en Español in English auf Deutsch en Français ...

52 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Noruega.

Página: 2

 • : 100 % vikariat til og med 31.12.2018- Akershus Røde Kors   Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norskemyndigheter både i krigs- og fredstid - gjennom en sterk tilstedeværelse istore og små lokalsamfunn. AkershusRøde Kors har ca. 14 000 medlemmer og 3000 aktive... Røde Kors.
 • : Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Divisjon psykisk helsevern består... Akershus universitetssykehus HF.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Ønsker du nye impulser og utfordringer på... Stavanger kommune.
 • : Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo og har rundt 27.000 innbyggere. Det er variert bebyggelse og mangfoldig befolkning. Bydelen har rundt 1200 ansatte som jobber sammen for å skape gode levekår og livskvalitet for befolkningen.Sammen med nabobydelene er Bydel Grorud en del av... Oslo kommune, Bydel Grorud.
 • : Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private... Akershus fylkeskommune.
 • : Rundt 20 minutter sør for Oslofinner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo iAkershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100ansatte. Vi har gode bo-... Ski kommune.
 • : Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt... Politiet, Øst politidistrikt.
 • : Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen... Vestre Viken.
 • : Link har etablert mottaksavdeling for ungdom i alderen fra 15 til 18 år i Nordre Land kommune. Avdelingen har 36 plasser. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat,... Link AS - Nordre Land statlige mottak fo.
 • : Kvito AS søkjer etter:   Arbeidsleiar ved tre/vedavdelinga i Vinje.   Stillinga er fast og 100 %.   Ansvar og oppgåver:   - ndividuell tilrettelegging av arbeidsoppgåver   - agleg oppfylging av arbeidstakarar   - bservasjon og kartlegging   - tarbeide individuelle... Kvito AS.
 • : Gausdal kommune ligger ca.15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt utbygd barnehage- og skoletilbud og en velfungerende kulturskole. Kultur og idrett har vært ett av satsingsområdene i kommunen, noe som har resultert... GAUSDAL KOMMUNE.
 • : Ikt-huset as er et ledende kurs- og kompetansesenter, spesialisert på opplæring for voksne. Vår største kunde er Nav som vi til enhver tid gjennomfører ca. 15 parallelle kurs for. Ikt-huset har også utviklet Gameit. Dette er spillbasert læring, tiltenk ungdom som har behov for en mer... Ikt-huset as.
 • : Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheteri Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom åsette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skalhelseforetaket sikre trygge og framtidsretta sykehustjenester basert påkvalitet, trygghet og... Helse Nord, Helgelandssykehuset HF.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : Vi ansetter ny Frivilligkoordinator i 50-70% for å rekruttere, motivere og følge opp mer enn 100 frivillige i mange aktiviteter.Du trives med mennesker og liker å frigjøre andres engasjement.Både fagkompetanse og personlige egenskaper er viktig.Fullstendig utlysning på www.gulset.orgSøknad... Gulset Nærmiljøsenter.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) 5 regioner har som hovedoppgave å drive etatens  institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familier skal skal få riktig hjelp til rett tid... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : «Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete på Fagernes i Valdres med avdelingskontor i Alta, Hammerfest, Kirkenes, Leknes, Steinkjer, Stjørdal samt på Gol. Kirkenes er under etablering med oppstart april 2017.Vi leverer tjenester innen tre separate forretningsområder: arbeidsrettede... Bufar Kompetanse AS.
 • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
 • : Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på... Oslo kommune, Velferdsetaten.
 • : Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker - mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker... Asker kommune.