Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

  • : Tieto's strategy is based on deep industry knowledge and comprehensive IT solutions that cover the entire life cycle. This includes everything from application management, corporate and process services, enterprise applications, business and IT consulting services, front end solutions, industrial... Tieto.
  • : Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser. Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner.... Sporveien Oslo As.
  • : Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er ansvarlig for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorgan med til sammen 16 000 medarbeidere. Vi skal lede og samordne politiet for å skape en forutsigbar, handlekraftig... Politidirektoratet.
  • : Helse Vest IKT AS vart etablert i november 2004. Helse Vest IKT AS er 100 % eigd av det regionale helseføretaket, Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tenester til helseføretaka i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjonar. Helse Vest IKT har i dag ca. 495 tilsette fordelt på... Helse Vest IKT.
  • : Fagsenter administrative system er eit lite, men fagleg sterkt miljø som jobbar med løysingar og prosjekt knytta til fagområda økonomi, rekneskap, innkjøp, lønn, arbeidstidsplanlegging, personal og organisasjon. Vi legg stor vekt på utvikling og samarbeid, og har som mål at vi skal... Helse Bergen.