Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2 ofertas de trabajo de 'Técnicos de la web' en Noruega.

  • : VisitOSLO  er et markeds- og kompetanseorgan for Osloregionen med ansvar for internasjonal profilering av Oslo på vegne av besøksnæringen. Selskapet er organisert som et aksjeselskap.  VisitOSLO arbeider med vertskap, kongressmarkedsføring, internasjonal presse og markedsføring i digitale... VISITOSLO AS.
  • : Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres... Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (.