Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Lituania.

 • : Tarnybos socialinis pedagogas vertina vaikų/mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius socialiniu aspektu. Tarnybos socialinis pedagogas apibendrina socialinės aplinkos vertinimo duomenis, formuluoja išvadą apie socialinės aplinkos įtaką vaiko/mokinio galioms ir sunkumams, ir specialistų... Jurbarko švietimo centras.
 • : Socialinis pedagogas. Prašymas dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką; pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių... Šiaulių r. Kužių gimnazija.
 • : Ebru meno mokytojo darbas su vaikais, šeimomis suaugusiais, specialiuosius poreikius turinčiais vaikučiais, jaunuoliais, suaugusiais bei juos auginančiais tėveliais/globėjais, vedant kūrybinius, terapinius Ebru meno (tapymo ant vandens) užsiėmimus/veiklas, refleksijas, pagal akredituotas... VšĮ "MEDA PROJECT".
 • : Ikimokyklinis vaikų ugdymas. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą; pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių... Šiaulių lopšelis-darželis "Trys nykštukai".
 • : Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. 5. Gyvenimo aprašymą. Dokumentai priimami... Vilniaus lopšelis-darželis "Žibutė".
 • : Kviečiame prie kolektyvo prisijungti kompetetingą, draugišką, motyvuotą darželio auklėtoją. Darbas su 1,5 - 3 metų amžiaus vaikų grupe. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti - ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija, baigta mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms... VšĮ "Mūsų kiemelis".
 • : Darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Vilniaus lopšelis-darželis “Justinukas” skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybei užimti (pilnas darbo krūvis 36 val. per savaitę, yra galimybė įsidarbinti 0,5 et.) Reikalavimai: Aukštasis... Vilniaus lopšelis-darželis "Justinukas".
 • : Padėti vaikams geriau adaptuotis vaikų globos įstaigoje, visuomenėje, augti savarankiškais piliečiais. Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, jo saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką,... Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis".
 • : Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais; vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kt. problemų sprendimo prevencines programas; bendradarbiauja su klasių vadovais ir kitais mokytojais, pagalbos mokiniui... Kauno "Paparčio" pradinė mokykla.
 • : Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. 5. Gyvenimo aprašymą. Dokumentai priimami... Vilniaus lopšelis-darželis "Žibutė".
 • : Darbas su vaikais, po pamokinis mokinių užimtumo organizavimas. Pretendentas privalo pateikti: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus vardu). 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.... Šiaulių sanatorinė mokykla.
 • : Vilniaus Montessori darželis (Vilnius Montessori pre-School) ieško lopšelio-darželio auklytės/asistentės/o. Šis darbas Tau puikiai tiks jeigu: šiek tiek kalbi anglų kalba(darželio ugdymo kalba tai anglų, komfortabiliai jautiesi su mažų vaikų grupe, nori sužinoti daugiau apie... Viešoji įstaiga "Vilniaus Montessori".
 • : Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančias dokumentų kopijas; 3. Gyvenimo aprašymas; 4. Galimos buvusių darboviečių... Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena".
 • : Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančias dokumentų kopijas; 3. Gyvenimo aprašymas; 4. Galimos buvusių darboviečių... Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena".
 • : Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančias dokumentų kopijas; 3. Gyvenimo aprašymą; 4. Galimos buvusių darboviečių... Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena".
 • : Plungės ,,Ryto“ pagrindinei mokyklai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. reikalingas socialinis(-ė) pedagogas (-ė). Darbo krūvis – 1 etatas. Atranka vykdoma vadovaujantis MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro... Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla.
 • : Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento... Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla.
 • : Reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija; būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo... Plungės r. Platelių universalus daugiafunkcis centras.
 • : Socialinis pedagogas vaikų lopšelyje-darželyje. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą; pretendentai atrankai gali... Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė".
 • : - Ugdomojo pobūdžio būrelio kūrybiškas organizavimas ir vedimas vasaros laikotarpiu; - Bendravimas su ugdytiniais; - Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais; - Darbas su mišraus amžiaus grupe. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame. Pagal šį darbo skelbimą,... UAB Įdarbinimo tarpininkavimo centras.
 • : Darbas atvirose jaunimo erdvėse, atliekant jaunimo darbuotojo funkcijas. Dirbti su jaunais žmonėmis jų laisvalaikio metu, siekti asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbant grupėmis bei turint šiam darbui reikalingų... Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras.
 • : - vykdyti jaunimo darbuotojo funkcijas; - dirbti su jaunimo grupėmis, individualiais asmenimis, taikant atviro darbo su jaunimu principus ir metodus; - inicijuoti ir organizuoti su jaunimu susijusių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą; - organizuoti ir vykdyti įvairias prevencines,... Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras.