiiviKandideerimiseks palun saata CV ja avaldus aadressile Margit.Hiiet#sydameke.edu.ee. Otsime... Tallinna Lasteaed Südameke.
 • : vajalik tervisetõend ( väljastab perearst); õpetaja abina töötavalt inimeselt ootame rõõmsameelsust, avatust koostööle, head suhtlemisoskust ja pingetaluvust ning soovi lastega tegutseda; vajalik puhtuse ja korraarmastus ning koristamistaheLasteaia õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö... Kolde Lasteaed.
 • : koostöövalmidus, lojaalsus ja initsiatiivikusrühmaruumide koristamine, laste toitlustamine, õpetajate abistamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste turvamine ja distsiplineerimine õppekäikudel väljapoole lasteasutuse territooriumikindlat sissetulekut, elurõõmsat töökeskkonda... Pärnu Kadri Lasteaed.
 • : võib olla kõrgharidus sotsiaal või ellkooli pedagoogika erialaltöö alla 3 a. lastega mini-rühmas (kuni 10 last ja kaks lapsehoidjat). Lastehoiuteenuse pakkumine kasutades Maria Montessori metoodikat. Töö Montessori lastekeskuses E-N 09.00-13.00. Ruumi ettevalmistamine/koristamine.Palk... OÜ RIVA KESKUS.
 • : soovime et õpetaja abiks kandideerija armastab lapsi, on töökas, aus ja rõõmsameelne; avatud, hea suhtle ja mis on aluseks heaks meeskonnatööksrühmaruumi koristamine, laste toitlustamine, õpetaja abistamine õppetöö läbiviimisel ja lastega tegelemiselkaasaegset töökeskkonda, koostöövalmis... Tallinna Kristiine Lasteaed.
 • : hea suhtlemisoskus ning rõõmus meel; oskus arendada lapse silma ja käe koostööd ning kõnet.hoida kahte last nende elukohas (poisid vanuses 2a 4k ja 8k) 2-4 korda 3-5 tundi nädalas vastavalt kokkuleppele.kuna üks hoitavatest lastest on puudega, on soovitav eripedagoogi hariduse olemasolu. OÜ Asine.
 • : lapsehoidja kutsetunnistus või muu lastega töötamiseks sobiv haridus; tervisetõend ja esmaabikoolituse tunnistus; vene keele oskus, ausus, korrektsus, rahulikkus, sõbralikkus, rõõmsameelsus, töökus ja hea suhtlemisoskusLaste hooldamine ja nende aja sisustamine eakohase tegevusega;... Aabits, Lastehoid Sipsikumaja OÜ.
 • : hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, meeskonnatöö tahe ja nõutud dokumentide täitminelaste järelevalve ja majapidamistöödega tegelemine. Töö graafiku alusel kell 21.30-08.00 (öötöö)mitmekülgset tööd, suurepärast töökeskkonda ja töötajasõbralikku kollektiiviKandideerimiseks... Vinni Perekodu.
 • : erialane haridus ja/või töökogemus; arvuti kasutamise oskus. Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele, koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised: 1) eelkoolipedagoogika alane kõrg- või keskeriharidus või 2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja... Lüllemäe Põhikool.
 • : kvalifikatsiooni- ja erihariduse nõuet ei oleaiarühma õpetaja abistamineCV, haridust tõendava dokumendi koopia ja avaldus saata palun 12. juuniks aadressile: Nooruse 3, Viiratsi, Viljandimaa 70101 või e-posti aadressil: luive.rehand#viiratsilasteaed.ee Viiratsi Lasteaed Rüblik.
 • : ootame rõõmsameelset, sõbralikku, kohusetundlikku, koostööle orienteeritud ning puhtust ja korda armastavat õpetaja abiõpetaja abi, kes abistab õpetajat õppetegevuste juures; ülesandeks on toidu jagamine, nõude pesemine, rühmaruumide korrashoidtoredat kollektiivi ja rõõmsaid lapsikoormus... Tallinna Lasteaed Kikas.
 • : algtasemel arvuti kasutamise oskus; lapsesõbralik, hea suhtleja, koostööaldis, sõbralik, kannatlik ja kohusetundlik, avatud meeskonnatööks. Kasuks tuleb läbitud lapsehoidja koolitus.puhtuse ja korra tagamine rühmas: ruumid, laste voodid, toitlustamisega seonduv (olemas nõudepesumasin);... Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi.