Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

53 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Noruega.

 • : Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen.  Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter. Bergen... Bergen kommune.
 • : Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på... Oslo kommune, Velferdsetaten.
 • : Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500... Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-N.
 • : Remontér AS er tiltaksarrangør for NAV og Nesodden Kommune og har som hovedmål å tilrettelegge for og utvikle det enkelte menneskets arbeidsevne samt å gi mulighet for aktiv deltakelse i yrkeslivet.   Stillingen er delvis nyopprettet som en fast stilling rettet mnot det nye AFT-tiltaket... Remontér AS.
 • : Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet! Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere... Oslo kommune, Bydel Østensjø.
 • : 50 % fast stilling som saksbehandler Stillingen er organisert under avdeling for tjenestekontor i Lillesandkommune. Avdelingen behandler alle søknader som er hjemlet i helse- ogomsorgstjenesteloven.    Lillesand kommune er med i prosjektet statlig finansierteomsorgstjenester (SIO) og saksbehandlingen... Lillesand kommune.
 • : Bydel Nordre Aker har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon... Oslo kommune, Bydel Nordre Aker.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : Signo er en landsdekkende diakonal stiftelse med syv ulike virksomheter. Vi har 1100 ansatte og gir tegnspråklige tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde innen helse, velferd, arbeid, opplæring og kompetansesentertjenester. Vi har tilbud i Andebu, Sandefjord, Oslo, Bergen og Trondheim.... Signo Conrad Svendsen Senter.
 • : Nesodden kommune ligger vakkert og landlig til med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden. En attraktiv bokommune med god og rask kommunikasjon til Oslo og Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og et godt skole- og barnehagetilbud.Vi... Nesodden kommune.
 • : Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter. Bergenkommune... EMF - Oppfølgingstjenesten.
 • : Dagsenteret psykisk helse er et åpent kommunalt rusfritt tilbud for alle som bor i Kongsberg, og retter seg mot personer over 18 år. Fokus på det friske, iboende ressurser, brukermedvirkning, egenmestring og selvstendiggjøring. Dagsenteret er et ledd i rehabiliteringen og et bidrag til... Kongsberg kommune.
 • : Kraftkommunen Askim er et regionalt senter i Indre Østfold. Det bor over 15.700 mennesker i kommunen og 60.000 i hele regionen og ligger ca 60 km fra Oslo. Byen byr på et yrende kulturliv, et spennende boligmarked og naturopplevelser rundt Glomma. Kjente hjørnestensbedrifter er Glava, Askim... Askim kommune.
 • : Bydelen har ca. 38000 innbyggere, ligger syd i Oslo og grenser til marka i øst og sjøen i vest. Det er kommunikasjonsmuligheter med tog, t-bane og buss til sentrum. Vi er ca. 1200 ansatte og har fokus på at tjenestene vi leverer til bydelens innbyggere skal være preget av kvalitet, kompetanse... Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!Aldri har Bodøfolk vært stoltere... Bodø kommune.
 • : Psykisk helse- og oppfølgingsteamet har ledig 100 % fast stilling. Dagtid med 37,5 timers arbeidsuke.   Teamet gir oppfølging til ungdom og voksne som har psykisk helseutfordringer og/eller rus/avhengighetsproblemer. Teamet er tverrfaglig sammensatt og jobber etter et recoveryorientert... Jevnaker kommune.
 • : Møre og Romsdal politidistrikt er eit av 12 politidistrikt i Norge. Distriktet dekkjer heile Møre og Romsdal fylke og yter polititeneste til over 266 000 innbyggjarar. Politidistriktet har om lag 500 medarbeidarar, i tillegg har distrikt årleg mellom 40-50 politistudentar i praksis frå... Politiet, Statens Barnehus i Ålesund.
 • : Våler kommune i Østfold med sine 5 300 innbyggere er en usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Vi opplever en av de kraftigste... Våler kommune Helse / Omsorg.
 • : Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse-... Oslo kommune, Helseetaten.
 • : LIAS er en arbeids- og inkluderingsbedrift med hovedkontori Svolvær. Totalt er vi 180 ansatte med våre avdelinger på Leknes.LIAS kompetanse søker etter Veileder/markedskoordinator.Blir du med i teamet vårt?Vår veileder/markedskoordinator har valgt å gå over i annen stilling og vi søker... Lias.
 • : Signo er en landsdekkende diakonal stiftelse med syv ulike virksomheter. Vi har 1100 ansatte og gir tegnspråklige tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde innen helse, velferd, arbeid, opplæring og kompetansesentertjenester. Vi har tilbud i Andebu, Sandefjord, Oslo, Bergen og Trondheim.... Signo Vivo.
 • : Signo er en landsdekkende diakonal stiftelse med syv ulike virksomheter. Vi har 1100 ansatte og gir tegnspråklige tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde innen helse, velferd, arbeid, opplæring og kompetansesentertjenester. Vi har tilbud i Andebu, Sandefjord, Oslo, Bergen og Trondheim.... Signo Vivo.
 • : Enhet for kultur søker etter en stabil, dyktig og engasjert medarbeider som kan ta vare på og videreutvikle et godt ungdomsmiljø.Det forventes godt humør, gode samarbeidsferdigheter med evne til å ta utfordringer,samt være fleksibel og ta ansvar for egen utvikling.Henvendelse angående... Namsskogan kommune.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : Søgnekommune ligger vakkert plassert ved sørlandskysten like vest for Kristiansand.Kommunen har 11 500 innbyggere og opplever sterkt vekst. Vi har et godtkultur- og fritidstilbud, og rekreasjonsmulighetene er mange. Dette kombinertmed kort avstand til Kristiansand gjør Søgne til en attraktiv... Søgne kommune.
 • : Link sitt mottak for ungdommer i alderen fra 15 til 18 år i Nordre Land kommune har 36 plasser. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne... Link AS - Nordre Land statlige mottak fo.
 • : Fast stilling som ungdomsleder i 50% - søknadsfrist 14.07.17Stillingstittel: UngdomslederKontorsted: Bjugn kultursenter, Nedre internatVarighet: FastStillingen er tilknyttet kulturavdelingen som er en del av kultursektoren i Bjugn kommune. Ungdomslederen rapporterer til leder for Bjugn frivilligsentral.... Bjugn kultursenter.
 • : Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet,... Alta Kommune Helse- og sosialsektoren.
 • : Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner - både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap... Bærum kommune.
 • : Stiftelsen klokkergården er en ideell stiftelse med det formål å rehabilitere ungdom fra 13-årsalderen med rus og/eller adferdsproblemer plassert etter lov om barnevernstjenester. Stiftelsens fundament er bo- og levefellesskap. Behandlingsarbeidet er basert på omsorg og grensesetting,... Stiftelsen Klokkergården Region Måløy.