Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

108 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en instituciones' en Noruega.

 • : Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et... Fredrikstad kommune.
 • : Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.   ... Bergen kommune.
 • : Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell... Brønnøy kommune.
 • : Arbeidet er for tida i 2- delt turnus og med arbeid annankvar helg. Stillinga er ledig frå 25.9.17.   Du vil utføre oppgåver knytt til heimebuande og bebuarar på institusjon. Skjåk kommune har godt utbygd heimeteneste, med mange omsorgsbustadar knytt til institusjonen. Det er god sjukepleiedekning,... Skjåk kommune.
 • : Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv.Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell... Fræna kommune.
 • : Hemtjänsten behöver två undersköterskor som kan jobba inom en snar tid. Norsk auktorisation och B-körkort är ett krav. Det är två ställningar på 100% under sommaren 2017. Dag/kväll och natt. Alla arbetsperioder över tre veckor är av intresse. Självklart står vi för ett bra... Nordisk Vårdinsats AB.
 • : Helsefagarbeider -ID: 17/7812 x 80% «faste vikaraer» stillinger for tiden på Hidra. Turnus m/arbeid 5 av 12 helger. Både dag, kveld og nattevakter kan være aktuelt.Tiltredelse snarest etter avtale.Søknadsfrist: 07.08.17Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende... Flekkefjord kommune.
 • : Øyriket mot storhavet   Frøya kommune er en øykommune i Sør-Trøndelag og har ca. 5000 innbyggere. Frøya har full barnehagedekning, et godt utbygd utdanningstilbud med videregående skole, et bredt og aktivt idretts- og kulturliv og et svært fremgangsrikt næringsliv. Frøya har... Frøya kommune.
 • : Bydel Ullern ønsker å være en attraktiv bydel for innbyggere og ansatte. Vår målsetning er å bidra til aktive og trygge innbyggere gjennom et fremtidsrettet tjenestetilbud. Bydelen ligger vest i Oslo, med nærmere 680 årsverk og i overkant av 32000 innbyggere. I Bydel Ullern bryr vi... Oslo kommune, Bydel Ullern.
 • : Enhet Hjemmetjenestene avd. Engvegen har følgende stillinger ledig:1. 20 % vikariat som fagarbeider. Stillingen innebærer arbeid i 4 av 12 helger.2. 25 % vikariat, hvilende natt. Stillingen innebærer arbeid hver fjerde helg. Begge vikariatene er i perioden 21.8.2017 - 20.8.2018.Det søkes... Oppdal kommune.
 • : Tjenesteområde Helse og Omsorg søker dyktig helsepersonell til Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter:Vikariat i 94,84% stilling fra 15.08.17 til juni 2018.HelsefagarbeiderVikariat i 45,77 % stilling somhelsefagarbeider/hjelpepleier fra 15.08.17til juni 2018.HelgestillingerHelsefagarbeidere... Omsorg og rehabilitering avd. miljøarbei.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • : Nær byen, nær naturen. Osterøy, ei av dei største innlandsøyene i Nord-Europa, eit levande lokalsamfunn med allsidig næringsliv, godt utbygd servicetilbod og vakkert landskap. Folketalet aukar og har passert 8 000 innbyggjarar. Bru-/ferjesamband til nabokommunen, Bergen.Kort om stillingaOsterøytunet... Osterøy sjukeheim.
 • : Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv.Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell... Farstad omsorgssenter.
 • : HJELPEPLEIER/ HELSEFAGARBEIDER/ OMSORGSFAGARBEIDERVed enhet for hjemmetjenester sone Vanse har vi ledig følgende stillinger: - Vikariat 50 % stilling, dagtid i hjemmehjelpstjenesten, med kombinert oppdrag fra praktisk bistand og hjemmesykepleie. - Fast 65 % stilling i hjemmehjelpstjenesten... Farsund kommune.
 • : Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte. Vi har gode... Ski kommune.
 • : Bydel Ullern ønsker å være en attraktiv bydel for innbyggere og ansatte. Vår målsetning er å bidra til aktive og trygge innbyggere gjennom et fremtidsrettet tjenestetilbud. Bydelen ligger vest i Oslo, med nærmere 680 årsverk og i overkant av 32000 innbyggere. I Bydel Ullern bryr vi... Oslo kommune, Bydel Ullern.
 • : Signo er en landsdekkende diakonal stiftelse med syv ulike virksomheter. Vi har 1100 ansatte og gir tegnspråklige tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde innen helse, velferd, arbeid, opplæring og kompetansesentertjenester. Vi har tilbud i Andebu, Sandefjord, Oslo, Bergen og Trondheim.... Signo Vivo.
 • : Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no... Helse Stavanger HF.
 • : Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere... Oppegård kommune.
 • : Aukra kommune bygger landets mest moderne Omsorgssenter som ferdigstillast våren 2018. Institusjonstenester og tenester til heimebuande er i eit tett samarbeid for å yte best muleg tenester til våre innbyggarar. Kommunen er i ei omstilling for å møte framtidas utfordringar. Vi ønsker... Aukra kommune.
 • : Røyken kommune er en av kommunene i Norge som vokser raskest. Kommunen har 22.000 innbyggere og ca. 1500 ansatte. Røyken ligger sentralt plassert med flott kystlinje langs Oslofjorden og Drammensfjorden. Nabokommunene er Asker, Lier og Hurum. Det går tog og hurtigbåt til Oslo, og buss mot... Røyken kommune.
 • : Ansatte i helse- og omsorg skal ha fokus på målrettet kvalitets- og kompetanseutviklingsarbeid som skal fremme livskvalitet og egen mestring hos mottakere av helse- og omsorgstjenester. Vi har ulike nivåre på tjenestetilbudet, det tilpasses ut fra reelt hjelpebehov. Tjenestetilbudet differensieres... Kongsberg kommune.
 • : Hemtjänsten behöver två undersköterskor under sommaren. B-körkort är ett krav. Det är två ställningar på 100% under sommaren 2017. Dag/kväll och natt. Alla arbetsperioder över tre veckor är av intresse. Självklart står vi för ett bra boende med Wifi och resa för dig. B-körkort... Nordisk Vårdinsats AB.
 • : Vefsn kommune har 13 500 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen generelt har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående... Vefsn kommune.
 • : För att kunna se till de särskilda behov som våra patienter har är det viktigt att du har en välutvecklad empatisk förmåga. Vi jobbar med rehabiliterings & omsorgsarbete för människor med psykiska och/eller somatiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionshinder. Har du... SkanPers Kommunikation AB.
 • : Kirkens Bymisjon Oslo er en diakonal stiftelse med ca. 1300 ansatte og 1800 frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren; rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn,... Kirkens Bymisjon Oslo Origosenteret.
 • : Helsefagarbeider (undersköterska) - opplev nord Norge gjennom jobben, jobb når det passer deg! Vern om din arbeidsglede - her er du alltid etterlengtet når ditt skift (pass) starter! Økt frihet - ekte arbeidsglede! Ønsker du valgfrihet og variasjon i hverdagen, et bredt faglig nettverk... SkanPers Kommunikation AB.
 • : I Bjugn kommune pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenesten er følgende stillinger ledige:Sykehjemmet- 44,6% fast stilling natt som sykepleier med arbeid hver 3. helg- 60% fast stilling i turnus som sykepleier med arbeid hver 3. helg- 50% 8 mnd. vikariat natt som sykepleier med arbeid hver... Bjugn kommune.
 • : Habiliteringstenesta ledige miljøarbeidarstillingar for 2 vakande nattevakter i fast 65,7% stilling, 3 kvilande nattevakter i fast 80% stilling, med moglegheit for at det blir vakande nattevakt i startfasen. Ved intern tilsetting er det moglegheit for vikariat. I tillegg 1 miljøarbeidar/rekruttering-/helgestilling... Bømlo kommune.
 • : Vi søker etter omsorgsfulle, trygge og engasjerte voksne som kan jobbe turnus med dag/kveld/natt. Vi trenger tilkallingsvikarer, samt ansatte som kan jobbe i deltidsstillinger.Ønsker du en innholdsrik og variert arbeidshverdag?Se www.aleris.no eller kontakt vår avdelingsleder Lise Kristensen... Aleris.
 • : Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod med vidaregåande skule, eit breitt og aktivt idretts- og kulturliv og eit framgangsrikt næringsliv. Bygda og kommuneorganisasjonen set fokus på... Sykkylven kommune.