Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

39 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Lituania.

 • : Darbas pirmame privačiame vaikų darželyje Kaune. Draugiškame, kūrybingame kolektyve reikalingas (-a) naujas (-a) kūrybingas (-a), norintis (-i) tobulėti ir augti kartu komandos narys (-ė). Auklėtojas (-a) būtų atsakingas (-a) už muzikinę, vaidybinę veiklą (5-7 m. vaikų grupėje). VšĮ "Darželis".
 • : Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojo darbas pilnu etatu (vadavimas metams iki kol sugrįš iš vaiko priežiūros atostogų) Dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir... Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija.
 • : Darbas su 2-6 metų ikimokyklinio amžiaus vaikais. Iki 2017 m. rugpjūčio 29 d., įskaitytinai pretendentai pateikia šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Gyvenimo... Šiaulių lopšelis-darželis "Kūlverstukas".
 • : Kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija. Pretendentas turi būti, baigęs vieną iš šių programų: 1. Mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programų; 2. Edukologijos studijų krypties programų... Šilutės lopšelis-darželis "Žibutė".
 • : Kviečiame prie kolektyvo prisijungti kompetentingą, draugišką, motyvuotą darželio auklėtoją. Darbas su 1,5 - 3 metų amžiaus vaikų grupe. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti - ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija, baigta mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms... VšĮ "Mūsų kiemelis".
 • : darbas mišrioje ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupėje Alksnėnų skyriuje. Darbo krūvis – 0,56 etato. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją... Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla.
 • : Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas lopšelyje - darželyje. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas). 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento... Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis "Vyturėlis".
 • : Teikti kvalifikuotą socialinę pagalbą mokyklos bendruomenei, skatinant mokinių savarankiškumą, saviraišką bei iniciatyvumą, stiprinant mokymosi motyvaciją, vykdant prevencinę, savanorišką ir švietėjišką veiklą. Tirti, analizuoti mokyklos socialinių problemų priežastis,... Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla.
 • : Siūlome: Neterminuotą darbo sutartį.Ugdomoji kalba – lenkų. Darbas 0,5 etatu. Galimybę kasdien naudoti IKT. Draugiškas kolektyvas ir moderni aplinka. Kvalifikaciniai reikalavimai – Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.... Vilniaus Simono Konarskio mokykla.
 • : Vaikų užimtumo vaikų dienos centre organizavimas. Pageidautina turėti socialinio darbuotojo ar pedagogo profesinę kvalifikaciją. Darbo laikas nuo 13 val. iki 18 val. Informacijai skambinti mob. 650 34 607. Siųsti CV el. paštu: zorgeviciene#yahoo.com "Gelbėkit vaikus" Raguvėlės vaikų dienos centras.
 • : Siūlomas darbo krūvis – 0,5 etato. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus: • prašymą leisti dalyvauti atrankoje; • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; • išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as); • gyvenimo aprašymą (CV). • Atrankai... Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija.
 • : Socialinis Pedagogas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. 5. Gyvenimo... Vilniaus Markučių lopšelis-darželis.
 • : Reikalingi 2 auklėtojai: darbui pilnu etatu pagal neterminuotą sutartį ir darbui pilnu etatu pagal terminuotą sutartį 2017-2018 m. m. Asmuo turi atitikti LR švietimo įstatymo 48 str. nustatytus reikalavimus, priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis). Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis... Telšių lopšelis - darželis "Žemaitukas".
 • : Užmegzti ir plėtoti unikalų santykį su jaunais žmonėmis. Skatinti įgalinti, padėti adaptuotis, siekti asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su atskirais asmenimis, tiek dirbdamas grupėje. Konsultuoti, patarti, teikti jauniems žmonėms individualią... Vėliučionių vaikų socializacijos centras.
 • : Nuo rugsėjo 1 d. mokyklai reikalingas auklėtojas padėjėjas, 2 etatai. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentus; 4. Gyvenimo aprašymą;... Šiaulių "Rasos" progimnazija.
 • : 1. socialinis pedagogas planuoja savo darbo dieną, atsižvelgdamas į paraiškas konsultacijoms bei mokyklą lankančių vaikų poreikius. Ne mažiau kaip 50% savo darbo laiko skiria darbui su vaikais mokykloje, pedagogų, klasių auklėtojų konsultavimui. Kitą darbo laiką skiria vaikų... Šiaulių Medelyno progimnazija.
 • : 1. Talkinti pedagogui priimant atvestus vaikus, ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių metu, padėti organizuoti vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus užsiėmimus lauke; 2. rūpintis priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų darbo priemonių bei... Šiaulių Medelyno progimnazija.
 • : Saugaus vaikų žaidimų užtikrinimas, vaikų priežiūra, žaidimų kambario tvarkos ir švaros palaikymas, bendravimas su klientais. Privalumas - pedagoginis, vaikų darželio auklėtojo ar panašus išsilavinimas, mokėti piešti veidukus, animatoriaus patirtis, gebėti sutarti su vaikais.... UAB DOLI OP.
 • : Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. 5. Gyvenimo aprašymą. Dokumentai priimami... Vilniaus lopšelis-darželis "Žibutė".
 • : Padėti vaikams geriau adaptuotis vaikų globos įstaigoje, visuomenėje, augti savarankiškais piliečiais. Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, jo saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką,... Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis".
 • : Įvertina ir siūlo jaunimo psichologines asmenybės ir ugdymosi formas, būdus bei metodus, prireikus rekomenduoja teikti psichologinę pagalbą arba pats ją teikia. Socialiniu, psichologiniu aspektais išsiaiškina ir įvertina jaunimo poreikius, analizuoja veiklos poveikį, rezultatus.... Jurbarko švietimo centras.
 • : Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančias dokumentų kopijas; 3. Gyvenimo aprašymą; 4. Galimos buvusių darboviečių... Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena".
 • : Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais); konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus); mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; dalyvauja sprendžiant... Šiaulių Lieporių gimnazija.
 • : Tarnybos socialinis pedagogas vertina vaikų/mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius socialiniu aspektu. Tarnybos socialinis pedagogas apibendrina socialinės aplinkos vertinimo duomenis, formuluoja išvadą apie socialinės aplinkos įtaką vaiko/mokinio galioms ir sunkumams, ir specialistų... Jurbarko švietimo centras.
 • : Socialinis pedagogas. Prašymas dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką; pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių... Šiaulių r. Kužių gimnazija.
 • : Ebru meno mokytojo darbas su vaikais, šeimomis suaugusiais, specialiuosius poreikius turinčiais vaikučiais, jaunuoliais, suaugusiais bei juos auginančiais tėveliais/globėjais, vedant kūrybinius, terapinius Ebru meno (tapymo ant vandens) užsiėmimus/veiklas, refleksijas, pagal akredituotas... VšĮ "MEDA PROJECT".
 • : Ikimokyklinis vaikų ugdymas. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą; pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių... Šiaulių lopšelis-darželis "Trys nykštukai".
 • : Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. 5. Gyvenimo aprašymą. Dokumentai priimami... Vilniaus lopšelis-darželis "Žibutė".
 • : Kviečiame prie kolektyvo prisijungti kompetetingą, draugišką, motyvuotą darželio auklėtoją. Darbas su 1,5 - 3 metų amžiaus vaikų grupe. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti - ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija, baigta mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms... VšĮ "Mūsų kiemelis".
 • : Darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Vilniaus lopšelis-darželis “Justinukas” skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybei užimti (pilnas darbo krūvis 36 val. per savaitę, yra galimybė įsidarbinti 0,5 et.) Reikalavimai: Aukštasis... Vilniaus lopšelis-darželis "Justinukas".
 • : Padėti vaikams geriau adaptuotis vaikų globos įstaigoje, visuomenėje, augti savarankiškais piliečiais. Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, jo saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką,... Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis".
 • : Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais; vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kt. problemų sprendimo prevencines programas; bendradarbiauja su klasių vadovais ir kitais mokytojais, pagalbos mokiniui... Kauno "Paparčio" pradinė mokykla.