Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

33 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Suecia.

 • : Vi söker en internationell handläggare vars huvudsakliga arbetsuppgifter är; • Handläggning av in- och utresande utbytesstudenter • Ta emot och registrera ansökningar samt resebidrag, ansvara för utformandet av informationsmaterial inklusive uppdatering och utveckling av webbsidor.... Malmö högskola.
 • : MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag... Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 • : Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss. Vår grundsyn är att vi är till för... Skatteverket.
 • : Handläggare till Miljöförvaltningen. Sista ansökningsdag: 2017-09-10. (Ref nr 18:2017:7) Vill du vara med och utveckla Miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll och Tillståndsenheten? Är du intresserad av att arbeta i en politisk styrd organisation? Då har vi arbetet... Borås Stad.
 • : Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och... Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • : Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas.... Kriminalvården HK.
 • : Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar. Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten driver servicekontor i samverkan. Verksamheten har en tydlig inriktning... Försäkringskassan.
 • : Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar. Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten driver servicekontor i samverkan. Verksamheten har en tydlig inriktning... Försäkringskassan.
 • : Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud. Malå... Malå kommun.
 • : Region Halland är en av Hallands största arbetsgivare. Vi är över 7 900 medarbetare inom 370 olika yrken – alla lika viktiga. Vårt huvuduppdrag är att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja utveckling och tillväxt. Visionen för vårt arbete är att göra Halland till... Region Halland, Avdelningen för program och projektstöd.
 • : Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Lantmäteriavdelningen är en... Huddinge kommun.
 • : Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg omfattar Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg och är en kustnära stadsdel med ca 52 000 invånare. Stadsdelens främsta uppdrag är att erbjuda invånarna tjänster och service inom bl a förskola, skola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg... Göteborgs stad., SDF Västra Göteborg.
 • : Socialstyrelsen tar fram och utvecklar statistik, regler och kunskap till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi är cirka 660 medarbetare som arbetar för att alla ska få tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Tjänsten är placerad på enheten för klassifikationer... Socialstyrelsen.
 • : Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas.... Kriminalvårdens servicecenter.
 • : Bidragshandläggare hantering ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsförvaltningen  Arbetsmarknadsförvaltningen är en ung och dynamisk verksamhet som under hösten kommer att ta ytterligare steg i sitt förändringsarbete utifrån beslut att flytta ansvaret för hantering av det ekonomiska... Karlskrona kommun.
 • : Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för att riksdagen ska uppfylla sina konstitutionella och demokratiska uppgifter samt sina internationella åtaganden. Enligt vår värdegrund... Riksdagsförvaltningen Centralkansliet.
 • : ProChile är en offentlig institution som främjar export av varor och tjänster från Chile samt därtill verkar för utländska investeringar och turism. Totalt finns 55 kontor världen över, utöver de 15 regionala kontor som återfinns i Chile, som tillsammans tillhandahåller information... International Organization.
 • : Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud. Regionen har ca 55 000 invånare och en yta på över 60... Lapplands kommunalförbund, Lapplands lärcentra.
 • : Dnr 2.6.1-22748/2017  IVO söker en inspektör med juristinriktning till Örebro, avdelning Mitt. IVO ansvarar för tillsynen av bland annat primärvård, somatisk specialistsjukvård, psykiatri, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Avdelning mitt finns i Örebro och har Uppsala,... Inspektionen för vård och omsorg.
 • : Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även... Göteborgs stad., Park- och naturförvaltningen.
 • : Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet i att lyckas med detta uppdrag. Skolverket erbjuder meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter... Skolverket.
 • : Upplands-Bro kommun är en kommun på frammarsch där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Vi är idag en av Sveriges mest expansiva kommuner. Detta ställer... Upplands-Bro kommun.
 • : Att vara utredare på Saco innebär att vara expert och att delta i projekt och utredningar. Till den här tjänsten söker vi dig som har goda kunskaper inom utbildning- och forskningsområdet och vill vara med och utveckla och driva Sacos utbildningspolicy. Du arbetar nära kollegor såväl... SACO.
 • : Är du en nyexaminerad ingenjör, ekonom eller samhällsplanerare med ett stort intresse för trafik- eller samhällsplanering? Är du dessutom analytisk med ambitionen att få arbeta brett och varierat med både infrastrukturplanering och ekonomi? Då har du hittat rätt! Trafikverket söker... Academic Work.
 • : I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Vikariatet... Malmö stad, Malmö Kulturstöd.
 • : Gör skillnad. Varje dag. Enheten för samhällsplanering arbetar med kopplingen regional utveckling och fysisk planering. Enhetens huvudansvar är arbetet med långsiktig infrastrukturplanering, att öka det hållbara resandet och Strukturbild för Skåne. Enheten ansvarar även för Region... Region Skåne, Koncernkontoret.
 • : Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att de snart 100 000 kommuninvånarna ska trivas och utvecklas. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden,... Halmstads kommun, Kulturförvaltningen.
 • : Västra Hisingen består av Torslanda och Biskopsgården och här bor drygt 53 000 människor med en spännande blandning av olika bakgrund och kultur. I vår stadsdel är vi övertygade om att när invånare och medarbetare får inflytande och känner delaktighet, skapar vi en bättre vardag... Göteborgs stad., SDF Västra Hisingen.
 • : Borlänge är en stark tillväxtmotor i Dalarna och vi befinner oss nu i ett mycket spännande skede i samhällsbyggandet. Vi behöver utöka kontoret med en GIS-handläggare som ser det som en spännande utmaning att få vara med och forma framtidens Borlänge. Tjänsten är placerad på plan-... Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Plan- och mark.
 • : Utbildningshandläggare Fakultetskansli/Utbildnings- och ledningsstöd Till LTV-fakultetskansliets enhet för utbildnings- och ledningsstöd söker vi nu en utbildningshandläggare för grundutbildningsfrågor. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap... Sveriges lantbruksuniversitet.
 • : Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar. Här bor ungefär 51 000 personer i en miljö som är en blandning av miljonprogramsområden, småhusbebyggelse och traditionell landsbygd med storslagen natur. Angered har ett mycket aktivt föreningsliv och här bor människor med ursprung från... Göteborgs stad., SDF Angered.
 • : Planeringsstaben, Utrikesdepartementet  Vill du få möjlighet att arbeta med strategiska migrationsfrågor? Är du en självständig och kommunikativ person med förmåga att driva utveckling? Har du gedigen erfarenhet av handläggning av Schengenvisum och uppehållstillstånd vid utlandsmyndighet?... Regeringskansliet.