en Español in English auf Deutsch en Français ...

102 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Eslovenia.

Página: 2

 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31.8. 2018, skrajšan delovni čas, 28 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU, PRIČETEK DELA S 1. 9. 2017., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA BREŽICE.
 • : DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO V JUTRANJEM VARSTVU ZA UČENCE 1. RAZREDA, 2. STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU IN UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V BUKOVJU., slovenski jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU Z DOPOLNJEVANJEM DELOVNE OBVEZE S POUČEVANJEM V 2. RAZREDU NA MATIČNI ŠOLI V POSTOJNI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski... OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 31 ur, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, IZOBRAŽEVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA BREŽICE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČUJE IN USMERJA UČENCE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČUJE IN USMERJA UČENCE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, FOTOKOPIJA DIPLOME, REFERENCE, KANDIDATI NAJ DOSTAVIJO POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA NISO BILI PRAVNOMOČNO OBSOJENI ZARADI... OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1. 9. 2017 DO 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 21 ur, DELO Z OTROKI V OPB, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V I. TRIADI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V SKLADU Z LDN IN SISTEMIZACIJO... Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, strokovni izpit za strokovne delavce... OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V PRVI TRIADI IN UČITELJ V OPB, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LDN TER SKLEPI VODSTVA ZAVODA (PRIPRAVA IN IZVAJANJE VIZ DELA), urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -... OSNOVNA ŠOLA PREBOLD.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V 1. TRIADI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj.
 • : DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODAT. POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAG. DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV, UVAJANJEM NAJUSTR. METOD IN OBLIK DELA PRI POUKU... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU 30 UR, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, strokovni izpit za strokovne... OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI VIZ DELOM IN V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DELOVNIH MEST., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA V-I DELA (IZVAJANJE POUKA V OPB SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, UVAJANJE ZANIMIVIH ZAPOSLITEV ZA UČENCE IN UVAJANJE RAZLIČNIH DIDAKTIČNIH GRADIV, POMOČ UČENCEM,... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO UČITELJA V JUTRANJEM VARSTVU IN DELO UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA KOZJE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 8.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POUKA V OPB, DODATNO IN DOPOLNILNO DELO Z UČENCI, POMOČ UČENCEM, PREVERJANJE ZNANJA, ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. do vrnitve delavca z bolniške., skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, OPRAVLJANJE DRUGIH... OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE NALOG VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA ŽIRI.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI NA MATIČNI ŠOLI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE, AJDOVŠČINA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI BUDANJE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE, AJDOVŠČINA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, TEKOČE PREVERJANJA ZNANJA UČENCEV Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI... OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 29 ur, POUČEVANJE OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, INTERESNIH DEJAVNOSTI IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski... OSNOVNA ŠOLA POLZELA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI V OSNOVNI ŠOLI, SPREMSTVO UČENCEV IN OSTALA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij -... OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, OPRAVLJANJA DRUGIH DEL GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA IN PO NAVODILIH TER ODREDBAH RAVNATELJA, urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA POLZELA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA... OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN OCENJEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI V OSNOVNI ŠOLI, SPREMSTVA UČENCEV IN DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V 1. TRILETJU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG.