Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

48 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

 • : Vil du være med og forme utviklingen i en av landets største hyttekommuner i hallingdal?Nes kommune er beliggende i Hallingdal i Buskerud, ca. 170 km nordvest fra Oslo og ca. 300 km øst for Bergen. Kommunen har 3.400 innbyggere. Nes kommune er en «hyttekommune» i sterk utvikling, og med... Nes kommune.
 • : Habberstad står for kvalitet, pålitelighet og resultater.  Habberstad AS er et norsk firma som leverer prosjektledelse og rekrutteringstjenester. Selskapet er fullt ut eid av ansatte og er basert i Oslo. Valdres Brannvesen IKS er et selskap under stiftelse og søker brannsjef for nytt... Habberstad AS.
 • : Norske arkitekters landsforbund eier og utgir arkitekturtidsskriftet Arkitektur N (tidligere Byggekunst). Tidsskriftet ble startet i 1919, og med et opplag på 6700 er Arkitektur N landets ledende fagtidsskrift innen arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur. NAL samarbeider med... Norske arkitekters landsforbund.
 • : EVAT er en servicebedrift i sterk vekst med en visjon om genuint å BRY SEG om sine kunder og medarbeidere. Våre servicetjenester er innen renhold, kantine, vaktmester og uteareal. Vi har i løpet av kort tid oppnådd en solid kundebase, en sterk vekst med en sunn og god lønnsomhet. Vi har... EVAT Drammen AS.
 • : Vil du være med og videreutvikle et innovasjonsbyrå av, med og for unge? Prosjektleder og prosjektmedarbeider søkes   Arbeidsledigheten blant unge er økende og det er behov for flere veier til lønnet arbeid. Det er dette vi i MERK ønsker å gjøre noe med. Vårt mål er å skape... MERK NORGE AS.
 • : Greenpeace er en internasjonal, politisk og økonomisk uavhengig miljøorganisasjon som katalyserer endringer og løsninger for en verden i fred og økologisk balanse. Vi har kontorer i mer enn 40 land, og har eksistert i Norge siden 1987. Greenpeace driver kampanjer innen klima, genmanipulering,... Greenpeace Norge.
 • : Greenpeace er en internasjonal, politisk og økonomisk uavhengig miljøorganisasjon som katalyserer endringer og løsninger for en verden i fred og økologisk balanse. Vi har kontorer i mer enn 40 land, og har eksistert i Norge siden 1987. Greenpeace driver kampanjer innen klima, genmanipulering,... Greenpeace Norge.
 • : Kirkeverge i Sel, Sel kirkelige råd - ledig stillingVår kirkeverge pensjonerer seg og vi søker hennes etterfølger som har kompetanse og engasjement til å lede og videreutvikle en synlig folkekirke i Sel kommune. Stillingen er 100% og har stillingskode 4950 Kirkeverge. Sel kommune med ca... Sel kirkelige råd.
 • : Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn. Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente... Arkivverket.
 • : Innovasjon Norge bidrar til økt verdiskaping i hele landet. Våre mål er flere gode grundere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Med kontor som dekker alle landets fylker, og i mer enn 30 land verden over, har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter.... Innovasjon Norge Sør-Trøndelag.
 • : IDEA Kompetanse er en arbeids- og inkluderingsbedrift som driver arbeidsformidling, opplæring og kvalifisering i kombinasjon med ordinær produksjon og tjenesteyting.Bedriften har lokasjoner i sju kommuner i Telemark og Buskerud, med hovedkontor på Notodden.Da nåværende avdelingssjef går... Idea Kompetanse AS.
 • : Øyriket mot storhavet   Frøya kommune er en øykommune i Sør-Trøndelag og har ca. 4500 innbyggere. Frøya har full barnehagedekning, et godt utbygd utdanningstilbud med videregående skole, et bredt og aktivt idretts- og kulturliv og et svært fremgangsrikt næringsliv. Frøya har... Frøya kommune.
 • : Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø , ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur. Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt... Steigen kommune.
 • : Otera Infra AS er et selskap i Agder Energi-konsernet. Effektiv utnyttelse av elektrisk energi er en av de viktigste drivkreftene i samfunnsutviklingen. Otera Infras kjernevirksomhet er å koble samfunnet til kraftkildene. Selskapet er blant landets ledende tekniske entreprenører innen elkraft-... Agder Energi konsern.
 • : Trænas særegne landskap og beliggenhet ytterst på Helgelandskysten gjør kommunen til Nordlands mest eksotiske. Træna, som er Norges eldste fiskevær, har ca. 500 innbyggere som bidrar til å gjøre samfunnet til et av de mest produktive i landsmålestokk. Fiskeri er hovednæringsvei,... Træna kommune.
 • : Helse Vest IKT AS vart etablert i november 2004. Helse Vest IKT AS er 100 % eigd av det regionale helseføretaket, Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tenester til helseføretaka i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjonar. Helse Vest IKT har i dag ca. 495 tilsette fordelt på... Helse Vest IKT.
 • : Høgskulen på Vestlandet (HVL) vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde,... Høgskulen på Vestlandet.
 • : Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø , ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur. Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt... Steigen kommune.
 • : Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest. Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker... Hammerfest kommune.
 • : KRIMINALOMSORGEN REGION VEST, BJØRGVIN FENGSEL Kriminalomsorgen region vest er eit etatsnivå lagt under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Region vest med omlag 480 tilsette, har administrasjonen... Kriminalomsorgen region vest.
 • : Eksportkreditt Norge AS er statens selskap for eksportinansiering, underlagt Nærings- og iskeridepartementet. Selskapet hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme. Det gjøres gjennom å tilby konkurransedyktig inansiering ved kjøp... Eksportkreditt Norge AS.
 • : Eksportkreditt Norge AS er statens selskap for eksportinansiering, underlagt Nærings- og iskeridepartementet. Selskapet hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme. Det gjøres gjennom å tilby konkurransedyktig inansiering ved kjøp... Eksportkreditt Norge AS.
 • : Astafjord IKT, er ei interkommunal IKT- avdeling for K4 som omfatter Gratangen, Lavangen og Salangen kommune. Salangen kommune er vertskommune. Avdelingen er lokalisert til kommunehuset på Sjøvegan, og har ansvaret for driftsoppgaver ovenfor ca 750 brukere. Avdelingen vil fra høst 2017 bestått... Salangen kommune.
 • : Vil du være med å gjøre en signifikant forskjell i et fremtidsrettet og innovativt teknologiselskap?Bosteks hovedvirksomhet er leveranser av dieselmotorer, fremdriftssystem og generatorsett for dieselelektriske anlegg til maritim sektor. Selskapet er for tiden inne i en storstilt satsning... Bertel O Steen Teknikk (Bostek) AS.
 • : Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter.  Kommunen har ca 3200 ansatte... Arendal kommune.
 • : Våler kommune i Østfold med sine 5 300 innbyggere er en usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Vi opplever en av de kraftigste... Våler kommune.
 • : Nikita Hair er en spennende bedrift med et eget utdanningssenter og lederprogram, der vi er opptatt av å bygge mennesker til suksess!Sammen med sine mange dyktige medarbeidere har Norges ukronede frisørdronning, Inger Ellen Nicolaisen, lyktes med å bygge en sterk bedriftskultur hvor vi tar... Nikita AS.
 • : Nordland RødeKors har 33 lokalforeninger med over 8000 medlemmer og frivillige. For fortsattutvikling og styrking av organisasjonen og frivilligheten lokalt, søker vietter en dyktig og motivert medarbeider til Vestvågøy Røde Kors med arbeidsstedpå Leknes.  Nordland RødeKors søker... Røde Kors.
 • : Edvard Munchs kunst er Norges viktigste bidrag til verdens kunsthistorie. Som forvalter av en stor del av Munchs samlede kunstneriske produksjon og Stenersen-samlingene har Munchmuseet en unik posisjon nasjonalt og internasjonalt. Museets oppdrag er å styrke interessen for og kunnskapen om... Oslo kommune, Munchmuseet.
 • : Jobbnorge ID: 139560 Ved Institutt for informatikk er det ledig ei mellombels stilling (vikariat) som administrasjonssjef for snarlig tiltredelse og frem til og med 31. mai 2018. For informasjon om instituttet sjå http://www.uib.no/ii   Om instituttet Instituttet har 6 forskingsgrupper:... Universitetet i Bergen.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : Her betyr du mer! Finnmarkssykehuset har sykehus i Kirkenes og Hammerfest, og behandling innen psykisk helsevern og rus, inkludert samisk nasjonalt kompetansetjeneste (SANKS). Vi har et solid akuttmedisinsk fagmiljø. Mange av oss reiser for å behandle pasientene nær der de bor. Vi søker... Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF.