Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes' en Estonia.

 • : hea suhtlemisoskus; täpsus, ausus; kohusetunne; vastutustunne; valmisolek töötada vahetustessõidukite väljastamine, klientidega suhtlemine, tellimuste edastamine virtuaalsel teel konkurentsivõimelist palka; sõbralikku töökollektiivi; stabiilset tööd; paindlikku töögraafikut; väljaõpe... Takso OÜ.
 • : MEIE OOTUSED KANDIDAADILE: tehnilise kõrghariduse olemasolu; vähemalt 2 aastat töökogemust tootmisjuhina; väga head probleemide lahendamise, motiveerimis- ja argumenteerimisoskus; suudad tagada tõhusa teabevahetuse ja koostöö oluliste osapoolte vahel nii tootmises, ettevõtte struktuurüksuste... Seve Ehituse Aktsiaselts.
 • : teedeehituse objektil tööde juhtimine ja koordineerimine; dokumentatsiooni ja aruandluse vormistamine; suhtlemine tellijagahuvitavat tööd ja positiivset tööõhkkonda; heade töötulemuste eest konkurentsivõimelist töötasu; erialast täiendkoolitust; tööks vajalikke vahendeid (ametiauto,... Sakala Teed OÜ.
 • : avatus uuendustele ning soov panustada loovate ideedega kooli arengusse; hea suhtlemisoskus, meeskonnatöö oskus ja koostöövalmidus; pühendumus, järjekindlus, püsivus, täpsus. Kasuks tuleb koolis või huvikoolis töötamise kogemusplaneerimine, juhtimine, analüüsimine, asjaajamine,... Võru Kunstikool.
 • : Põltsamaa Muusikakooli direktori kvalifikatsiooni nõuded on järgmised: • pedagoogiline või muusikaalane kõrgharidus ja juhtimiskompetents või • muu kõrgharidus ja pedagoogiline või muusikaalane töökogemus ja juhtimiskompetents Täiendavad nõudmised direktori ametikoha kandidaadile:... Põltsamaa Linnavalitsus.
 • : - sotsiaaltööalane kõrgharidus; - erihoolekandeteenuste osutamise aluste tundmine, teadmine psüühikahäiretest; - väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus; - hea arvutikasutamise oskus; - hea pingetaluvus, koostöövõime, analüüsivõime, ausus ja usaldusväärsus; - B-kategooria... Põltsamaa Vallavalitsus.
 • : varasem töökogemus ehituse objektijuhi ja/või projektijuhina; väga hea organiseerimisvõime; hea meeskonnatöö ja läbirääkimisoskus; kohusetundlikkus; korrektsus, täpsusEhitusobjektidel tööde planeerimine ja juhtimine; tööde kvaliteedi regulaarne kontroll; ehitusgraafiku ning -eelarve... Viilhall OÜ.
 • : magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimispädevus organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas; vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus; eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe... Valga Linnavalitsus.
 • : teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; koostöövõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus, empaatiavõime, suund loovusele. kooli ja lasteaia töö igapäevane juhtimine, organisatsiooni arendamine, töötajate motiveerimine jnehead töötasukandideerimise... Paide Vallavalitsus.
 • : Kandidaadilt eeldame: • põhjalikke teadmisi pedagoogikast, haridusuuendustest ja haridusalastest õigusaktidest; • juhtimiskompetentse (organisatsiooni juhtimise kogemus ja/või varasem edukas projektijuhtimise kogemus); • eesti keele oskust kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele... Aravete Keskkool.
 • : meeskonna juhtimise kogemus, projektilugemise oskus, hea suhtlemisoskus, positiivne suhtumine, tahe panustada, pingetaluvus kõrge töökoormusega hooajal, valmisolek muutuvateks tööülesannetekslaste mänguväljakute paigaldamine, muud ehitus- ja paigaldustööd, meeskonna juhtiminemotiveerivat... MyFun OÜ.
 • : magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Hariduse valdkond: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine, enesejuhtimine. õppejuhi ametikoha eesmärk on tagada õppe- ja kasvatustegevuse ladus korraldus, lähtudes kooli arengueesmärkidestmeeldivat... Lüllemäe Põhikool.
 • : soovitav ehitusalane haridus Otsime kohusetundlikku, hea pingetaluvuse ja organiseerimisvõimega betoonitööde objektijuhti. Betoonitööde teostamine ja organiseerimine erinevatel ehitusobjektidel.Kaasaegseid töötingimusi, motiveerivat töötasu, eneseteostusvõimalust Aktsiaselts Vensen.
 • : objektijuhtimise kogemus lammutustöödel ning oskus meeskonda motiveerida; lisaks vajalik projektide lugemise oskus ja ehituslik mõtleminetööde organiseerimine, klientidega suhtlemine, töötajate palkamine, töötajate tööaja arvestuse pidamine; töö on peamiselt objektidelheade tulemuste... Lammutusmehed OÜ.
 • : Kandidaadilt eeldame: • põhjalikke teadmisi pedagoogikast, haridusuuendustest ja haridusalastest õigusaktidest; • juhtimiskompetentse (organisatsiooni juhtimise kogemus ja/või varasem edukas projektijuhtimise kogemus); • eesti keele oskust kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele... Aravete Keskkool.
 • : direktor kannab vastutust lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Direktor vastutab lasteasutusele kasutada antud vara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.Lisainformatsioon www.puhja.ee Puhja Vallavalitsus.
 • : * iseseisev mõtlemise- ja tegutsemisvõime; * kohusetunne, vastutustunne ja kokkulepetest kinnipidamine; * valmidust lähetustes viibimiseks.* klientidega, partneritega ja meeskonnaga suhtlemine; * tööde juhtimine, planeerimine ja korraldamine ehitusobjektidel; * alltöövõtjate tööde... Osaühing Agorek.
 • : - kõrgharidus; - vähemalt 3-aastane töökogemus pedagoogilisel tööl; - eelnev juhtimiskogemus, selle puudumisel läbitud vähemalt 160-tunnine juhtimiskoolitus; - enamlevinud infotehnoloogia vahendite ja kontoritarkvara kasutamise oskus tavakasutaja tasemel; - koostöövõime ja loomupärane... Jõgeva Linnavalitsus.
 • : * Organiseerimisoskus. * Kohusetundlikkus ja tulemustele orienteeritus. * Arenemissoov ja positiivne ellusuhtumine. * Mõõtevahendite kasutamise oskus. * Koostööoskus, meeskonna juhtimise oskus. * Valmidus töötama väljasõitudega ja viibima lähetuses.* Tööde igapäevane planeerimine,... LEONHARD WEISS RTE AS.
 • : ehitustööde korraldamine objektidel, tööde teostamiseks vajaliku materjali tellimine ja optimaalse tehnika vajaduse hindamine ja tellimine; tööbrigaadi juhtimine ja vajalikke tööülesannete andmine sõbralikku väikest töökollektiivi, arenguvõimalust, eneseteostust ja konkurentisvõimelist... Osaühing BESTRAIL GRUPP.
 • : magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid, esinemisjulgus ja läbirääkimisoskused, hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus, analüüsimis- ja planeerimisvõime; arvuti kasutamise oskusÕru Lasteaed-Algkooli juhtimine, majandustegevuse... Õru Vallavalitsus.
 • : teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni ning juhtimiskompetentse; vene ja inglise keele oskust; arvutikasutamise oskust; laia silmaringi, sallivust, omaalgatust, loovust ja koostööoskust. Kasuks... Räpina Ühisgümnaasium.
 • : ● magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsus; ● vastutustunne, korrektsus, täpsus; ● koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus; ● õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskuskooli juhtimine Konkursil osalemiseks palume esitada: ● allkirjastatud... Juuru Vallavalitsus.