en Español in English auf Deutsch en Français ...

110 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Eslovenia.

Página: 3

 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 29 ur, POUČEVANJE OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, TEKOČE PREVERJANJA ZNANJA UČENCEV Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI... OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, INTERESNIH DEJAVNOSTI IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski... OSNOVNA ŠOLA POLZELA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI V OSNOVNI ŠOLI, SPREMSTVO UČENCEV IN OSTALA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij -... OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, OPRAVLJANJA DRUGIH DEL GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA IN PO NAVODILIH TER ODREDBAH RAVNATELJA, urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA POLZELA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA... OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN OCENJEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI V OSNOVNI ŠOLI, SPREMSTVA UČENCEV IN DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V 1. TRILETJU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.17 DO 31.8.18, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA,IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO,OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM,OPRAVLJANJE DRUGIH... OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 30. 06. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI TER V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST OŠ LOČE. PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO PREDVSEM NALOGE: IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM... OSNOVNA ŠOLA LOČE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 35 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, MAG.PROF. RAZREDNEGA POUKA (VII/2), strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti. OSNOVNA ŠOLA STIČNA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 30. 06. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI TER V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST OŠ LOČE. PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO PREDVSEM NALOGE: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA... OSNOVNA ŠOLA LOČE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V 4.RAZREDU, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -... OSNOVNA ŠOLA VITANJE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI TER V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST OŠ LOČE. PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO PREDVSEM NALOGE: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA... OSNOVNA ŠOLA LOČE.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ(ICA)ANGLEŠČINE V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU IN UČITELJ(ICA) V PODALJŠANEM BIVANJU., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, Učitelj(ica)mora imeti zaključeno izpopolnjevanje... OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, PRILOŽITI NASLEDNJA... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, KOMBINIRANO DELOVNO MESTO UČITELJA ŠPORTA, UČITELJA V JUTRANJEM VARSTVU IN UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI.
 • : UČITELJ ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ, RAZREDNI POUK, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Zaposlitev ustreznega delavca na projektnem... OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo... OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 0d 1.9.2017 do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV V KOMBINIRANEM ODDELKU NA PODRUŽNIČNI ŠOLI. VODENJE OPZ., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA ROVTE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... OŠ NOVE FUŽINE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje... Osnovna šola Kašelj.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2017 DO 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 16 ur, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, ZAŽELENO: ANGLIST,... OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V RAZREDU, PB TER V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA KANAL.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. od 1.9.2017 do vrnitve odsotne delavke oz. najdlje do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V RAZREDU, PB TER MANJŠIH UČNIH SKUPINAH, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA KANAL.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LDN, OPRAVLJANJE... JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018 - NADOMEŠČANJE PORODNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA FAKULTATIVNIH PREDMETOV, IZVAJANJE... OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA FAKULTATIVNIH PREDMETOV, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI (KROŽKI IN DRUGE DEJAVNOSTI PO DELOVNEM... OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZREDNI UČITELJ V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje... SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z MODULOM ZA ZGODNJE POUČEVANJE ITALIJANSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU.